Ретроспекция

Благодаря ви, че сте с Неуютен блог и във Facebook:

Благодаря ви, че не ме следите, а ме следвате:

Благодаря ви, че сте моето отбрано общество:

12.11.2008 г.

Мартин Димитров на кръстопът

Още преди около година бях споменала, че смятам, че Мартин Димитров е политик, който изразява интересите на такива като мен, но само отчасти. А защо отчасти, не уточних. Сега, когато той се кандидатира за председателското място на СДС, намирам за повече от наложително да изясня какво имах предвид тогава, още повече, че някои събития потвърдиха част от опасенията ми. Пиша този пост абсолютно добронамерено. Аз самата не мога да се сетя за някой, който би могъл да бъде по-подходящ за председател на СДС от Мартин Димитров. Както Дзвер каза, той е “първият уеб 2.0 СДС политик”. Той е и един от много малкото депутати, с които можеш да имаш директна връзка, които могат да повдигнат въпрос в парламента поради твой коментар в блога му, които ще ти отговорят, ако им напишеш писмо, и на които можеш да се довериш (това го знам от личен опит). Много ще се радвам, ако именно Мартин Димитров бъде новият председател на СДС. От друга страна, точно сега е моментът, в който самият Мартин Димитров е крайно време да се самоопредели – кого точно иска да представлява и, оттук, кого да представлява СДС като партия? Дали младите, икономически активните, интернет потребителите, които в повече от случаите имат либерални разбирания – не само в икономическо, а и в личностно отношение, които са чувствителни на теми като човешки права и екология. Или ще представлява определен брой (изброими поименно) икономисти, интелектуалци, антикомунисти, представители на някои християнски деноминации в България, реститутки, изобщо, изключвайки известни вариации, нещо като електората на ДСБ.

Проблемът е сериозен, освен това е и изключително дълбок; основава се на базисни лични убеждения, а не просто на PR. За разлика от много политици, които се чудят каква идеология да “прегърнат” като най-печеливша, Мартин Димитров е верен на себе си. В какво, тогава, е проблемът? От една страна, Мартин е изключително либерален в икономическо и отчасти в политическо отношение. От друга страна, в морално отношение, той се оказва също толкова изключително консервативен. Това не би било проблем, ако нямаше политически последствия. И би било проява на тотално неразбиране да изискваме от него да се абстрахира от личния си морал в името на оцеляването на дясното пространство.

Доколкото ми е известно, Мартин Димитров е протестант по убеждения. Аз също се считам за протестант, макар и от по-различен вид. Имам протестантско кръщение и съм венчана в протестантска църква. За мен хубавото на протестантството е, че от необходим посредник в отношенията между човека и Бога, Църквата се превръща просто в общност от вярващи хора. Протестантството поставя акцент върху личните отношения между човека и Бога. Не църквата, а вярващият има свободата сам да чете, тълкува и разбира Библията. Така обаче е само на теория. На практика, за да оцелее, за да се развива и за да бъде ефективно по отношение на вярващите, протестантството се институционализира в редица деноминации. Тук не е тема да се обсъждат разликите между тях. Но е от значение, че огромната част от тези деноминации са убедени, че именно тяхното тълкуване на свещените текстове е правилното. В тази връзка, в статията си Protestantism and the Quest for Certainty, социологът Питър Бъргър (също протестант), критикува протестантството за това, че макар да упреква католицизма за наличието на куп свещени догми в него, самото то е склонно да догматизира определени прочити на Писанието по същия начин, по който и католиците си имат догми. Според Бъргър (ако чете някой мой студент, сега му е много весело), с когото тук съм абсолютно съгласна, интерпретациите на Библията винаги са повлияни от определен социален, исторически и т.н. контескт. В този смисъл, те никога не са “абсолютно правилни”, освен това, се променят с времето. Например, за много християни всяка сексуалност, различна от хетеро, е противоестествена и грешна. Но да не забравяме, че апостол Павел е твърдял, че е противоестествено мъжете да са с дълги коси, а жените – с къси :). Много неща, които са били самоочевидни по времето на Христос и първите апостоли, днес не са, но (почти) никому не би хрумнало да ги възприема като извращение или грях. Ето защо съм отново съгласна с Бъргър, че няма инстанция, която да ни каже кое е “правилното” в християнството (тук нямам предвид православието и католицизма, където има установени свещени догми, но пак по много въпроси има и спорове, де), остава ни сами да търсим и тълкуваме, но също така никой освен нас не може да бъде отговорен за това до какви изводи ще стигнем и какви решения ще вземем поради тях.

Принципно за вярата си не обичам да говоря публично, но в случая с Мартин Димитров се налага. Защото самият той в едно интервю твърди, а и дейността му като депутат доказва, че е верен на твърдението си:

Човек не може да отдели вярата си от каквато и да била човешка дейност. Няма как от време на време да вярваш и от време на време да се занимаваш с политика. Ти си един и същи човек през цялото време, а вярата е част от теб, бих казал, най-добрата част.


Напълно съм съгласна, че за онзи, който е убеден християнин, вярата не е просто модус на живота му, а е основата на този живот. Достойно за възхищение е, че Мартин е верен на себе си. Но именно поради това той е склонен понякога да се опитва да прокарва консервативни тези в парламента, които отблъскват редица от почитателите му и са в състояние да отблъснат и много други. Като имате предвид, че говорим за младото и интернет активното поколение, тоест тъкмо за тези хора, които припознават Мартин Димитров като “нашия човек в парламента”. Като пример за такъв морален консерватизъм бих дала позицията му по промените в семейния кодекс, която беше изразена и в неговия блог. Цитирам най-показателните пасажи:

В момента хората, които живеят без брак заедно – става въпрос за мъж и жена, разбира се, тук надявам се няма никакво колебание за какво говорим (...)

(...) създаването на фактическо съжителство ще намали стимулите за сключване на граждански брак в България. Това правят вносителите на този законопроект. Не си го признават, не са честни със залата, но фактически точно тази работа правят. Това ще бъде резултатът. Този резултат ще бъде много негативно тежък по развитието на тази страна.


