Ретроспекция

Благодаря ви, че сте с Неуютен блог и във Facebook:

Благодаря ви, че не ме следите, а ме следвате:

Благодаря ви, че сте моето отбрано общество:

30.11.2008 г.

Гост блогъри: Красимир Кабакчиев и Петър Дошков

Ето, и аз последвах инициативата на longanlon да каня гост блогъри (само дето популярността на моя блог не може да се равнява с тази на неговия). В случая обаче изпълнявам молбата на Красимир Кабакчиев, който е убеден, че неговият казус трябва да получи възможно най-голяма публичност. Съгласих се, защото прецедентът на съдебното решение по повод на уволнението на Кабакчиев от БАН е сериозен. Излиза, че всеки може да бъде уволняван за всичко. Цитирам формулировката на съда: "не винаги задължението на работника или служителят е нормативно уредено" (неправилната употреба на пълен член си е дело на съда). Или - както го обяснява Кабакчиев:

По логиката на това твърдение, като задължение на всеки работник и служител могат да бъдат вменявани, изобщо без да бъдат регламентирани, ежедневното приготвяне на кафе, миенето на краката или извършването на на сексуални услуги на прекия ръководител (пряката ръководителка)!

И така, давам думата на Красимир Кабакчиев да разкаже за какво иде реч и на Петър Дошков за юридически коментар. Разделила съм текстовете им със снимки. На първата съм снимана с Кабакчиев от Крис на една фоторазходка, на втората съм снимала Дошков на Бачиново (местност край Благоевград, и после си поиграх малко в опити да постигна Orton ефект.
Красимир Кабакчиев, дфн

Едно потресаващо по идиотизма си "съдебно решение"!

Или: защо това изобщо не е държава, а е една невероятна посткомунистическа кочина!

Граждани, пазете се!

Дами и господа, граждани на една уж правова държава,

Правя това съобщение за пръв път тук, но то ще бъде направено и на много други места в Мрежата, и ще бъде представено по-подробно в блога ми.

Налице е издадено така наричащо се съдебно решение от така наричащ се съдебен състав, състоящ се от следните индивиди:

Председател: Зоя Атанасова
Членове: Албена Александрова, Димитър Димитров

Актът е с № 143 от 14.08.2008 г. на Софийския апелативен състав, Гражданска колегия, по гр.д. № 731/2007 г. Докладчик е лицето Димитров.

Следва да се отбележи, че това така наричащо се съдебно решение е касационно (т.е. третоинстанционно), т.е. то следва да бъде издадено от Върховния касационен съд. Но, както се вижда, въпреки че е касационно, то е издадено от апелативен, т.е. второинстанционен, съд!

Отговорен за невероятното безумие, второинстанционен съд да издава третоинстанционни (касационни) решения, е така наричащият се български парламент, състоящ се от така наречените депутати, избрани от "народа", които "узакониха" безумието чрез клауза в преходните и заключителни разпоредби на Гражданския процесуален кодекс (в сила от 01.03.2008 г.)!

Но това е само едната страна на въпроса за незаконността, имам предвид противоконституционността, на горепосоченото така наречено съдебно решение. Още по-съществено е следното епохално безумие, обуславящо смисъла на крайното решение и изрично вписано в него (следва цитат с оригинален правопис от "решението"):

"не винаги задължението на работника или служителят е нормативно уредено".

Същината на подобно твърдение налага да се реагира на него по реципрочен начин – и затова, за да може да се разбере по-добре от всеки четящ тези редове невероятното му безумие.

По логиката на това твърдение, като задължение на всеки работник и служител могат да бъдат вменявани, изобщо без да бъдат регламентирани, ежедневното приготвяне на кафе, миенето на краката или извършването на на сексуални услуги на прекия ръководител (пряката ръководителка)!

Къде живеят тези така наричащи се съдии, подписали със съгласие подобен акт на ТОТАЛЕН СЪДЕБЕН ПРОИЗВОЛ и намиращото се в него твърдение - повече от невероятно по своето ИДИОТСКО СЪДЪРЖАНИЕ, дори за днешната държава-кочина, наречена България?

Може би живеят в робовладелското общество! Но ако един така наричащ се съдия, и то апелативен, и то такъв, който участва в издаването на касационни решения, евентуално мисли, че живее в робовладелското общество, той трябва задължително да бъде подложен на съответната трудова, психологическа и медицинска експертиза! Трябва да се разбере дали подобно лице съзнава къде точно се намира, в каква историческа епоха, в какво общество живее, и каква трудова дейност изпълнява. С други думи, със средствата на науката трябва да се установи наличието или липсата на професионална годност у подобно лице! Съвсем отделен е въпросът за наличието на евентуално извършено престъпление чрез това "съдебно решение", разкриването на което е в компетенциите на други инстанции, които предстои да бъдат сезирани.

Но за какво точно се отнася описаното накратко по-горе така наречено съдебно решение?
Аз бях уволнен с едно невероятно по профанизма, простащината и незаконността си "решение" на така наричащия се научен съвет на така наричащия се Институт за български език при БАН, един развъдник на комунизъм, некадърност, криминалност и откровена простащина, заради това, че едно лице на име Пачев, лице громило "буржоазната наука" в дисертация в Москва през 1980 г., скочи на масата по време на официално заседание и ме нападна от там с юмруци и освирепяла физиономия, докато аз седях на стол до масата. Помислих, че лицето се опитва да ме убие - обувките му бяха на сантиметри от лицето ми. Наложи се да се защитя физически, като го ударя. След като го ударих, нападателят също ме удари и ме нарече фашист. По-късно поиска два пъти примирие, което аз на втория път приех.

При тази ситуация, неоспорена никога от никого, включително и после по делото, така наричащият се научен съвет взе решение да уволни мен. При решение за налагане на такова дисциплинарно наказание в заповедта за уволнение задължително се вписва точно кое трудово задължение е нарушено. В заповедта за моето уволнение обаче това не е направено! И няма как да бъде направено, тъй като не съществува трудово задължение, което да не съм изпълнил!

Но според "съдебното решение" аз все пак не съм изпълнил определено трудово задължение - въпреки че това трудово задължение не е посочено в заповедта! Затова, защото

"не винаги задължението на работника или служителят е нормативно уредено"!?!

Освен абсолютен кръгъл идиотизъм и епохален цинизъм, това, от гледна точка на правото, е пълен абсурд!

Уволнението ми беше отменено незабавно като напълно незаконно още на първа инстанция, с перфектна аргументация (перфектното първоинстанционно решение ще бъде публикувано в блога ми заедно с кретенското "касационно"). А на втора, и вече и на трета инстанция са издадени два акта на изключително груб съдебен произвол, като последният е потресаващ с противозаконността, профанизма, нелепостта и иидотщината си!
Подобно поведение – флагрантно погазване на закона чрез драстично превишаване на правомощията, дадени на един съд, въвеждане от негова страна на несъществуващи и абсолютно невъзможни в модерното общество "правни норми", съставлява огромна обществена опасност - нещо, което в крайна сметка би могло да доведе до пълен крах изобщо на правораздаването в България!

Невероятният съдебен произвол, осъществен чрез описаното тук "съдебно решение", съответства много точно на констатациите, направени от органите на Европейския съюз - според които съдебната система в България е некомпетентна и корумпирана, на неотдавнашните безпрецедентни жестоки санкции срещу България на Европейския съюз, както и на предупрежденията, че България може да бъде санкционирана чрез решение за непризнаване в европейската общност на актовете на нейните съдилища!

Граждани, защищавайте правата си, ако те са нарушени, и воювайте срещу съдебния произвол на всички равнища на съдебното производство! Срещу този произвол, който, по мнението на повечето адвокати, през последните години е станал систематична практика! Не позволявайте на некадърниците, корумпираните и представителите на позорното минало да определят съдбата ви, независимо дали те са в съдебната система или в други институции на така наречената държава! Вземете решително съдбата си в свои ръце, като незабавно реагирате по законен път на абсолютно всеки акт на корупция, безобразие и беззаконие!

Пазете се! Защото изключително наглата корупция и некадърността са на път да завладеят абсолютно всеки кът на общественото пространство!*

Красимир Кабакчиев, дфн

*Горният мой текст беше готов още преди месец. След като го написах, го дадох за мнение на колегата д-р Петър Дошков, лингвист и юрист. Той остана направо потресен от съдържанието на това "съдебно решение", но специално ме помоли да отложа публикуването на горния текст, за да може сам той да даде експертно становище по случая.

Следва становището на д-р Петър Дошков, предоставено ми от него преди няколко дни.Юридическо становище по решение № 143 от 14.08.2008 г. на Софийския апелативен състав, Гражданска колегия, по гр.д. № 731/2007 г. на Петър Дошков, Ph.D. от Петербургския университет, лингвист, семантик, главен асистент в ЮЗУ по синтаксис на българския език, с диплома по право от ЮЗУ и юридическа правоспособност от Министерството на правосъдието, с две уволнения от ЮЗУ, делата по които които е спечелил, като сам ги е водил и е писал съдебните книжа по тези спорове.

