Ретроспекция

Благодаря ви, че сте с Неуютен блог и във Facebook:

Благодаря ви, че не ме следите, а ме следвате:

Благодаря ви, че сте моето отбрано общество:

Vita Activa"Vita activa" ("активен живот") и "vita contemplativa" ("съзерцателен живот") са понятия от книгата на Хана Аренд "Човешката ситуация".

Тук правя общ преглед на социалните каузи, към които се чувствам съпричастна, като представям класификация на постовете, свързани с тях. Страницата може да търпи промени - да се появяват нови теми, едни каузи да се обособяват от други, да се сливат и т.н. Въпрос на класификация, а класификацията е следствие от ценности и приоритети. Към момента се случва едни и същи публикации да попадат в няколко от категориите; това не е проблем. Категориите са общи, не съм обособявала отделни кампании.

Права на чужденците в България

Сексуална ориентация, идентичност и т.н.

Противодействие на национализма, неонацизма и расизма

Свобода на изразяването в изкуството

Права на децата

Корупция в образователната система

Creative Commons License Правила и съвети за препечатване от Неуютния блог