Ето с такива изказвания, както е видно и от коментарите към този постинг, Мартин загуби доверието на свои потенциални избиратели с по-либерални морални убеждения, включително и на такива с различна сексуалност. Много важно беше да намери какво да отговори на коментарите на тези хора, но той не го направи. А двама от тях, с гей ориентация, открито заявиха, че досега са гласували за СДС, но след това изказване на Мартин Димитров се съмняват дали пак да го правят. Прави са – защо да гласуваш за някого, който не само няма да защити интересите ти, а и ще работи против тях?

Както казах в началото обаче, пиша този пост добронамерено. Виждам и основания да се надявам, че като председател на СДС Мартин би могъл да представлява младите и либерално настроени хора в България. Тези основания ги виждам в либертарианските му разбирания. Нека се върна на интервюто, което цитирах по-горе. Там Мартин казва и това:

Движещата сила на християнството е свобдната воля, което означава право но избор, на самостоятелни решения. Дясната политика също застъпва този принцип, но го нарича индивидуална свобода. Основен принцип на дясната политика е, че държавата трябва да има ограничена намеса в живота на хората, така че инидивидът да може сам да решава какво да работи и как да живее. В този смисъл не искам да кажа, че всички християни трябва да подкрепят десни партии, но аз съм направил този избор за себе си.


Това твърдение определено е в противоречие с позицията на Мартин за семейния кодекс. Ако не държавата, а индивидът трябва да решава как да живее и индивидът има свободна воля и право на избор (както смятам и аз), защо пък държавата да се противопоставя на съвместното съжителство и легализирането на хомосексуалното съжителство? Ако Мартин Димитров действително успее да интерпретира вярата си либертариански, не би правил изпълнения като това със семейния кодекс. Затова, нека разгледаме някои основни положения в либертарианството, които са важни в това отношение. Ще цитирам сайта на Българското общество за индивидуална свобода, чийто член е и Мартин (макар и издържани в стилистиката на 18-ти век – примерно Русо, Кант – постулатите, изложени там, заслужават внимание):

Из “Философия на свободата”:

5. (...) Но ти нямаш право да използваш насилие срещу живота, свободата или собствеността на другите хора. Следователно, нямаш право и да определяш някой друг да използва насилие от твое име срещу други хора.


Отричане на правата на хората с различна сексуалност насилие срещу свободата им ли е, или не?

7. Тъй като ти притежаваш своя живот, за своя собствен живот си отговорен ти. Ти не си взел живота си назаем от други хора, че те да изискват твоето покорство. Нито пък си роб на хора, че да изискват твоята саможертва. Ти избираш своите цели на основата на своите собствени ценности. Както успехите, така и провалите са необходимите стимули за усъвършенстване и израстване. Твоите действия от името на други хора, или техните действия от твое име са добри само когато произтичат от доброволно взаимно съгласие. Защото добродетелта може да съществува само там, където има свобода на избора.


Тъй де, целите се избират въз основа на ценностите, а по отношение на ценностите също имаме свобода на избора, нали ;)?

Из “Ценностите ни”:

Леви или десни?
Либералите, които се смятат за леви, обикновено искат повече държавна намеса в икономическия живот – данъци и регулиране – и по-малко държавна намеса в свободата на словото и личните решения.
Консерваторите, които са десни, обикновено искат по-малко държавна намеса в нашия икономически живот и повече намеса в областта на свободата на словото и личната свобода
Либертарианството не е нито ляво, нито дясно. Либертарианците вярват последователно и в индивидуалната свобода, и в ограничената държава, за разлика от съвременните либерали или съвременните консерватори. Либертарианците са консервативни по икономическите въпроси и са либерални по социалните въпроси.


Убедена съм, че единственият начин Мартин Димитров да убеди младите хора, интернет активната част от които (включително и аз) гласуваха преференциално за него на изборите за евродепутати, че представлява техните интереси, е да бъде “либерален по социалните въпроси”. От негови изказвания съдя, че не вижда противоречие между това и християнските си убеждения. От други изказвания и действия пък съдя, че подобни противоречия съществуват. Затова и се реших да напиша този пост – за да кажа, че според мен в настоящия момент е повече от необходимо Мартин Димитров да се самоопредели – типичен “каубой” като Буш ли ще бъде (в европейски условия - “християндемократ”), или модерен млад човек, който цени свободата и правото на избор. Ако реши да се придържа плътно към консервативните си християнски убеждения, ще уважа това като честна и достойна за уважение позиция, но няма да го подкрепя като председател на СДС. Ако покаже, че наистина е способен да се бори за защита на свободата на избора, тогава вече ще имам основания да се надявам, че възниква алтернатива на бойковизацията.

Надявам се Мартин Димитров да покаже, че може да бъде свободомислещ човек. Нядавам се, че ще може да убеди повече хора, че правото на избор е базисна ценност за едно модерно общество. В противен случай, като се има предвид настоящата политическа ситуация – първо ще бъдат ограничавани хората с различна сексуалност, после еколозите, после хората с увреждания, после ще дойде ред на все повече групи “различни”, докато се стигне и до протестантите, нали?...Creative Commons License Правила и съвети за препечатване от Неуютния блог


31 коментара :

 1. Аз не виждам какъв е проблема, че не подкрепя "легализирането" на гейовете. Не е нормално гейовете да се женят помежду си, нито да осиновяват деца! Това няма да го бъде. Няма значение, че в няколко държави било разрешено. В България гейове няма да се женят, разберете го. Юристите са силните в парламента. Освен това на власт идва ГЕРБ, а Б.Б. не одобрява гейовете.

  ОтговорИзтриване
 2. от NormanBates:
  Амам, лельо не стига че си грозна, но си и изключително проста, но с претенции. Като ниема какво съществено и дълбокомислено да ти роди тоя крайник дето го носиш на раменете, не се впивай ъв стойностни човеци като Мартин Димитров. Верно, че за тебе освен гейството друг шанс ниема - толко си грозна и противна, че мъж трудно ще се прежали да ти обърне внимание.