І. Изяснителна терминологична част:

Препращаща норма е тази, която привързва (залепва / свързва / придърпва) допълнителна норма към друга норма (субсидиарно прилагане), тоест копула и нищо друго. Няма хипотезис, диспозиция и санкция. Препращащата норма е правно-техническа: не съдържа сама по себе си конкретен фактически състав, например чл. 11 Закона за върховния административен съд (отм): ”За неуредените случаи се прилагат нормите на ГПК (Гражданския процесуален кодекс)”.

Хипотезисът на бланкетната норма е в друга норма, към която бланкетната норма препраща. Бланкетната норма е непълна норма. Има диспозиция и/или санкция, но не и хипотезис. Законодателят съзнателно е оставил празен хипотезис (фактическия състав), който се взема от посочената (от бланкетната норма) друга правна норма.

Препращащата и бланкетната норма са несамостоятелни.

Затова посочването на бланкетна норма като нарушена (самостоятелна правна норма) без допълване на съдържанието й чрез препращане към конкретната правна норма е недопустимо.

Тоест, ако не се посочи конкретен текст, към който бланкетната норма препраща, се ограничава правото на служителя да разбере под какъв състав на нарушение се подвежда нарушението, а оттам и да организира адекватно защитата си срещу основанието на уволнителната заповед.

ІІ. Ищецът по делото Кабакчиев няма нарушение на трудовата дисциплина, понеже не можеш да нарушиш липсващо навсякъде трудово задължение. Нарушаването на трудовата дисциплина е виновно нарушаване на трудови задължения (а не на права). Източникът на трудови задължения (извън подписания трудов договор, по който си страна) няма значение – при условие, че си запознат с тези задължения.

Източниците на трудови задължения са посочени в чл. 187. От друга страна, чл. 187 от Кодекса на труда (КТ) изброява изчерпателно източниците за нарушенията (но не и самите нарушения), понеже в в т. 10 са въведени допълнителни (към 9-те точки от чл. 187 КТ) 5 източника: закони и други нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор (КТД) или в трудовия договор (респективно, служебна характеристика).

Чл. 187 и 190 от КТ не изброяват изчерпателно видовете нарушения на трудовата дисциплина. Това е вярно. Двата члена препращат към чл. 186 от КТ. Обект на дисциплинарното нарушение могат да бъдат само ЗАДЪЛЖЕНИЯТА по трудово правоотношение. Никакво изключение.

На 14 март 2002 г. Кабакчиев не е нарушил никакво трудово задължение, понеже:

- Атестирането, ако е законно, е административен процес по Закона за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ) и Правилника за прилагането му (ПРПЗНСНЗ), тоест не е по КТ. Не е налице многократно и повтарящо се изпълнение на трудовата операция чрез предоставянето и прилагането на работна сила.

- Заседанието на тогавашния научен съвет е неоснователно, защото то е нищожно поради липата на материално основание вследствие на отмяната (през 1991 г.) на Правилника на Министерския съвет за атестиране (по чл. 42, ал. 2 от ЗНСНЗ). Поведението на отсрещната страна е деликтно и провокативно.

- Отказът на Прокуратурата от образуване на досъдебно производство е правен факт, който не е взет от Софийския апелативен съд (САС) под внимание, въпреки че е посочен като касационен довод.

Идиотско е твърдението на състава от САС, че именно заради бланкетния характер на чл. 187 и 190 от КТ, „ ... въз основа на тях може да бъде наложено дисциплинарно наказание за всяко едно едно нарушение на трудовата дисциплина, независимо от това, че същото не е изрично посочено като нарушение в разпоредбите на чл. 187 и чл. 190, ал. 1 от КТ”. Абсурдът е в това, че според този текст излиза, че изпълняваш НЕСЪЩЕСТВУВАЩО (или приравнено към такова НЕИЗВЕСТНО, т.е. ненаписано, трудово задължение). Въвежда се ТРУДОВ ПРОИЗВОЛ, и то от съд!

Съдът прилага закона такъв, какъвто е, а не се държи като нормотворчески орган. Според мен тази част от съдебното решение на САС е нищожна поради противоречие с материално правен принцип : търсене на обективната истина от материалното (писано) право.

По-нататък. От това, че допълнителни трудови задължения могат да се въведат изрично на основание чл. 187, т. 10 КТ, не означава АВТОМАТИЧЕСКИ, че такива са въведени ПИСМЕНО. Желание и реалност не са едно и също нещо. Няма никакви данни, че Кабакчиев има други трудови задължения освен тези в трудовия му договор. Не са представени или посочени нито колективен трудов договор, нито закон, нито друг нормативен подзаконов акт, нито длъжностна характеристика. Съдът е постановил последица без материално основание: конкретен текст от материален закон. Неслучайно съставът от САС изброява факти, а не посочва конкретна норма от друг закон, от колективния трудов договор, от личния на Кабакчиев договор и пр.

Посочените в съдебното решение факти са с наказателен характер. Само НАКАЗАТЕЛЕН СЪД може да се произнесе, и то при зачитане презумпцията за невиновност. Гражданският съд недопустимо е иззел компетентността на наказателен.

Страшното е в две неща:

- Граждански съд постановява акт, основавайки се на празен, бланкетен състав, с което нарушава принципа на изричност на нарушенията по КТ;

- Създава се прецедент за уволнение на основание НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ трудови състави с дисциплинарен характер.

Съдът е нарушил служебното си задължение да провери уволнението във връзка с чл. 190 КТ, като посочи законовия текст за налагане на уволнението. Самото посочване на чл. 190 КТ не върши работа никому, понеже нормата от КТ препраща към конкретен състав от:

- друг закон,

- колективния трудов договор (КТД),

- правилника за вътрешния трудов ред (ПВТР),

- трудов договор

- длъжностна характеристика.

Тези актове съдържат ЕВЕНТУАЛНА трудова регламентация, при нарушаването на която ще се дължи санкция. Нонсенс е да изпълняваш задължение, което обективно не съществува за никого, и затова не може да се посочи от никого!

Освен това нарушаването на трудовите задължения е при вина. Няма вина за нарушаване на несъществуващо задължение, защото самото понятие вина презумира знание на трудово задължение, което в случая липсва.

Разсъжденията на въпросния състав от Софийския апелативен съд на с. 3 от съдебното решение, че, от една страна, трудовите задължения се възлагат, тоест са известни на страните, а, от друга, са уредими и бланкетно (тоест неизвестни), са нонсенс и по същество са отказ от правораздаване. Правораздаването изисква точно и еднакво прилагане на съответен съществуващ (известен) закон!

Твърдението на съда (стр. 3 от съдебното решение) за изрично неуредени, но съществуващи в закон трудови задължения е неоснователно и престъпно. По същество то означава, че липсва регламентация, за която отговаря работодателят. Никой не бива да се оправдава или да извлича ползи от собственото си неправомерно бездействие. Съдът сякаш не е разбрал, че трудовият договор също така урежда трудови задължения – както длъжностната характеристика, КТД (колективният трудов договор), ПВТР (правилникът за вътрешния трудов ред), и не на последно място съответен подзаконов нормативен акт. Така че оправдание за поведението на работодателя няма.

Creative Commons License Правила и съвети за препечатване от Неуютния блог


56 коментара :

 1. Благодаря за интересния и полезен постинг!

  ОтговорИзтриване
 2. "не винаги задължението на работника или служителят е нормативно уредено"

  това наистина е безумно твърдение. има си длъжностни характеристики за всяка професия.

  ОтговорИзтриване
 3. Благодаря за коментарите!

  Aozora, аз пък благодаря на авторите на постинга, защото наистина е полезно да се знае какви ги върши съдът.

  Longanlon, че е безумно, безумно е. Това е проблемът.

  ОтговорИзтриване
 4. А бе, вие съвсем забравихте за бай ви Ганя! Той човекът го е казал най- добре: "Конституция ли? Я ела по- близо, та да ти дам аз на теб една конституция!

  ОтговорИзтриване
 5. Вече благодарих на Светла (другаде) за гостоприемството, както и за много доброто оформление на публикацията.

  Сега искам да благодаря и на участниците в дискусията тук - за кратките, но точни коментари.

  Това "съдебно решение" е повече от невероятно безумие и драстично беззаконие едновременно - и не бива в никакъв случай да остане забравено и ненаказано!

  ОтговорИзтриване
 6. Аз също им благодаря; човек може да се изразява кратко и пак да е точен ;).