  ОтговорИзтриване
 3. Аз не съм казвала, че гей браковете ЩЕ бъдат легализирани в България, а дискутирах ценностни ориентации. Това е теоретичен дискурс, в който няма значение дали Бойко Борисов ще вземе властта. Представата за "нормалност" е идеологема.

  И да, грозна съм, проста съм и с претенции. И съм леля (на любимата си племеница). Но пък имам аргументи, за разлика от колегата ;-).

  П.п. Ама наистина съм МНОГО грозна!

  ОтговорИзтриване
 4. Езика на двата анонимни коментара демонстрира доста добре посоченото в поста. Младите хора в българия са в своето мнозинство либерални в икономически и личен план.

  Не бих поставял изисквания към Мартин в тази насока, защото за мен управлението на държавата и съживяването на дясното пространство е неимоверно по-важно от остарелите морални разбирания, но съм съгласен, че ако си търсех причина СДС да загуби моя глас това щеше да е на първо място в списъка.

  Западния модел, на морално консервативно и икономически либерално дясно, няма почва в България. Както първият коментиращ правилно посочва, моралният консервативизъм в България е в центъра, при "бате Бойко" и мачовския манталитет.

  ОтговорИзтриване
 5. ако забраниш анонимните коментари, ще се лишиш от възможността да получиш и някои мнения, които може малко да те просветят - защото точно такива самопровъзгласили се за догматици уж разбиращи нещо от християнство са онези "лъжеучители ", които според библията объркват съзнанието на хората и от това ще понесат по-тежко наказание. а ако четеш библията като сатаната, това си е твой проблем. само за сведение- мартин димитров не е измислил християнската позиция срещу гейовете- тя си е записана в библията и НЕ ПОДЛЕЖИ на тълкуване. ако те мързи да си отвориш, да ти кажа расажите, пък си ги разпечатай и окачи из т.нар. протестантско жилище.
  Левит 20:13 Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили гнусота; да бъдат умъртвени; кръвта им да бъде върху тях.
  Римляни 1:26 - Срещу законите на природата

  "Заради това, Бог им дари срамни страсти. Дори техните жени промениха естествените си (physin) отношения в неестествени (para physin) такива. По същия начин мъжете също изоставиха естествените (physin) връзки с жени и се възпламениха в страсти един към друг"
  Римляни 1:26

  1 Коринтяни 6:9, 6:10 и 1Тимотей 1:9, 1:10, 1:11

  "Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство."
  1 Коринтяни 6:9, 6:10

  "Като знае това, че законът не се налага за праведния, а за беззаконните и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците, за блудниците, мъжеложниците, търгуващите с роби, лъжците, кълнящите се на лъжа, и за всичко друго, що е противно на здравото учение, според славното благовестие на блажения Бог, което ми биде поверено."
  1Тимотей 1:9, 1:10, 1:11

  домързя ли те да стигнеш до края?
  все пак ти желая да се освестиш навреме и да си преразгледаш криворазбраната вяра. или вярваш в билията или не, това е е опция "а ла карт".
  и не си прави труда да ми отговаряш - втори път в този ненужен блог няма да вляза

  ОтговорИзтриване
 6. Петър, абсолютно съм съгласна с Вас за разликата между дясното на Запад и в България. Тук западен тип "християндемокрация" трудно може да вирее, защото християнската ни култура е коренно различна (за демокрацията пък да не говорим). Между другото, забележете, че в коментарите дискусията се измества в посока легализиране на хомосексуалното съжителство, което всъщност съвсем не е най-съществената част от това, което съм казала.

  Анонимен, напълно съзнателно не съм забранила анонимните коментари. Но след като Божието слово е на Ваша страна, защо се свените да кажете името си ;-)?

  П.п. Библията подлежи на тълкуване, и още как :-).

  ОтговорИзтриване
 7. "...нещо като електората на ДСБ."
  :-)
  Това е единствената партия, в която съм членувал. Увлякох се по ентусиазма на онези незабравими събирания по цялата страна от зимата на 2003/4, бях от учредителите на люлинската организация и неин зам.-председател, а също и член на Комисията по образование, наука, младежта и спорта. Миналото лято бях отлюспен. Самооправдавам се, че е заради тази ирония, с която споменаваш електората на ДСБ. Но, в интерес на истината - то важи и за другите "електорати" - у нас разпределението между политическите сили винаги е ставало на кланов принцип, а не според убежденията на човека.
  Конкретно за Мартин Димитров - разбира се, че е от "плюс-вариантите", ако го сравняваме с другите - но по презумпция трябва да приемем, че човек, който е успял да се издигне по правилата на българския политически живот, няма как да е почтен човек.
  Доставяха ми удоволствие доскоро изявите на Стефан Гамизов; но, напоследък той май нещо попрекали със "свръхестествения" елемент в говоренето си и - някак си - вече ми е малко трудно да го възприемам съвсем сериозно - но все пак ми е симпатичен и възгледите му върху сегашната ситуация почти изцяло се припокриват с моите. Даже се надявах от неговата дейност да се излюпи дългоочакваното "истинско дясно", ама както тръгнаха нещата, едва ли ще стане.

  А който чете буквално Библията, неизбежно ще изпадне в безброй нелепи ситуации. Обикновено давам други примери, но понеже тук говорите за семейните отношения - ще си позволя да припомня 1Кор 14:34-35 - "Жените нека мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят; а нека се подчиняват, както казва и законът. Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома; защото е срамотно за жена да говори в църква."
  А по отношение на догмите - мисля че от големите християнски деноминации днес католицизмът е най-малко догматичната - разните протестантски църкви определено са доста по-стриктни.

  ОтговорИзтриване
 8. Привет на Андрей Куртенков,

  Не знам, ще ми се да се надявам, че все пак е възможно в България и честен човек да се издигне донякъде в политическата йерархия. Не бих винила Мартин по презумпция, че видите ли, щом се е издигнал до зам-председател на СДС, не му е чиста работата.

  Гамизов го следя с интерес.

  А за Библията, и аз това исках да кажа.