  ОтговорИзтриване
 7. Проблемът е много по-тежък! И той е в това, че сега децата и внуците на предишните "Български демони" са превзели изцяло милото ни отечество и със заклинания и обиди като "кочина" не вършат работа, а наливат масло в тяхната мелница...

  ОтговорИзтриване
 8. Това е много интересно съобщение:

  "децата и внуците на предишните "Български демони" са превзели изцяло милото ни отечество и със заклинания и обиди като "кочина" не вършат работа, а наливат масло в тяхната мелница".

  Бих добавил в своя защита, че не се задоволявам само със заклинания от типа "кочина", но и съдя наред. Другаде съм го казвал, ще го повторя тук специално за случая. Осъдих с влезли в сила решения:
  - институт при БАН за атестиране и необявяване на конкурс през определен период (петгодишен);
  - същия институт за същото, за следващ период (петгодишен);
  - БНТ, заедно с жена ми (няма да обяснявам за какво);
  - един строителен фараон, заедно с жена ми (няма да обяснявам за какво);
  - ВАК (структура на Министерския съвет) за неизпълнение на законови разпоредби (неназначаване на рецензенти на дисертация).

  Преди броени седмици осъдих Министерския съвет на първа инстанция (висящо дело) за неизпълнение на законови разпоредби от страна на негова структура (ВАК).

  С първото (посочено най-горе) осъдително решение създадох прецедент в българското правораздаване. Също както създадох прецедент и с осъдителното решение срещу ВАК - доколкото, въпреки че и преди има едно осъдително решение срещу ВАК, то беше на друго (не съвсем същото) основание.

  Това ще рече, че съм се преборил, и то много успешно, за това, което обикновено се нарича с термина "гражданско общество".

  Фактът ме изпълва с чест и гордост! Както впрочем и моите приятели и съмишленици - които не са малко!

  Ще бъда признателен за мнение какво още следва да направя и какво би следвало да съм направил преди, а не съм.

  Благодаря предварително!

  Кабакчиев

  ОтговорИзтриване
 9. Макар "разпознаването" на виновника "по снимка" да е практика за средния булеварден българин, съдът не може да си позволи да включва свободни съчинения в решенията си. Явно съдебният състав е пропуснал да забележи, че Мюнхаузен е успял да се издърпа за косите си само върху страниците под перото на Распе.

  За голямо съжаление използваните разсъждения са объркващи за хората с неюридическо образование. Ценността на публикацията щеше да е още по-голяма, ако присъстваха повече пояснения. Макар хипотезата, диспозицията и санкцията да използват съвсем елементарна логика, от това не следва, че тя е достъпна за всички.

  Аз лично се надявам г-н Кабакчиев да е потърсил по-надеждна защита на правата си по казуса, както често се случва напоследък, и извън българския съд (макар че не всички български съдии са за изхвърляне).
  Желая му успех.

  ОтговорИзтриване
 10. Благодаря за коментара на silvercoin!

  Струва ми се, че случаят е толкова ясен и крещящ, че изобщо не се изискват високо образование и ерудиция, за да се схване потресаващият идиотизъм на това "съдебно решение".

  Така или иначе първата част е написана от мен за по-широката аудитория, втората (на Дошков) ще бъде използвана пред Върховната касационна прокуратура. Искам да видя - рано или късно - подписалите със съгласие този "съдебен акт" изправени пред наказателен съд! Силно се надявам това да се окаже възможно, въпреки имунитета, с който са обградени магистратите.

  Що се отнася до правата ми по казуса "и извън българския съд", разбира се, че те ще бъдат потърсени. Има време. Благодаря за пожеланието. Остава да видим как Страсбург ще погледне на това епохално българско съдебно безобразие. Но нека първо, живот и здраве, да подготвим с Дошков жалбата до Страсбург, след това, разбира се, веднага ще информирам за това на съответните места (в блога си, може би тук и т.н.).

  ОтговорИзтриване
 11. Тъй като аз съм вероятно единственият юрист от коментиращите, ще кажа, че съдът е съвършено прав.

  Задължение за страна по един договор може да произтича освен от изрична уговорка в него, от разпоредба на закона (императивна или недерогирана от уговорките на договора диспозитивна разпоредба), от обичая, от обичаите в практиката (деловьiе обьiкновения, usage, Verkehrsitte), от колективен трудов договор и пр.

  Така че съдът е напълно прав. Пък и от самите му мотиви е видно, че и съставите на КТ са с оценъчни понятия.

  langanlon,
  Длъжностната характеристика не е нормативен акт. Не бързай да даваш квалификации на правни твърдения.

  ОтговорИзтриване
 12. Този 25-годишен младеж и уж юрист albert venn dicey, с цялото ми уважение към младостта по принцип, написа в блога ми своето "юридическо становище" по казуса. Аз му отговорих. След това, вместо да изрази несъгласието си с мен и да се опита да представи нови аргументи, пристига тук, в блога на Светла, и повтаря "становището си". Това, първо, е неприемливо поведение от гледна точка и на етиката, и на здравия разум, второ, издава едно пропагандно отношение на младежа, което вероятно се базира на личен интерес/лични интереси. За да стане всичко ясно, ето какво написа младежът в моя блог и какво аз му отговорих:

  albert venn dicey каза...
  "не винаги задължението на работника или служителят е нормативно уредено"
  Прав е съдът, г-н Кабакчиев. Идиотът сте вие, че коментирате нещо, което не разбирате.
  Задължения на една страна по един двустранен договор могат да съществуват по силата не само на нормативно предвидени разпоредби.
  Съществува свобода на договаряне и следователно задължения могат да се предвидят и чрез уговорка в договора.
  Задължения могат да възникнат дори и нищо да не е уговорено в договора. Те произтичат от обичаите в практиката (деловьiе обьiкновения, usage, Verkehrsitte). В англосаксонския свят са известни и като implied terms на един договор.
  Въобще невежеството от време на време следва да затваря уста.
  Колкото до правния "експерт", който цитирате, никой, взел тапия от ЮгоЗАПАДНАЛИЯ университе не може да мине за знаещ по право.
  Поздрави. 2008-12-10 15:43:00

  albert venn dicey каза...
  "сигурно идиот и профан са двете думи, които знаете, за обида. Обогатете си речника. 2008-12-11 8:59:00

  Красимир Кабакчиев каза...
  "Уважаеми 25-годишен господине albert venn dicey,
  Имате още страшно много да учите, преди да можете да дадете убедително становище тук!
  Подминавам коментара "идиот и профан са двете думи, които знаете, за обида", тъй като той не е от особено значение. Може и аз да съм изнервен. Ама как няма да съм изнервен от подобно идиотско "съдебно решение"?
  Не, млади 25-годишен господине albert venn dicey, не съм аз идиот! Идиот по-скоро щяхте да сте Вие, ако бяхте малко по-възрастен, видимо по-образован, и можеше да се предположи, че сте малко по-компетентен! Но Вие очевидно не сте, следователно можете да бъдете третиран най-вече със снизхождение.
  Сега ще Ви обясня за какво става дума, и ще Ви го обясня просто, използвайки и Вашите думи.
  Действително, както казвате, "съществува свобода на договаряне и следователно задължения могат да се предвидят и чрез уговорка в договора". Точно така е. Само че каквито и задължения да има, те - и само те - трябва да бъдат посочени като неизпълнени в една заповед за уволнение. А в идиотското "съдебно решение", за което между другото предстои да подам сигнал във Върховната касационна прокуратура, не е посочено АБСОЛЮТНО НИКАКВО конкретно трудово задължение, което аз да не съм изпълнил!
  АБСОЛЮТНО НИКАКВО конкретно трудово задължение, което аз да не съм изпълнил, не е посочено и в заповедта за уволнението ми. Нито е посочено трудово задължение, регламентирано в нормативен акт, нито е посочено задължение в колективен трудов договор, нито е посочено задължение в длъжностна характеристика, нито каквото и да било друго!
  А аз все пак съм уволнен за неизпълнение на трудови задължения, нали така!
  Само че не се знае кои са те! Изобщо! Уволнен съм затова, защото съм уволнен!
  Това е повече от потресаващо малоумие, г-н уважаеми 25-годишен господине albert venn dicey!
  Но ако Вие не разбирате дори това, страхувам се, че нямате абсолютно никакво бъдеще като правист.
  Прави не особено добро впечатление и изключително простоватият Ви израз "взел тапия от ЮгоЗАПАДНАЛИЯ университе", дори буква имате изпусната. Но всичко това, разбира се, биха били прекалено големи претенции, ако трябваше да бъдат предявени спрямо Вас.
  Бягайте да залягате над книгите много повече, уважаеми 25-годишен господине albert venn dicey! И като се поизучите поне малко още, елате пак тук и дайте незабавно да се разбере за резултатите! 2008-12-11 23:35:00

  ОтговорИзтриване
 13. Не знаех, че коментарът на анонимният юрист си имал контекст :-). Смятах да отговоря (и ще го направя) доста кратко. Та:

  Дори да допуснем, че служител може да бъде уволнен поради нещо, неупоменато в договора, но противоречащо на практиката и, както се казва, "добрите нрави" (примерно, даден човек ходи на работа чисто гол), случаят с Красимир Кабакчиев не е такъв.

  ОтговорИзтриване
 14. На този блог попаднах случайно и се изненадах, че в него прочетох поста на Кабакчиев, който бях чел предния ден.

  Красимир Кабакчиев чисто и просто лъже. Коментарите в блога на Кабакчиев не се публикуват автоматично. Коментарът ми не беше публикуван в блога му, нито пък той ми е отговарял на него.

  Слетла Енчева,
  разбира се, че за това, което Красимир Кабакчиев е извършил, следва да бъде уволнен дисциплинарно (разбира се, Кабакчиев отрича фактите, но касационният състав не е съд по фактите. Той е длъжен да приеме фактите такива, каквито ги е приел съдът по същество. Ако съдът по същество беше приел, че Кабакчиев не е мъж, а жена с три гърди, за касационния състав Кабакчиев щеше да бъде тригърда жена).

  Има огромна разлика дали един хамалин или строителен работник се е сбил с друг на обекта, или става дума за научен работник от БАН.

  ОтговорИзтриване
 15. Млади господине, не аз, Вие сте лъжец, а също така и нахалник! Вярно е, че коментарите не се публикуват автоматично, това е, защото се модерират.
  Но съобщението Ви е публикувано, както е публикуван и моят отговор на Вашето съобщение. Пише и много точно кога. Моето е публикувано в 2008-12-11 23:35:00, т.е. преди два дни.
  Ето къде:
  http://kkabakciev.blogspot.com/2008/11/blog-post_6675.html
  Казах Ви, че е по-добре да четете повече. Никой не отрича ничие право да се изказва, но Вие пишете глупости. Вие сте просто един неграмотник в правото.

  ОтговорИзтриване
 16. Според мен Кабакчиев е манипулатор.
  В блога си е публикувал коментарът ми, заедно със свои отговор.
  Първоначално НЕ беше публикувал коментара ми.
  Съществува 1% вероятност да съм пропуснал публикуването на коментара си, но 99% съм сигурен, че вчера го нямаше публикуван в блога на Кабакчиев.

  ОтговорИзтриване
 17. Ето я пълната неграмотност:

  "Ако съдът по същество беше приел, че Кабакчиев не е мъж, а жена с три гърди, за касационния състав Кабакчиев щеше да бъде тригърда жена."

  Момче, ти да не си друсано, бе?

  ОтговорИзтриване
 18. Видях датата и часа и именно затова се усъмних.
  Но нека приемем, че наистина съм пропуснал публикуването на коментара ми в блога на Кабакчиев.
  Ако това е така, моите извинания към Светла Енчева. Обаче към Красимир Кабакчиев никакви извинения.
  Не знам какъв специалист по своята специалност е, но в правото той е пълен дилетант.
  За такива като него има термин: vexatious litigant.

  ОтговорИзтриване
 19. Момче, аз съм специалист по семантика от световна класа, а правото е 50% семантика.
  А ти какъв си?
  Друсан?

  ОтговорИзтриване
 20. Това минало покрай правото момченце обаче има известно право, а именно относно това, че определени малоумни и/или корумпирани Бг-касационни състави понякога приемат за истинни обективно невъзможни или несъществуващи обстоятелства, или обратното, приемат за неистинни обществено всеизвестни факти.
  Един такъв кретенски и жестоко корумпиран съд по едно дело, по което аз на практика участвах като адвокат, беше написал, че ПРИЕМА, че в една болница няма едно отделение. Отделение, което го има.
  И приема, че го няма, защото ищецът твърди, че го няма - без, разбира се, да даде каквито и да било доказателства, че го няма.
  Със същия успех същият този кретенски така нарече съд можеше да приеме, че в София изобщо няма летище, стига ищецът да заяви това.
  Днес, когато тази държава-кочина е поставена на подсъдимата скамейка в Европа именно заради драстично корумпираната, неграмотна, профанска съдебна власт (като се абстрахираме от присъствието и на определени компетентни и достойни магистрати), това момченце пристига тук да оправдава едно идиотско решение.
  Момченцето е лично заинтересувано. Мога да обясня защо.

  ОтговорИзтриване
 21. Момченцето продължава да не отговаря, затова аз ще му помогна с още факти за драстично по своята идиотия "ПРИЕМАНЕ" от страна на Върховен касационен съд на факти, които са неистинни.
  Видно от публикация в блога ми (вж. линк по-долу), научноизследователската дейност на един и същ учен може да се окаже едновременно атестирана и неатестирана през един и същ период от време, в един и същ институт!
  Освен това този така наречен съдебен състав ПРИЕМА, че ответниците нямали противоправно поведение. А всъщност противоправното поведение на ответниците е публично всеизвестно, нагло и флагрантно! Става дума за ответниците Министерски съвет и БАН и за неиздаване от тяхна страна на два нормативни акта! Това ако не е ВЪРХОВНА НАГЛОСТ НА СЪСТАВ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД, АЗ НЕ ЗНАМ КАКВО Е ВЪРХОВНА НАГЛОСТ!
  Фактите са посочени в блога ми:
  http://kkabakciev.blogspot.com/2007/11/blog-post.html
  На разположение съм да обясня, ако има въпроси.
  Заведено е дело в Страсбург по случая, адвокат ми е г-н Екимджиев.

  ОтговорИзтриване
 22. Ако ще се обиждаме на възраст, то дискуцията ще се изроди в обръщения като "дядка", "пощръклял побойник" и др. под., което е безсмислено и неуважително към авторката на този блог, така че ще се въздържа от коментар.
  Колкото до правомощията на касационния състав, те отдавна са изяснени. Касационният състав не може да подменя убеждението на съда по същесво относно фактите, освен ако имаме необоснованост - т.е. когато съдът по същество не се е съобразил с елементарни положения от науката, живота или практиката.
  В случая на Кабакчиев обаче съдът по същество просто е дал вяра на едни свидетели, а не е кредитирал други - нещо, което не подлежи на преценка от касационния състав.

  ОтговорИзтриване
 23. Младият господин е сменил тона, но това не променя същината на нещата около казуса. Правилно посочва, че "Касационният състав не може да подменя убеждението на съда по същество относно фактите, освен ако имаме необоснованост - т.е. когато съдът по същество не се е съобразил с елементарни положения от науката, живота или практиката."

  Именно! Но и от ЗАКОНА също!
  А тук имаме не просто необоснованост и несъобразяване със закона, имаме създаване от страна на съда на "законови норми" и изпълнение на тези "законови норми" - състоящи се в това, че всеки служител може да бъде уволнен, без изобщо да бъде посочено какви трудови задължения не е изпълнил. И имаме най-вече, принуден съм да го повторя, вписан в съдебен акт пълен идиотизъм, състоящ се в това, че не е посочено нито в уволнителната заповед, нито във влезлите в сила (идиотски) съдебни решения какви трудови задължения аз не съм изпълнил - независимо къде те са (биха били) формулирани - в нормативен акт, в трудов договор, в КТД, в правилник, в длъжностна характеристика и пр.

  Младият господин пише (след като явно междувременно е попрочел това-онова от нормативната уредба и/или практиката):

  "В случая на Кабакчиев обаче съдът по същество просто е дал вяра на едни свидетели, а не е кредитирал други - нещо, което не подлежи на преценка от касационния състав."

  Млади господине, пак Ви се обяснява. Важното е (би било важно) какви трудови задължения са вписани в заповедта като неизпълнени, а не на кой свидетел какво му е хрумнало да каже по случая - още повече че свидетелите по делото не обсъждат изпълнението на трудовите ми задължения.

  Няма трудови задължения, които аз да не съм изпълнил! И затова дали за безобразието ще бъдат държани отговорни така наричащите се съдии или така наричащата се държава България, няма никакво значение. Някой ще трябва да отговаря за това "съдебно решение", и това рано или късно ще стане.

  Това "съдебно решение" е изключително опасно от обществена гледна точка, защото създава епохално незаконен и напълно профански от правна гледна точка прецедент.

  ОтговорИзтриване
 24. "Правилно посочва, че "Касационният състав не може да подменя убеждението на съда по същество относно фактите, освен ако имаме необоснованост - т.е. когато съдът по същество не се е съобразил с елементарни положения от науката, живота или практиката."

  "Именно! Но и от ЗАКОНА също!"

  Не, не и от закона. Това е друго касационно основание - "неправилност поради противоречие с материалния закон". Двете са различни и не бива да се смесват.