  ОтговорИзтриване
 9. Светла, показвате как лесно може да бъде съсипана една сама по себе си вярна теза, ако е обоснована с неточен аргумент.

  От либертарианска гледна точка предмет на политиката са единствено общите проблеми на гражданите. Сексуалните и религиозните предпочитания са въпрос изцяло на личен избор, доколкото не се пречи на останалите да имат своя избор. Защо въобще доброволното съжителство между вменяеми пълнолетни индивиди трябва да се регулира със закон?
  Политическата коректност по дефиниция е лицемерие и никой закон не е успял да премахне обективно съществуваща в обществото стигма.

  Съгласен съм с тезата ви, че Мартин не е напълно последователен в защита на индивидуалната свобода, но кой е идеален?

  Лично аз, съдейки по направеното, а не по ненаправеното от Мартин в защита на индивидуалната свобода,
  го подкрепям безрезервно.

  За мен беше удоволствие да прочета текста ви - либиртарианска критика към единствения либертарианец в парламента.

  ОтговорИзтриване
 10. ak, радвам се, че най-сетне получих този коментар, който исках. Защото постът ми не беше на тема съжителство между гей двойки, това беше само пример, а основният проблем беше в последователността на либертарианството на Мартин Димитров.

  Изключително ме провокира тази част от коментара Ви - "Защо въобще доброволното съжителство между вменяеми пълнолетни индивиди трябва да се регулира със закон?" По този въпрос бих казала следното. От чисто теоретична, "лабораторна", гледна точка, съм съгласна с Вас. На практика обаче се оказва, че липсата на законова регулация действа дискриминационно. Ако сме изцяло последователни, по вашата логика следва да отменим и брака, защото бракът се случва поради доброволно решение на вменяеми пълнолетни индивиди. Да, но брак има и съпрузите разполагат с определени права, които на съвместно съжителстващите (при липса на закон) лица. Ако аз изпадна в кома, мъжът ми има право да решава какво да правят лекарите. Ако обаче не сме женени, се налага да решават мои роднини, а не човекът с когото аз свободно и вменяемо съм решила да живея. Ако държавната регулация беше сведена до минимум и не беше нужен закон, за да се уважи свободния избор, щях да съм съгласна с Вас ;-).

  Съгласна съм, че "политическата коректност" е лицемерие (аз бих я нарекла иделогема) и че не може със закон да се променят дълбоки социални нагласи.

  Иначе, аз също подкрепям кандидатурата на Мартин Димитров, според мен той е единственият от кандидатите за председател на СДС, които заслужават внимание. Ала за разлика от Вас, не подкрепям кандидатурата му напълно безрезервно. За мен не е без значение, дали той ще представлява младите, икономически активни и либерално мислещи хора, или не.

  ОтговорИзтриване
 11. Знаете ли, аз ще изкажа кощунствената идея, че по-добре за дясномислещите българи ще бъде Мартин Димитров да загуби изборите за Председател на СДС. На тази мисъл ме наведе списъка на кандидатите за поста. Разбира се - той е най-стойностният сред тях (всъщност Румен Христов е единственият от останалите, от който не ми се драйфа). Но - самият факт, че такива типове като Александър Йорданов и Марио Тагарински имат дупе да се кандидатират, показва, че СДС е смъртник и ще е грешка да го държим на изкуствено дишане; ако в тази партия имаше някаква критична маса свестни хора, тия двамата (и другите като тях) биха се скрили в миша дупка и не биха си показали носа оттам. Така че - по-добре ще е някои от тях да оглави СДС, та нещата да стигнат до логичния си край.
  Изобщо, понастоящем в ДСБ и СДС има някакви много странни настроения - и в двете партии кипи невиждан ентусиазъм от предстоящото съвместно управление с ГЕРБ. Но и това е друга тема...

  ОтговорИзтриване
 12. Светла, по моята логика не следва отменянето на брака - по дефиниция той е ДОБРОВОЛЕН съюз, скрепен със СТАНДАРТИЗИРАН договор. Много млади двойки успяват да живеят години и без такъв формален договор.
  И при днешното законодателство чрез подходящи договори, завещания и пълномощни отношенията в една двойка могат да бъдат уреждани и без официален брак.

  ОтговорИзтриване
 13. Господин Кънев,

  Интересна позиция, трябва да помисля по въпроса. Всъщност, като се замисля, не ми е известно юридически колко от нещата, които един брак урежда, могат да се уредят чрез пълномощни и пр. Принципно и аз съм за минимум регулация. Но би било ценично да издигаме лозунга за минимум регулация при наличието на законови (и регулиращи) рестрикции, дискриминиращи дадени социални групи, които рестрикции подобна регулация би отменила. Ала може би е по-умно рестрикциите да се премахват, вместо да се създават други, които да ги уравновесяват.

  ОтговорИзтриване
 14. Аз съм losh и от известно време не виждам дори елементарна дискусия? Какво става? Всички сте колаборационисти или за 4-и километър! Има ли някой жив? Преди време Ви поставих въпроса "Вижте какво ще стане с разкритията за "агент Пикадили"! Забравихте го! Това се дължи на нашето възпитание!? Виновни са така наречените ИСТОРИЦИ!!

  ОтговорИзтриване
 15. Доколкото тук се коментира философия, от една страна, и политика, от друга, вижте какво става.

  Поредно гнусно безобразие на некадърната крадлива пасмина, наречена Тристранна коалиция!

  "Академиците ще взимат депутатски заплати доживот, от Дневник, 20.11.2008 г.
  Отпускането на доживотни депутатски заплати на академиците ще гласува на днешното си заседание правителството. Народните представители получават на месец три път над средното възнаграждение за обществения сектор. По последни данни на статистиката основната заплата на депутатите е над 1900 лв. лен-кореспондентите трябва да взимат 30% от заплатите за академиците. По-високите възнаграждения ще се дават на учени, които не работят на трудов или друг договор, и ще влязат в сила от следващата година. Премиерът Сергей Станишев обеща депутатски заплати на академиците още през юли, когато посети Българската академия на науките, за да се срещне с новото й ръководство. Тогава министър-председателят заяви, че държавата ще отпусне пари и за построяването на жилища за младите учени. Очаква се и това обещание да бъде осъществено догодина."

  Моето мнение.

  Това е поредно гнусно безобразие на некадърната крадлива пасмина, наречена Тристранна коалиция, осъществено за сметка на Данъкоплатеца. Чрез титлите академик и член-кореспондент абсолютно безспорно се предоставят привилегии! Те са противоконституционни! Чрез тях грубо се нарушава една от фундаменталните разпоредби в Конституцията, а именно член 6, който гласи:
  (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
  Във връзка със съобщението (вж. по-горе) за поредното погазване на Конституцията чрез "заплатите" на така наречените академици и член-кореспонденти, вж.
  ЛИЛОВ, Александър Василев, философ, (р. 1933 г., чл.-кор. 1989 г.)
  http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0042&g=
  Ама, моля ви се, какъв философ може да бъде този индивид?
  И погледнете биографията му. Не пише, че беше член на шайката, наречена политбюро на ЦК на БКП!
  http://www.bas.bg/fce/001/0042/files/lilov_alexander_bg.pdf
  Този текст за "философа Лилов" е написан в БАН!
  ПРОДАНОВ, Васил Костадинов, философ, (р. 1946 г., професор 1998 г., чл.-кор. 2004 г.)
  Ама, моля ви се, какъв философ може да бъде този индивид?
  Това е лице, систематично отричащо в свои съчинения, представяни за научни, мащабите и зверствата на сталинизма. За подобно деяние - отричане, или дори само поставяне под съмнение, на Холокоста, в Западна Европа се отива в затвора. В някои страни до 12 години!
  ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН (ДВ 37/05.05.2000).
  [...] Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
  1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация; 2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи; 3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд"; 4. моралния и икономическия упадък на държавата; 5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха; 6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост; 7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи; 8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението; 9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели, включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия [...];

  Що за държава? Разбира се, това не е държава! Това е посткомунистическа кочина!

  ОтговорИзтриване
 16. http://mediapool.bg/show/?storyid=146283
  ЕК: Злоупотребите продължават, София само дава обещания
  България изгуби безвъзвратно над половин млрд. евро по ФАР

  КАК СЕ СТИГНА ДОТУК, ДО ТОВА ДРАСТИЧНО И НЕПОЗНАТО В ИСТОРИЯТА НА ЕС БЛАМИРАНЕ НА ЕДНО ПРАВИТЕЛСТВО, Т.Е. НА ДНЕШНАТА НЕКАДЪРНА И ЕПОХАЛНО КРАДЛИВА ПАСМИНА, НАРЕЧЕНА ТРИСТРАННА КОАЛИЦИЯ?

  Вижте, комунистическата реставрация, или поне, ако не комунизъм, но реставрация на комунистическите кадри е факт не от вчера, не от идването на власт на Сергейчо с моторчето, а още от инсталирането за премиер на необразования индивид от Мадрид. Но мнозина демократи - истински или претендиращи за такива, се правят, че няма такава реставрация и мълчат като пънове, въпреки че виждат, че всички възможни важни постове в държавните структури един по един се заемат от комунистически некадърници, агенти на терористичната организация ДС, партийни секретари и т.н. И от техни отроци и отрочки - включително дори на премиерския пост.

  В миналото имаше вестник "Демокрация" и други вестници, където комунистическите безобразии биваха разобличавани. Малоумници и малоумнички, развели синьото знаме, постепенно ликвидираха демократичния печат, ликвидираха синята идея, ликвидираха дори надеждата за ефективна борба с комуно-мафията.

  От много време насам пиша за така наречената Висша атестационна комисия, която е подразделение на Министерския съвет и където, лансирани още от Мадридския необразован индивид, се подвизават партийни секретари, агенти и офицери на терористичната организация Държавна сигурност, известни некадърници и, изобщо изключително отявлени комунисти. Това, разбира се, не е експертен научно-кадрови орган, това е една политическа групировка за прокарване кадровите и други интереси на комунистическата мафия.

  Във връзка с това имам удоволствието да ви предложа едно мое съобщение от днес, направено в блога Bulgarianscienceproblems, със заглавие "Те са на всеки километър".

  Уважаеми форумисти, уважаеми професор Лазаров,

  Получих лично електронно писмо с интересно съдържание. В днешната епоха на спама човек не може да е сигурен от кого получава писма. (Аз лично редовно получавам писма "от себе си", от своя електронен адрес – които са спам, разбира се.) И все пак, поради обществената значимост на проблема, ето автентичният текст на писмото:

  Uvajaemi g-n Kabakchiev,
  v mnogobroini svoi postingi po razni mesta razprostraniavate klevetata, che sum 'sistematichno otrichal zverstvata na stalinizma'.
  Nisto ne sum otrical i dokolkoto sum pisal za tova sum se opiral maksimalno na danni v nai-avtoritetnoto svetovno i amerikamsko istorichesko spisanie "American Historical REVIEW"
  (http://www.popline.org/docs/1006/239091.html), kakto i kum dannite, privedeni of Nikola Vert - izvesten frenski istorik i edin ot avtorite na "Chernata kniga na komunizma".
  http://www.online.bg/kultura/my_html/2210/ssr.htm
  NE razbiram Giobelsovata strast, s koiato razprostraniavate kleveti po moi adres.
  VP

  Не давам електронния адрес на подателя по разбираеми (етични) причини, но трябва да подчертая, че той видимо съвпада с официалния имейл адрес, посочен и в сайт на институт при БАН, на предполагаемото лице-подател. От какво обаче се поддържа съмнението ми за спам? От следните обстоятелства:
  (1) Латиницата. (2) Публично всеизвестния факт, че лицето Проданов е апологет на сталинизма. (3) Твърдението в писмото, че въпросното лице не е отричало зверствата на сталинизма. (4) Заявлението в писмото, че твърдението, че лицето е отричало зверствата на сталинизма, било клевета. (5) Подписаното с инициали писмо.