  "Млади господине, пак Ви се обяснява. Важното е (би било важно) какви трудови задължения са вписани в заповедта като неизпълнени, а не на кой свидетел какво му е хрумнало да каже по случая - още повече че свидетелите по делото не обсъждат изпълнението на трудовите ми задължения."

  Това е друго. Едно е да тръдите, че нямате определено задължение, защото не го пишело изрично в закона/договора, зруго е да твърдите, че работодателят ви не е описал коректно (с необходимата прецизност, изисуема според закона и съдебната практика, между другото тук има известна непоследователност на практиката на ВКС, за апелативните съдилища не знам) правното основание за налагането на дисциплинарното наказание, откъдето и за произтича задължението ви.
  Първото е материалноправен въпрос на обективното право, второто - въпрос на доказване в процеса.

  Без да видя самата заповед за уволнение, не мога да си съставя мнение.

  Съмнявам се, че ще успеете в Страсбург. Там си имат огромен брой дела и едва ли ще им е до вас. Нищо чудно да откажат да образумат дело с мотива "явна неоснователност".
  Макар че Екимджиев е изключително добър адвокат.

  ОтговорИзтриване
 25. Нямам време сега да пиша подробно, но е явно, че младият господин се е посправил със закона и вече е започнал да разсъждава нормално, разумно, и дори в съзвучие със закона.
  Остава да се разбере защо досега твърдеше категорично, че уволнението ми било правилно, а сега изведнъж заявява "Без да видя самата заповед за уволнение, не мога да си съставя мнение." Крайно непоследователно поведение!
  А за Страсбург и за мен не се тревожете. Г-н Екимджиев там в момента води две мои дела, едното от които е по казус, който вече е печелил там. Тревожете се за съдиите, издали идиотското решение!

  ОтговорИзтриване
 26. Тук трябва да добавя нещо много важно.
  Първо, не трябва никой да си мисли, че Кабакчиев - учен от класа, която е абсолютно непозната и непостижима за абсолютните некадърници и бездарници в така наричащия се Институт за български език при БАН (не всички, но такива са огромното мнозинство), е щял непременно и без всякакви условия да се върне в него, ако съдебното решение беше нормално.
  Второ, и като следствие от горното, текущото разобличаване от моя страна на така нареченото съдебно решение не е продиктувано от лични интереси, а от ОГРОМНОТО МИ ВЪЗМУЩЕНИЕ, че могат да се издават такива позорни и идиотски решения, и от желанието ми беззаконието да бъде коригирано - по наказателен ред и по друг, извън Страсбург, какъвто е възможен. Тук думата имат юристите.

  ОтговорИзтриване
 27. Тонът смених, защото ми писна от епитети като "друсан", "момченце", "идиот" и "профан".

  Никога не съм твърдял, че смятам, че сте законно уволнен. Обяснявах един принципен въпрос - от какъв източник могат да произтичат трудовите задължения, чието неспазване води до нарушение на трудовата дисциплина, както и правомощията на касационния съд vis-a-vis тези на съда по същество.
  Честно казано дали са спазени формалностите по уволнението ви, не ме интересува особено.

  Другите дела, които водите, и другите "неправди", които са извършени спрямо вас, не ви дават основание да буиствате на научни съвети и да се държите като общ работник на строеж, а не като учен в БАН (отново, вие твърдите, че фактите са други, но съдът по същество не ви вярва).

  Дразня се от две неща.
  Първо, високомерния и невъзпитан тон, с който се изразявате към съда, съдиите и неща, които не разбирате.

  Второ, навикът ви да обобщевате. За всяко съдебно решение не във ваша полза, е виновна съдебната система като цяло. Те всички са настроени срещу вас, всички са корумпирани, некомпетентни. Това е все едно жена, която е изнасилена (или по-скоро която твърди, че е изнасилена) от някого да създаде блог, в който като събира материали оттук оттам да доказва, че мъжете като род са изнасилвачи и долни животински същества.

  ОтговорИзтриване
 28. Господине, приемам това Ваше съобщение с аргументите и съжденията в него, но ще подчертая, че повечето от тях са порочни. Не бих могъл накратко да обясня защо това е така, за тази цел ще трябва да напиша друго, подробно съобщение.

  И ще направя това не, защото смятам, че е наложително да опровергавам Ваши тези, а защото намирам, че случаят с идотското съдебно решение е безкрайно важен и с огромна обществена опасност!

  Ще помоля Светла Енчева отново да ме направи гост-блогър, като пусне едно мое дълго съобщение, в което ще посоча необходимите факти и ще изтъкна аргументи, доказващи гореупоменатата обществена опасност. Ако Енчева прецени, че по някаква причина не може да ми даде трибуна, ще публикувам съобщението в моя блог.

  Тук ще дам накратко причините, поради които намирам, че не сте прав.

  Ето какво заявихте в блога ми. albert venn dicey каза... "не винаги задължението на работника или служителят е нормативно уредено". Прав е съдът, г-н Кабакчиев. Идиотът сте вие, че коментирате нещо, което не разбирате. Задължения на една страна по един двустранен договор могат да съществуват по силата не само на нормативно предвидени разпоредби. Съществува свобода на договаряне и следователно задължения могат да се предвидят и чрез уговорка в договора. [...]"

  Вярно е, че пряко не заявявате, че намирате, че уволнението ми е законно, но със заявлението "Прав е съдът, г-н Кабакчиев" ДАВАТЕ ДА СЕ РАЗБЕРЕ (имплицирате мисълта), че уволнението ми е законно! Ще повторя, че ако Вие сте правист, то аз пък съм специалист по семантика.

  Съответно, аз съм прав, когато твърдя, че е идиотско твърдението "не винаги задължението на работника или служителят е нормативно уредено". Това е така, защото изразът "нормативно уредено" не може, не бива, да се схваща в тесен смисъл, като означаващ "нещо уредено само в нормативен акт". От една страна, е АБСОЛЮТНО ЯСНО, че милиардите конкретни трудови задължения няма как са уредени само в нормативни актове. От друга, също така е АБСОЛЮТНО ЯСНО, че каквито и трудови задължения да са посочени в една уволнителна заповед (респективно в съдебно решение) като неизпълнени, те, трудовите задължения, ПРИНЦИПНО са уредени в нормативния акт КТ (и отделни други норми има другаде) - и няма как да бъде другояче! А съвсем, съвсем отделен е въпросът (идиотизмът), че в уволнителната ми заповед няма посочени неизпълнени от мен трудови задължения!

  Да продължавам ли? Ще продължа, но в друго съобщение.

  А това от какво се интересувате и от какво се дразните - което съставлява четири пети от днешното Ви съобщение, изобщо не е интересно за публиката, нали така! Ваше неоспоримо право е да се интересувате или не от нещо, и да се дразните или не от същото или от друго.

  Очаквайте подробно мое съобщение по темата. Повтарям: не, защото трябва на Вас да отговоря, а защото възникналите въпроси са безкрайно важни за всеки труженик (служител) и всеки гражданин на една нормална държава.

  ОтговорИзтриване
 29. Мисля, че имам последната дума върху това, което съм искал да кажа :-)
  Както и да е, за мен е очевидно, че от думите ми не следва, че (имплицитно) съм поддържал, че уволнението ви не било законосъобразно.
  За останалото - то е въпрос на право (не на семантика) и няма смисъл да споря повече с вас, от това, което вече написах.

  ОтговорИзтриване
 30. Хубаво е, че твърдите, че винаги сте допускали уволнението да е незаконно. Оттук следва, че, ако накрая на всички стане ясно, че уволнението е незаконно, а съдебното решение идиотско, Вашето предно съобщение ще е прекрасно доказателство за обществената опасност на така нареченото "съдебно решение". Ето част от причините за това.

  Защото заявявате: "Другите дела, които водите, и другите "неправди", които са извършени спрямо вас, не ви дават основание да буиствате на научни съвети и да се държите като общ работник на строеж, а не като учен в БАН."

  Ако решението не беше идиотско, а нормално, Вие нямаше да си позволите да кажете това.

  А истината е следната. Така нареченият от Вас научен съвет, на който уж съм буйствал, беше едно незаконно сборище, свикано БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, уж за атестация на научноизследователската ми дейност. Атестация на научноизследователска дейност не може да се провежда без наличието на критерии, а в заповедта, издадена за сборището (наречено заседание), критерии не се посочваха. Това, което направих, беше, че прочетох съответните текстове от законите и Конституцията на участващите в него и поисках те да не провеждат сборището. Повечето присъстващи обаче настояха да го проведат ВЪПРЕКИ ЛИПСАТА НА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА НЕГО! Накрая ударих с юмрук по масата и им казах, че забранявам да го провеждат – в края на краищата, това беше сборище за МОЯТА СОБСТВЕНА РАБОТА! Тогава онзи марксист скочи на масата и ме нападна отгоре с юмруци. Бях принуден да се защищавам физически.