  И така, по четирите пункта поотделно. Относно латиницата. Трудно е да се повярва, че един АОНСУ-вски професор, автор на стотици написани на кирилица "философски трудове", много от тях за оправдаване на комунизма и сталинизма, няма кирилица на компютъра си. Дори и евентуално да се намира някъде по света, по покана на съответни "другари". (Знае се, че "другарите" са "на всеки километър".) Относно всеизвестния факт, че лицето Проданов е апологет на сталинизма. Може би дори не е нужно, но за целите на настоящото съобщение ще цитирам следното твърдение на АОНСУ-вския професор:
  "трябва да се има предвид, че последните проучвания на архивни материали показват, че в СССР за целия период на Сталин са загинали между 1 200 000 и 1 500 000 души".
  Горният цитат е от "научното" издание "Политическата мисъл на ХХ век – поуки за България" (Материали от научната конференция, София, 27-28 октомври 2006 г., Голямата конферентна зала на УНСС). София, 2006: "Авангард Прима". Не е излишен коментарът що за учени – като едно мнозинство – се подвизават в този "университет"! Що за икономика – или "икономикс", както го кръстиха, се преподава там! Какви материални и морални щети нанесоха на българската държава тези номинално икономисти, сътворявали "икономическия подход", "икономическия механизъм" и другите малоумия на варварското "социалистическо общество". С подобни "научни" форуми и писания и дребни лъжи и спекулации днес те се опитват да реабилитират позорното минало! За което носят отговорност! Но няма кой ефективно да им я потърси!
  В писмото също така, обаче, е направен опит да се твърди, че жертвите на сталинизма са малко. Цитирано извън контекст е някакво маргинално твърдение в американска статия, като единият участник в авторския колектив е руснак. Обстоятелството е в подкрепа на обратното предположение – че авторът на писмото до мен може и да е самият Проданов.
  По третия пункт. Да се твърди за някого, че не е отричал зверствата на сталинизма, при положение, че заявява, че "в СССР за целия период на Сталин са загинали между 1 200 000 и 1 500 000 души", е напълно безсмислено. Защото абсолютно безспорно е установено, че загиналите от сталинизма са десетки милиони! Твърдението за загинали до милион и половина е аналогично на твърденията, че не е имало Холокост – или че, ако е имало, жертвите му са много по-малко от официално установените.
  Тук авторът на електронното писмо, който и да е той, пропуска да отбележи обстоятелството, че аз редовно правя аналогия между поведението на лицето Проданов и поведението на определени лица в Европа, които се опитват да отричат или да поставят под съмнение Холокоста. За това свое поведение те могат да бъдат осъдени на затвор, дори за дълги години – и има ефективно осъдени. Тук трябва да се подчертае фактът, че в някои страни от бившия социалистически лагер на преследване по наказателен ред подлежат както отричащите Холокоста, така и отричащите комунистическите престъпления (които, разбира се, са много по-големи от тези на Холокоста). В България подобен текст в законодателството все още липсва, но е крайно необходимо да бъде въведен - и заради поведението на лица като Проданов!
  Четвъртият пункт също насочва към извода, че авторът на полученото от мен писмо по-скоро не е АОНСУ-вският професор. Няма как да е клевета нещо, което е абсолютна истина: напълно безспорен факт, всеизвестен. Да се мисли, че авторът на твърдението, че "в СССР за целия период на Сталин са загинали между 1 200 000 и 1 500 000 души" може да заяви, че е клевета, че е отричал зверствата на сталинизма, е нелепост. АОНСУ-вският професор Проданов, автентичният, би следвало да се гордее с горното си прозрение – а не да го квалифицира като клевета! Ако автентичният Проданов намира, че е клевета отричането от негова страна на мащабите на сталинизма, то тогава утре той може да заяви, че изобщо не е комунист! Ами е много голям демократ! И хуманист! По възпитание и образование! И по дух и рождение!
  Вярно, видяхме безбожници да влизат в храм и да се кръстят! Видяхме член на криминалната шайка Политбюро да оглавява "демократична партия"! Видяхме милиони други лъжи, демагогии и мимикрии! Но все пак ще е повече от прекалено много, ако лице, систематично публично отричащо сталинизма, се определи за демократ и хуманист! И ако наистина АОНСУ-вският професор Проданов възнамерява да стори това, поне следва да го направи публично! Не в подписано с инициали писмо!

  Красимир Кабакчиев

  ОтговорИзтриване
 17. След дългото "конско" вчера - но все пак то е точно по темата (политика), днес искам да изкажа мнението си конкретно за Мартин Димитров.
  Първо, гледам с голямо снизхождение на възможността едно хлапе (разбира се, в най-добрия смисъл на думата), една година по-голямо от сина ми, да оглави доскорошната партия на надеждите (която днес е на дъното).
  Второ, дори да приемем, че един 31-годишен би могъл евентуално да стане лидер на тази партия, аз бих искал да видя у него преди всичко политически действия. И преди всичко действия за разобличаване на днешната неокомунистическа пасмина. Бих искал да видя у него борбен дух - да се изказва пламенно и логически убедително в парламента, и да разритва онези гнусни, некадърни, епохално нагли червени криминали. Бих искал да видя у него разбиране за НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДЕКОМУНИЗАЦИЯ.
  Моля, вижте предишното ми съобщение, за да разберете за какво става дума, ако още не сте разбрали - на каква гигантска неокомунистическа радиация е подложена и без това крайно невежествената (откровено казано, проста в голямото си мнозинство) Бг-популация.
  За съжаление у Мартин Димитров изобщо не виждам нищо от това, което бих искал да видя, за да мога да го приема за лидер на СДС!
  Виждам едно хлапе, което показва, че може да философства - но дори и там не е всичко съвсем наред, видно от позицията на Светла. Виждам, че може би нещо разбира от икономика.
  Но това никак не е достатъчно.

  ОтговорИзтриване
 18. Красимир, не съм съгласна с теб за Мартин Димитров. Смятам, че декомунизация може да се извърши по-успешно именно от някой млад човек, който не е социализиран по времето на комунизма. Втренчването в миналото ни прави неспособни да го надскочим. Некомунистическото мислене следва да се изразява в определени ценности и не на последно място лайфстайл.