  Физическата схватка приключи без последствия и за двете страни, но тя издава, първо, психическа нестабилност на скочилия на масата и, второ, към днешна дата, НЕГРАМОТНОСТТА И/ИЛИ КОРУМПИРАНОСТТА НА СЪДА, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА ЗАЩИТИ ЗАКОННОСТТА, а по този начин на практика и доброто име на човека! Получава се така, че на базата на идиотското така наречено съдебно решение действително всеки днес може да си помисли това, което Вие заявявате, а именно че "Кабакчиев е буйствал на научен съвет".

  Ето защо изказаните от Вас мнения идват навреме, като ми дават допълнителни основания за разобличаване на идиотията на "съдебното решение". А що се отнася до това, че съм бил обобщавал, че е виновна съдебната система като цяло, това е вярно, но само частично. Българската съдебна система е порочна! И това го казвам не само аз, казват го ПОВЕЧЕТО български граждани! Казват го и органите на Европейския съюз! От друга страна, видно и от блога ми, аз имам доста спечелени дела, включително неотдавна и срещу самия Министерски съвет! Така че няма как да твърдя, че изцяло съм пострадал от българската съдебна система и че в нея няма компетентни и достойни хора.

  ОтговорИзтриване
 31. Дебатът с младежа юрист продължава. Младежът юрист беше твърдял, че съм "буйствал" на научни съвети в БАН.

  Вече разбрахме дали съм "буйствал" на научни съвети в БАН или съм се опитвал да обяснявам елементарни положения на една некадърна, бездарна и нагла пасмина (без извинение), която не ебава нито да спазва закона, нито дори да го чете. Няма как да не съм напълно откровен и да не наричам нещата с истинските им имена. Институтската пасмина е една типична просташка българска, също като общата Бг-популация - поради която тая "държава" е на това дередже, и под път и над път я наричат кочина. Пасмина (институтската), чието място не е в Европа, а е някъде в Северна Корея - каквато впрочем доскоро бе просташката така наречена българска държава, от която тия просташки индивиди, имащи наглостта да се наричат учени, произлизат. Ти му обясняваш, че няма критерии за атестиране, а нормативната уредба казва, че трябва да има - то те гледа като сиво карнобатско говедо (без извинение) и ти вика, че щяло да изпълни заповедта на така наречената директорка (тази индивидка е отделна тема) да прави атестиране, нищо, че няма критерии.

  Младежът юрист беше казал още: "Честно казано дали са спазени формалностите по уволнението ви, не ме интересува особено."

  Младежо, трябва да Ви интересува много силно дали са спазени формалностите! Защо това е така ли? Защото, след като имате наглостта да твърдите

  "За всяко съдебно решение не във ваша полза, е виновна съдебната система като цяло. Те всички са настроени срещу вас, всички са корумпирани, некомпетентни"

  следва, че защищавате "съдебната система" и считате, че тя НЕ Е корумпирана и некомпетентна. Това изразява определена гражданска позиция. Добре, но ако формалностите по уволнението ми НЕ са спазени, тогава съдебното решение е неправилно, порочно и/или резултат от корупция. И обстоятелството само по себе си е в подкрепа на тезата, че съдебната система е корумпирана и некомпетентна - защото това не е какво да е решение, това е третоинстанционно, касационно решение. А касационните решения трябва да са перфектни и трябва да се издават от професионалисти от висока класа.

  Младежо юрист, вече получих едно лично писмо, в което ми казват, че Вие сте бил такъв, че редовно сте се ангажирали с разни антиграждански каузи. Това си е Ваша работа. За разлика от автора на писмото, аз намирам, че такива като Вас дори са много полезни! Защото са изразители на защитниците на статуквото в тая суперпросташка държава-кочина. И тяхното мнение, когато е изразено, е ценно, тъй като дава възможност на другата страна, чийто представител в случая съм аз, да даде повече аргументи в полза на тезата, че в съдебната система цари некомпетентност и корумпираност, въпреки наличието на отделни магистрати, които не попадат в тази категория.

  Така че - продължавайте да пишете, младежо юрист. Аз съм насреща, и ще Ви отговарям. Време имам. Имам и необходимите познания в правото, и съм семантик, а обсъжданите въпроси са важни. И, не на последно място, моята работа е да пиша. Знам как да пиша - правя го с висока скорост (и мисля с още по-висока).

  И, младежо, запомнете го от мен, ще имате полза. Половината право е семантика. Може дори и да е повече. Той Петър Дошков, който е юрист, сигурно ще дойде тук да си каже мнението, и ще видим дали няма да потвърди тази теза.

  ОтговорИзтриване
 32. Съвети от вас точно не са ми нужни.
  Но защиник на статуквото? Странно.
  Както и да е, I plead exhaustion.

  ОтговорИзтриване
 33. Добре, не е съвет, само малко инфо.

  Ето още малко инфо:

  "На основание чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 190, ал. 1, т. 7 от КТ и при условията на чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ; Протокол от заседание на научния съвет на Института за български език № 4 от 21 март 2002 г., по реда на чл. 40, ал. 1, т. 8 от Устава на БАН и чл. 62 от ППНЗНСНЗ и при условията на чл. 193 от КТ (№ 151/18.03.2002 г.) ПРЕКРАТЯВАМ ТРУДОВИЯ ДОГОВОР с КРАСИМИР ЯНКОВ КАБАКЧИЕВ [...]. Причини за прекратяване на трудовия договор: дисциплинарно уволнение за извършено физическо насилие (юмручен удар в слабините в ляво, в областта на далака на ст.н.с. д-р Ангел Пачев) по време на заседание на научно звено, съгласно заповед № 52/25.02.2002 г., провеждащо се на 14.03.2002 г. от 11.00 ч. Арогантно държание и заплахи срещу членовете на научното звено, проваляне на заседанието и създаване на остър конфликт от страна на н.с.д.ф.н. Красимир Янков Кабакчиев, причинил повикване за съдействие на органите на I РПУ)":

  flickr.com/photos/kkabakciev_jpg_docs/3113348204/
  flickr.com/photos/kkabakciev_jpg_docs/3113348208/

  Заповедта № 52/25.02.2002 г. е незаконна и профанска (без правни основания) и не заслужава внимание (това е мой, на Кабакчиев, коментар).

  ОтговорИзтриване
 34. Браво на младият юрист! А Кабакчиев бил световен учен по семантика! А правото било 50% семантика! Глупости и глупости! Доколкото си спомням Кабакчиев повече от половин година още не е отговорил на един форумец, какво е това йерархия на Конски, което според същият форумец било сърцевината на семантиката! Тъжното е, че наляво и надясно по всички възможни форуми на Кабакчиев сипе обиди (най-често просташки) към всички щото всички му пречат. Спрете бе хора да измъчвате такова научно светило!

  ОтговорИзтриване
 35. "Браво на младият юрист!" Защото е млад юрист! "А Кабакчиев бил световен учен по семантика!" Кабакчиев не е световен учен по семантика, защото не е световен учен по семантика!

  Това е епохално малоумие! И неговият носител сигурно е преподавател в ЮЗУ.

  А за Кабакчиев може твърдо да се каже, че е световен учен по семантика. И с това не "всички му пречат", а обратното: той пречи на шайката некадърници и бездарници.
  Ако не им пречеше, щяха ли да го изгонят с неграмотно, профанско "уволнение", в което не е вписано какви трудови задължения не е изпълнил?

  Благодаря най-сърдечно на младия напорист юрист, който с цел да привлече вниманието към себе си се опита да полемизира, и това доведе до тоталното разобличаване на профанизма на "уволнението".

  Тук има интелигентни хора. Моля, прочетете добре текста на уволнението ми (вж. по-горе, има линк и към фотокопие на оригинала) и кажете: има ли посочено трудово задължение, което Кабакчиев да не е изпълнил?

  Да припомним абсолютно елементарното и фундаментално положение, което ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ВСЕКИ РАБОТЕЩ ЧОВЕК, че дисциплинарните наказания (те са три - забележка, предупреждение за увлонение и уволнение, чл. 188 КТ) се налагат за НАРУШЕНИЕ/НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА!

  И за нищо друго! Вж. КТ, чл. 186: "Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина."

  В този смисъл и Светла не е съвсем права, когато казва: "Дори да допуснем, че служител може да бъде уволнен поради нещо, неупоменато в договора, но противоречащо на практиката и, както се казва, "добрите нрави" (примерно, даден човек ходи на работа чисто гол), случаят с Красимир Кабакчиев не е такъв."

  Обръщам се към Светла, но и към другите - нека това да се знае и разбира добре! Светла, не може никой да бъде уволнен заради нарушение на "добрите нрави"! За да бъде едно уволнение заради отиване чисто гол на работа законно, трябва да се подведе под правилата на трудовата дисциплина. Това може да стане например на основание чл. 187, т. 3 от КТ, който гласи: "явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените му задачи".

  Но не може да бъде уволнен с текст "явяване гол на работа" и на "правно" основание "нарушение на добрите нрави"!

  Интересно дали сега, при наличието и на уволнителната заповед, напористият млад юрист има да каже нещо - или вече е изчерпан. (Той лично е изчерпан, не проблемът.)

  ОтговорИзтриване
 36. Каза ти се, пиши нещо за йерархията на Конски, а не плескай глупости! Не си никакъв семантик, а си просто едно типично менте-учен, само че много озлобено менте...

  ОтговорИзтриване
 37. Ти му обясняваш, че една шайка абсолютно кръгли некадърници и криминали са извършвали епохално закононарушение, ощетили са те драстично, ОСЪДЕНИ СА ЗА МНОГО ПАРИ, И ИЗВЪРШВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, ЧЕ НЕ ГИ ПЛАЩАТ. Осъдени са за закононарушение, извършвано непрекъснато и абсолютно злоумишлено десет години!
  То те гледа като сиво карнобатско говедо, и ти разправя, че не си бил учен и си бил злобен.
  Нямам с какво да се изненадам. Малоумието, наглостта и простащината са безгранични в тая държава-кочина, с тая популация!

  ОтговорИзтриване
 38. Все пак за какви обекти се отнася тази пуста йерархия? Или не знаем, ама сме големи учени, а??

  ОтговорИзтриване
 39. Цирк! Аз съм англицист, бе, алоу! Учил съм Чомски още в университета (1974-1978). Когато за пръв път отидох в Англия (1978 г.), първата ми работа беше да си купя Aspects ...! Бил съм на едномесечен специализиран курс точно "по Чомски" в университета в Рединг - всеки ден по няколко часа. Отделно съм специалист по универсална граматика. Ха-ха-ха! Бягай да се прегледаш при специалист, бе, алоу! Цирк "Българан/Българана"! Цирк! Цирк!

  ОтговорИзтриване
 40. И тъй, извинявам се за закъснението и затова, че допуснах дискусията да излезе от контрол. Край на семестъра, проверка на писмени работи, умора...

  Ще се опитам да бъда максимално кратка.

  Първо, още през пролетта бях казала, че всякакви коментари във връзка с научните качества на Кабакчиев не са добре дошли в този блог. Кабакчиев си има свой професионален блог, обсъждайте научните му качества в него.

  Второ, Кабакчиев е прав - моя е грешката за "добрите нрави". Приемам критиката. Не може да има основания за уволнение, несвързани с трудовата дисциплина и спецификата на съответния труд.

  Трето, относно albert venn dicey. Поразрових за него в Google и открих, че често му се случва да се ангажира с каузи - например против еколозите и т.н. Аз лично не мога да взема насериозно един безспорно не глупав юрист, който обаче на всяка цена държи да бъде анонимен.

  В същото време, не мога да приема пренеблежителното отношение на Красимир към възрастта на въпросния юрист. В една интелектуална дискусия неща като възраст и статус (на които Красимир доста често се позовава) не могат да бъдат аргумент. Иначе става както преди десетина и повече години като веднъж спорих със Светослав Малинов за Макс Вебер, аз още студентка, а той известен политолог. Та неговият аргумент срещу моята теза беше "Ама аз Макс Вебер може и да го преподавам".

  В заключение, много моля дискусиите по тази тема да се изместят в блога на Красимир Кабакчиев за съдебната система или в който и да е от неговите блогове. Тук дискусията се изроди достатъчно.

  ОтговорИзтриване
 41. Правилно, Светла! Почти всичко - и особено това, че не е мястото тук да обсъждат мен! Да дойдат при мен! Няма да ги трия!
  Само едно не е съвсем правилно.
  Не е въпросът до самата възраст, а до това, какво прави човек, когато е на дадена възраст. Когато направи например нещо глупаво, може да се обясни с възрастта: млад е, затова прави/говори глупости; стар е, затова прави/говори глупости. Аз, ако направя/кажа нещо глупаво, всеки може да опита да го обясни с възрастта ми.
  И нещо съвсем сериозно, макар че не е точно тук мястото, но пак свързано с възрастта. Не приемам добре кандидатурата на Мартин Димитров. А спомни си, че твоят аргумент беше именно този, че е "млад". И също така прагматичен. Цитирам: "декомунизация може да се извърши по-успешно именно от някой млад човек, който не е социализиран по времето на комунизма"; "Мартин Димитров е човек от моето поколение - поколение, което [...] е по-прагматично от твоето".
  Първо, как установи, че твоето поколение е по-прагматично от моето? Аз мисля, че е обратното. Второ, аман от млади и прагматични - точно такива ликвидираха СДС и синята идея! Трето, щях да приема М.Димитров и още по-млад, ако беше станал и разобличил 2-3 пъти в парламента днешните представители на БКП и ДС и позорното минало! Той не каза и гък по този въпрос.
  Нямам нищо против "младото поколение" - знаеш, имам син съвсем малко по-млад от теб.
  Просто проблемът не свежда до възрастта!

  Е, толкова засега.

  ОтговорИзтриване
 42. Кратка добавка - какъв тип човек, с какви разбирания бих искал да видя начело на антикомунистическата партия СДС:
  Иван Бедров. Възраст 35:
  http://www.blogger.com/profile/05925030853736129202
  Вж. например ето тази негова статия:
  http://ivanbedrov.blogspot.com/2008/12/blog-post_4845.html
  И другите му статии по-долу!
  Ето, това е НЕПРАГМАТИЧЕН И ЕРУДИРАН МЛАД ЧОВЕК! (Непрагматичен в добрия смисъл.)
  От Мартин Димитров не съм прочел и една подобна дума! (Моля за извинение, ако не е така - ако нямам точната информация.)

  ОтговорИзтриване
 43. Първо, преместих два коментара за научните качества на Кабакчиев в неговия блог за съдебната система, защото научният му не приема коментари. Занапред така ще правя и ще ги трия от тук. Ако някой иска да си говори с Кабакчиев за научните му качества и ако Кабакчиев иска да му отговаря - моля, не в моя блог.

  Иначе, Красимир, имаш правото да не харесваш Мартин Димитров. Аз пък го харесвам. И Иван Бедров харесвам, но той не се кандидатира за председател на СДС.

  Не знам обаче дали вече харесвам СДС, но това е друг въпрос. А по въпроса кой го е унищожил, бих казала в твой стил - да не забравяме колко ченгета е имало при самото му създаване... и други неща бих казала по въпроса, но ме мързи.

  ОтговорИзтриване
 44. Ще си позволя да обърна внимание на много важното обстоятелство, че 25-годишният младеж, притежаващ юридическо образование (по негово собствено твърдение), който заяви, че съдът бил прав - т.е. че аз правилно съм бил уволнен, че не съм бил разбирал от право и прочие, но впоследствие уточни, че всъщност уволнението можело и да не е законно, но можел да се произнесе, ако видел уволнителната заповед,

  ОТ ДОСТА ВРЕМЕ ЯКО СЕ ПОКРИВА!

  Покрива се особено яко оттогава, откакто аз публикувах в Интернет уволнителната заповед!
  flickr.com/photos/kkabakciev_jpg_docs/3113348204/
  flickr.com/photos/kkabakciev_jpg_docs/3113348208/

  А след това я и коментирах.

  Това поведение следва да се определи като напълно безотговорно, от една страна, и обусловено от лични пристрастия и/или интереси, от друга! Няма да се учудя, ако се окаже, че лицето е племенник или друг роднина на някой от съдиите, издали идиотското решение.

  Ето, дами и господа, такива юристи - ако този младеж наистина е юрист, а трябва да се признае, че дава признаци на такъв - ще решават съдбите ви!

  Било то в качеството си на съдии или прокурори, или следователи, или адвокати и т.н.

  Безотговорни и мотивирани в поведението си единствено от личните си пристрастия и/или интереси!

  Пазете се от тях - доколкото това изобщо е възможно, дами и господа!

  ОтговорИзтриване
 45. Ако младежът се появи отново, най-добре нека го направи в твоя блог ;-).

  ОтговорИзтриване
 46. "Аз лично не мога да взема насериозно един безспорно не глупав юрист, който обаче на всяка цена държи да бъде анонимен."

  Това е твоя оценка. Но щом така смяташ, ето:

  http://www.blogger.com/profile/09944869960763017999

  Може и снимка да сложа, ако намеря свястна.

  ОтговорИзтриване
 47. ОК, взимам си назад думите за анонимността. Peace!

  Весела Коледа!

  ОтговорИзтриване
 48. Апология на анонимността!!