  Мартин Димитров е човек от моето поколение - поколение, което има изключителна нужда от политическо представителство, поколение, което е по-прагматично от твоето и гледа напред, иска да извършва реални промени.

  Знам, че няма да се съгласиш и че ще имаш своите основания. Но 20 години след 1989 е крайно време твоето поколение да съумее да се оправи със собствените си рани и да даде път на моето.

  ОтговорИзтриване
 19. Светла, днес, 20 години след падането на комунизма, в тази така наречена държава, всъщност една неокомунистическа кочина, управляват комунисти (и техни отроци и отрочки). Все едно в Германия през 1964 г. да управляват нацисти. И този феномен е най-подчертан именно в тази държава (кочина) от всички бивши соц-държави в ЕС.
  Удивен съм от наивността на всички поколения. Но не разбирам защо днешните млади изобщо не виждате, че комунистите и техните отроци и отрочки ще погребат не само моето поколение, но и твоето.

  ОтговорИзтриване
 20. Здравейте,

  Темата и разсъжденията изложени тук ми бяха много интересни, както на авторката на сайта, така и на коментиралите.

  Аз съм установила за себе си, че имам определени предпочитания в личния си живот те могат да се укачествят като:

  консервативни - силно влечение и необходимост от хетеросексуален моногамен стил на живот

  и по отношение на икономиката:
  по-малка намеса на държавата, но с отговорност за постигане на дълготраен баланс което е основа на просперитета на общността според мен.

  Живеейки в днешно време определено чувствам силна дискриминация по отношение нуждите ми в личния ми живот. Затова стигнах до извода, че единствено свободата която не пречи на другите може да донесе щастие на всички индивиди.

  Начина на живот, който моята личност търси и желае (хетеросексуален моногамен сексуален живот)се оказва врагът, с който се борят други личности за постигане на своите нужди и стремления. Налагането на моят тип нужди като закон над цялото общество организира сили за унищожаването им от тези които не са създадени за такъв тип живот, от където в крайна сметка на мен ми се връща страдание от борбата на тези сили. Затова мисля, че пазейки свободата на всеки и не налагайки модели е единствения начин и аз да следвам моите нужди и да съм щастлива и другите да могат да го правят и да не организират битки срещу моят модел!

  Не либералите може би биха казали ако някои има нужда за да е щастлив да убива или изнасилва хора какво да правим да го оставим да бъде щастлив ли? Затова мисля, че цялото предизвикателство е в баланса на това до каква степен свободата ти нарушава свободата на някой друг?! Нека немоногамните да живеят с немоногамни, а не с моногамни и да им нанасят страдание. Нека хомосексуалните да живеят с хомосексуални, а не хетеросексуални и да си нанасят страдание. Всъщност в един свободен свят ако всеки заяви честно какво желае ще може да открие сроден на себе си и да бъде щастлив.

  Догмите, срамът, консерватизма карат хората да премълчават желанията си и така изгубват възможността да намерят сродните души с които да ги реализират!Либерализма трябва просто да насърчава вестността и търсенето на сроден, нищо друго!!!!! Не трябва да дискриминира никого, не трябва да пречи на никого.

  Може би акцентите са различни либерализмът акцентира на честността и неограничените възможности които носят начини за постигане на щастие, консерватизма акцентира на отбраната някой да не наруши постигнатото от мен до момента щастие със своите новаторски идеи, които може да не се окажат добри за мен. :)

  Политиката и всички закони трябва да се основават на търсене на този баланс и то като постоянен процес. Обществото трябва да се самоанализира непрекъснато и при явяване на определени тенденции в засилване на едното от двете течения веднага чрез закони и практики баланса да се възстановява щото така да има максимално свободни хора минимално нарушаващи свободата на другите свободни хора, което води до това и те да са също по-свободни.

  Това бих правила аз и тази вяра бих следвала във всяко решение ако бях политик (надявам се да бъда един ден).

  Поздрави арх. Калина Павлова

  ОтговорИзтриване
 21. Здравейте, арх. Павлова, извинявам се за закъснението на отговора.

  Уважавам честно изразената Ви позиция, но не мога да разбера с какво един хомосексуален човек може да Ви попречи да сте хетеросексуална и моногамна и да Ви смята за враг заради избрания от Вас начин на живот. По-лесно мога да си представя как един хетеросексуален човек може да се опита да Ви попречи да бъдете моногамна, ако, примерно, иска да Ви съблазни и така да сложи духовен и физически, ако не и юридически, край на Вашата моногамност.

  Не разбрах и какво имате предвид под това хомосексуалните да живеят с хомосексуални - да ги изолираме някъде да си общуват само помежду си ли? Или да нямат сексуални връзки с хетеросексуални? Ако имат сексуални връзки и с хетеросексуални, тогава не са хомосексуални, а бисексуални. Изневери обаче се случват в достатъчно количество и сред хетеросексуалните; сексуалността сама по себе си не може да е основание за разбиване на връзка.

  ОтговорИзтриване
 22. Свобода на избора е едно нещо, а нова дефиниция на морални норми е съвършено различно нещо. Никой не отнема свободата на избор на личността да живее морално или неморално. Големият проблем се състои в това, че се прави агресивен опит да се предефинира що е морал. Нормално е да има брак между един мъж и една жена. Нормално е лъжата да бъде наказвана. Нормално е кражбата да се счита за неморално поведение. Тя също се наказва от закона. Но в комунистическо време, което за съжаление продължава в определена степен и днес, ние имахме различна дефиниция за кражбата. Един пример е армията или така наречената "казарма". Там нямаше кражби. Просто нямаше лична собственост.
  Виждаме какви са последствията от това предефиниране днес - корупция и нагло крадене.
  Колкото и да ни се иска да наречем черното бяло и да го вярваме с цялото си сърце, то си остава черно.
  Хомосексуализмът си остава разрушителен за обществото и толерирането му няма да промени този факт.
  Но нека да бъдем честни - никой не отнема никакви права на хората избрали да живеят по този начин. Но това не им дава право да определят кое е право и кое не!