  Според мен най-голяма глупост е човек да пише с името си в Интернет! Кого заблуждава? За съжаление (или за радост) много хора (които се радват да видят имената си написани с печатни букви) смятат, че Интернет е медия? При това свободна и следователно демократична! Трябва да се признае за свободата, но това не е медия! То е нещо ново, което навлиза много бързо и очевидно не сме готови за него. В интернет не участвуват хора, а компютри или по-точно IP-адреси! Ако вие отправите обида, клевета, набедяване и какво ли не срещу когото и да било, той не може да се защити, защото трябва да съди някой IP-адрес!! Ще дам един пример, който е по-мек. Преди няколко дни в един "съседен" блог Проф. Д. Димитров, дава едно обяснение и в него декларира, че не би се кандидатирал за ректор. Първо това може би не е Д. Димитров, а може би и да е някои друг, който пише от неговия IP-адрес. Напълно е възможно от комютъра на Д.Димитров да има още N други виртуални адреси от които много люде да пишат! Независимо от това един друг участник във форума именуващ се М. Люнгов се обърана към Д.Димитров със "сопри се". Отново си мисля, че това не е истинският М.Люнгов. Но дори и да е? Всеки отговор на това "сопри се" е безсмислен!

  Дори и в този блог си спомням, че много хора бяха охулени само защото се решиха да дават някакви отговори!! Освен всичко друго, ако някой се опита да си търси правата в съда заради това, че някой го е оплюл в Интернет, той може да бъде осъден за набедяване!!! Всяка борба за законност може да има успех само след като напусне Интернет!!! Алтернативата е улицата и съдът! Това няма да стане скоро в моята слънчева родина. Така, че е по-добре да си пишем по форумите за ВАК, за СДС, за литература и искуство, за йерархията на Комски, която е слабост на докторите на филологическите науки в същата родина и т.н. Успех на всички, които участват с имената си, но аз не вярвам, че това са те! Възприемам ги като IP-адреси!!!

  ОтговорИзтриване
 49. Никой не може да Ви попречи да ме възприемате само като IP адрес, но ако искате да се уверите, че съществувам, може просто да ми пишете писмо на оставения на блога ми адрес и ако не мога да Ви уверя по друг начин, ще се съглася да се видим. Вие може да носите маска, ако желаете. Що се отнася до Димитър Кр. Димитров, ако имате съмнение за идентичността му, също може да го попитате.

  Не отричам, че съдът е важно място човек да си отстоява правата, но не е единственото. Улицата - зависи как. Специално в ЮЗУ не мисля, че има смисъл да се правят улични протести; то пък колцина ще участват в тях. Има обаче и други начини за отстояване на правата освен гореспоменатите и освен интернет. Аз може да не съм завела съдебно дело, макар да съм била многократно съветвана за това, но може пък да съм използвала някой от другите начини (освен интернет) за отстояване на позицията си (и за това ще кажа, но всичко с времето си). Докладните на Димитър Димитров също са съвсем легитимен начин, според мен. Не си съгласен с нещо - оспорваш го по установения ред.

  Не бих пренебрегвала обаче силата на интернет. Ако не беше интернет, несъгласните в ЮЗУ едва ли щяхме да имаме възможност да се припознаем като общност. Прав сте, че много хора бяха охулени (къде с верни обвинения, къде с откровени лъжи), включително и аз. Но какво да се прави - отнасят го най-вече тези, които са посмели да поемат отговорност за гледната си точка. Покрай тях - и други.

  ОтговорИзтриване
 50. Не мога да не подпукам за пореден път младежа-юрист.

  Младият господин дойде с обвинение към мен, че не съм разбирал от право и, конкретно, че НЕ съдебното решение било идиотско, ами идиот съм бил аз - защото не съм разбирал от право. Да, по принцип е възможно да не разбирам от право.

  Постепенно обаче младежът взе да отстъпва, и накрая заяви, че все пак било възможно решението да е неправилно. Обаче трябвало да види уволнителната заповед.

  Специално заради него (и му благодарих за идеята) скенирах и публикувах уволнителната заповед! Която е също толкова идиотска, колкото и "касационното решение"!

  И тогава младежът яко, ама много яко си затрая!?!?!?

  Как трябва да се определи подобно поведение? Подобно поведение може да се определи само като напълно безотговорно и безпринципно, а оттук, в крайна сметка, и идиотско!

  Аз не съм юрист, и наистина може да се окажа идиот, ако съм разсъждавал неправилно по юридически въпроси! Убеден съм, обаче, и то абсолютно непоколебимо, че обсъжданото тук "касационно решение" е АБСОЛЮТНО ИДИОТСКО И ОБЩЕСТВЕНО ОПАСНО! Вече е обяснено защо е ИДИОТСКО И ОБЩЕСТВЕНО ОПАСНО! Обяснено е не само от мен, но и от юрист!

  Но ето, дами и господа, какво е важното от това, което се получава! Получава се така, че лица като въпросния младеж-юрист ще решават съдбите ви - в качеството им на следователи, прокурори, съдии и пр. в тази "държава"! И в качеството им на адвокати. Е, хайде, адвокат можеш да смениш. Но другите не можеш, или поне не е лесно!

  Ще решават съдбите ви лица напълно безотговорни и безпринципни, а в крайна сметка и юридически неподготвени! (Въпреки че младежът-юрист не показа данни за неподготвеност - показа преди всичко първите две качества.)

  И като последно за момента - и редовно мое - обобщение (справедливо), ето, дами и господа, защо тази държава е такава, каквато е!

  Това е кочина! А една държава-кочина се прави от живеещите в нея (като мнозинство)! Не от други!

  Ако някой, особено такъв, който претендира, че е юрист, види едно идиотско, безумно и абсолютно незаконно съдебно решение, трябва преди всичко да се произнесе по него! А ако, вместо да се произнесе по него, започва да напада надигналия глас в защита на законността, правото, морала и т.н., това е абсолютно неприемливо поведение! И трябва да бъде обществено заклеймено!

  ОтговорИзтриване
 51. Смвахнатите невъзпитани селяни, плюещи всичко, което им падне, и чиито речник се състои предимно от думи като "профан", "идиот" и "кочина", и нямащи капка академичност в себе си, не заслужават да бъдат удостоени с никакъв отговор.
  Никакви претендирани незаконни действия не могат да оправдаят липсата на елементарно възпитание и чувство за мяра.

  ОтговорИзтриване
 52. Да бе, да!
  Една шайка комунисти, бездарници, некадърници и престъпници, наричащи себе си научен съвет, извършват профанско незаконно действие - след поредица други, извършвани две десетилетия, за много от които са осъдени!
  След тях профанско, незаконно, безспорно корупционно и идиотско действие извършват някакви индивиди, имащи наглостта да се наричат съдии!
  И пострадалият трябва да се позовава на бездарниците, некадърниците, престъпниците, идиотите и корумпираните по "възпитан начин"!
  Е, няма как да стане!
  Като си платят едните (дължат ми много пари), а съответните от едните и от другите влязат в затвора, може евентуално да почнат да бъдат назовавани по "възпитан начин"!
  Преди това не!

  ____
  Младежо, преди да се изказвате, четете и преценявайте внимателно!

  ОтговорИзтриване
 53. Младежът крайно нахално ме беше обвинил, че лъжа - вж. по-горе. Сега се оказва, че той лъже. Ето къде:
  dnevnik.bg/show/index.php?storyid=611721
  Съобщение № 15, 10:07 ("Г-н Кабакчиев, тъй като решихте да публикувате въпросната заповед, като дългогодишен юрист, мога да кажа, че решението на Върховния съд е правилно и обосновано.")
  Какъв дългогодишен юрист си ти, бе, момче? Защо лъжеш?

  ОтговорИзтриване
 54. Ох, няма спасение. Най-приятно ви е да се дърляте именно в моя блог. Жалко, че Blogger не позволява заключване на коментарите към отделни постинги, защото вие и двамата не разбирате от човешка молба. И не ви хрумва, че ако някой не модерира и не трие коментари в блога си, го прави от уважение към свободата на словото. Пък към свободата човек следва да се отнася отговорно.

  А сега, приканвам по-умния от вас да престане с коментарите по тази тема ;-).

  ОтговорИзтриване
 55. Светла, ти пък от какво се жалваш!
  Че то така става по-интересно!
  Ти какво, искаш да си говорим само "Ах, колко хубаво! Ах, колко красиво!"?!?
  Сама знаеш, че хубавите и красиви неща не са толкова много в тази "държава"!
  Нека да има екшън - и флейминг :-), както следваше ти да се изразиш! :-)

  ОтговорИзтриване
 56. На тези, на които продължаването на дискусията им е интересно, нека я следят в блога на Красимир. Аз най-сетне открих начин да затворя коментарите. То ми било пред очите, ама кой да се сети :-).

  Comments are closed.

  ОтговорИзтриване