  ОтговорИзтриване
 23. Благодаря за коментара, господин Ятански, но не съм съгласна. Нормално е това, което обществото дефинира като такова. Тоест това, което е "в нормата". А нормите и дефинициите за нормалност се променят исторически. Същото, впрочем, важи и за дефинициите за морал. Да вземем например понятието "лихва". Ранното християнство и Средновековието осъждат лихварството, но съвременният (християнски) свят е немислим без него, което дори налага нови прочити на Библията, например на притчата за талантите и пр.

  Макар да съм хетеросексуална, не мога да разбера с какво хомосексуалността разрушава обществото. Но мога да разбера с какво го нарушават национализмът, екстремизмът, нетолерантността. Има огромна разлика между сексуалната ориентация, която е въпрос на личен стил на живот и кражбите и насилието, при които се ощетяват други хора.

  ОтговорИзтриване
 24. Не е нужно да сте съгласна. Това не променя фактите. Моралът не се дефинира от обществото. Това историята го доказва. Културата, обичаите, традициите се променят, но принципите не. Във всяко общество има общо валидни принципи, които не търпят развитие. Приложенито им се развива, но принципите не. Критериите за добро и зло не произхождат от нас, ние сме само регистратори на реалността и нейни тълкуватели.
  В противен случай бихме казали, че Бог, се променя, развива се. Но това е едно абсурдно твърдение, защото тогава Той би спрял да бъде Бог. Тоест не е достигнал до съвършенство и следователно не е съвършен.
  Ако хомосексуални връзки биха довели до зачатие и раждане, тогава бихме говорили за нормалност. Но това отново е наивно.
  Всяко наше действие е в контекста на обществото. Не може хомосексуализмът да се разглежда като личен стил на живот. Този "стил" на живот е вплетен в обществото и оказва своето влияние. Ако не беше така нямаше да има никаква борба от тяхна страна да се наложат в обществото.
  Отново обаче сме пред едно противоречие със собствените си аргументи - ако обществото дефинира какво е нормално, то болшинството, огромното болшинство в нашето българско общество дефинира хомосексуализма като извращение и зло. Би следвало практикуващите го да приемат дефиницията на обществото и да се борят със своите пороци.
  Но очевидно е, че не става дума за обективизъм, а за криводушие.

  ОтговорИзтриване
 25. Не бих твърдяла, че Бог се променя, но не мога да отрека, че разбиранията на хората за Бог се променят. А нямаме друг начин да познаваме Бога освен посредством разбиранията си за него. Ако в понятието за Бог влиза, че той е "обективен", то ние не сме и не можем да бъдем.

  Като казвам, че обществото дефинира що е нормално, не го казвам като комплимент за обществото. Защото тъкмо поради тази причина малцинствени общности си патят - както хомосексуалните (за които правилно казвате, че голяма част от обществото ги има за "зло"), така и, примерно, протестантите в България, които същото това общество смята за сектанти. Ето защо винаги гледам с подозрение, като ми се казва какво е "нормално". Кой знае, може би след време християнският свят ще възприема хомосексуалните като съвсем нормални хора, така, както днес се възприемат жените с къса коса?

  Весели празници!

  ОтговорИзтриване
 26. aristokratkata@dir.bg
  Знаете ли, оказва се твърде полезно за един академичен изследовател с тридесетгодишен опит да проследи как дискутира по-младото поколение социолози, макар и само /или главно/ от ЮЗУ.
  Трудно е истински професионалният учен-изследовател да Ви нарече учени... Вие културно придавате дори на всекидневните си разговори привкус на научност, но мога да Ви гарантирам, че ако Вашите дискусии не бяха обозначени с конкретни звания, длъжности, месторабота и прочие паранаучни атрибути, никой никога нямаше да се досети, че изчита дискусии между университетски преподаватели...
  Впрочем, здраве да е на всички, пък и по-добра да е Новата 2009 година!

  ОтговорИзтриване
 27. Несвоевременни настроения са налегнали аристократките по Нова година. Аз в този блог по-младо поколение социолози от ЮЗУ не виждам (освен себе си, но социолог не може от един случай да вади генерални заключения). А аз със себе си публични спорове не водя, така че разговорите тук няма как да бъдат окачествени като спорове между университетски преподаватели, още по-малко такива по социология от ЮЗУ. Пък и не пиша от позицията на длъжността си, това е личен блог.

  Ако сте склонни да вадите генерални изводи от един случай, може би ще е добре да се заинтересувате как се представят младите социолози от ЮЗУ на защите на дисертационни трудове пред СНС по социология. Легенди се носят за непоклатимата научна убедителност на социологическата им аргументация и за научните приноси на техния Opus Magnum.

  Весели празници!

  ОтговорИзтриване
 28. Здравейте,
  ЧНГ, както казахте разбиранията се променят, и аз не изключвам възможността хомосексуалистите да се разпространят толкова много на земята, че хетеросексуалността да се превърне в странност и неморална проява. Мислете в перспектива.
  Освен това го има и варианта в който поради отхвърленост от обществото хомосексуалистите се прикриват и създават нормални хетеросексоални семейства като дълг, а отделно си имат хомосексуални любовници. В този случай те компрометират щастието на хетеросексуалните си половинки които са влюбени в тях.
  Съгласна съм, че Бог не се променя, но нашето разбиране за него да, поради това, че ние не сме едно с него и неможем да го опознаем напълно.

  Поздрави
  арх. Калина Павлова

  ОтговорИзтриване
 29. Здравейте отново и за много години!

  Сама казвате, че отхвърлеността от обществото е причина някои хомосексуални хора да сключват хетеросексуални бракове, пък да поддържат хомосексуални връзки. Тъй като хетеросексуалността обаче е доста по-разпространена, значително по-често се среща хетеросексуални съпрузи да си изневеряват с други хетеросексуални. Верността не зависи от пола.

  ОтговорИзтриване