Ретроспекция

Благодаря ви, че сте с Неуютен блог и във Facebook:

Благодаря ви, че не ме следите, а ме следвате:

Благодаря ви, че сте моето отбрано общество:

10.12.2013 г.

Отворено писмо относно побоя над принудително настанени чужденци

ДО:

Г-н Сотир ЦАЦАРОВ

Главен прокурор на Република България

Г-н Цветлин ЙОВЧЕВ

Заместник министър-председател и Министър на вътрешните работи на Република България

Г-н Константин ПЕНЧЕВ

Омбудсман на Република България

Копие до:
Г-н Ахмед БУТАШ

Посланик на Алжир в Република България

Списък с медии

Списък с международни и европейски организации за човешки праваОТВОРЕНО ПИСМО
на БЪЛГАРСКИ неправителствени организации и граждани по повод побоя над принудително настанени чужденци в СДНВЧ, Любимец на 30 ноември 2013г.


Уважаеми Висши представители на българските институции,


Обръщаме се към Вас по повод разпространената от медиите информация на 06 декември 2013г. за жесток побой над принудително настанени чужденци в Специалния дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) в Любимец от страна на полицаи и специални части за сигурност. Алжирският посланик в България, г-н Ахмед Буташ, съобщи, че вечерта на 30 ноември 2013г. принудително настанени алжирски граждани са подложени на жесток побой, след което на част от тях дори е отказана медицинска помощ. Представители на посолството са посетили СДВНЧ-Любимец, но не им е била разрешена среща с шестимата най-тежко пострадали. Свидетели разказват, че повод за възникналия конфликт е била провокация от страна на служител, който показал унизително отношение към чужденец.

МВР съобщи за инцидента една седмица след като той се беше случил и след като снимков материал на пострадалите от полицейското насилие достигна до медиите. Началникът на Специалните домове за временно настаняване на чужденци обаче отрича да е имало полицейско насилие по време инцидента. Въпреки това, към настоящия момент достъп до пострадалите и до СДВНЧ продължава да бъде отказван на всички медии. Част от чужденците са поставени в т.нар. „изолатор“ в СДВНЧ (индивидуални стаи с мерки за сигурност).

Обръщаме се към Вас с настояване да извършите проверка на инцидента според Вашите правомощия, която да отговори на въпроса дали употребата на сила спрямо принудително настанените чужденци е била абсолютно необходима, както изисква Европейската конвенция за правата на човека и българското законодателство. Във връзка с очевидните телесни повреди, нанесени на чужденците под юрисдикцията на СДВНЧ-Любимец, молим да извършите ефективно разследване, включващо достъпен разпит с превод на свидетелите, преглеждане на видео записите от камерите в СДВНЧ-Любимец, на снимковия материал и медицинската документация по случая. Настояваме да изясните самоличността на преките извършители на полицейско насилие. Настояваме всички лица, отговорни за инцидента, да понесат своята отговорност.

Считаме за изключително важно разследването да бъде прозрачно за обществото, тъй като българските институции не следва да прикриват, а следва да се разграничават и да предотвратяват случаи на недопустимо за една правова държава насилие. България е страна по всички международноправни актове за забрана на изтезанието и нечовешкото и унизително отнасяне и наказание и съгласно Директива 2008/115 на Европейския съюз следва да се отнася с уважение и зачитане на човешкото достойнство на чужденците, административно задържани с цел връщане в страните им на произход.

Ние смятаме, че за да бъде предотвратено бъдещо ескалиране на напрежението в специалните домове за временно настаняване на чужденци в България, е необходимо да дадете отговор за причините, довели до грозния инцидент на 30 ноември 2013г. Настояваме за прозрачен отговор на следните въпроси: разполагат ли СДВНЧ с щатни преводачи за комуникация с принудително настанените чужденци; получават ли чужденците достъп до информация и ориентиране по отношение на техния статус и законови процедури, през които преминават, докато са принудително настанени; получават ли служителите на СДВНЧ специална подготовка за работата си с чужденците; законосъобразно ли е използването на изолатора като дисциплинарно наказание в СДВНЧ; с каква ефективност се привеждат в изпълнение заповедите за връщане на чужденците.

Проблемът е принципен и засяга като цяло отношението към чужденците в България в условия на опасна ескалация на ксенофобските настроения и в частност отношението към принудително настанените чужденци, за чието здраве и живот отговарят задържалите ги власти. Не случайно пред българските медии посланикът на Алжир коментира, че “това, от една страна, може да има ефект върху младите алжирци, които биха тръгнали да търсят убежище в България, но от друга страна би могло да предизвика гняв и омраза, още повече че семействата на тези пострадали хора вече са информирани”.

Накрая, в качеството си на български граждани и активни членове на гражданското общество на Република България, бихме искали категорично да се разграничим от тази проява на унизително насилие спрямо чужди граждани у нас и да изкажем своето най-искрено извинение към пострадалите, засегнатите и техните близки. Вярваме, че българските институции също ще намерят сили да сторят това, тъй като съгласно Конституцията на Република България държавата гарантира достойнството на човешката личност.

ПОДПИСАЛИ ОТВОРЕНОТО ПИСМО:

Адв. Валерия Иларева,
Председател на Фондация за достъп до права-ФАР

Елена Дянкова
Председател на Сдружение „Справедливост 21“

Адв. Маргарита Илиева,
Зам.председател на БХК

Адв. Диана Радославова
Председател на Фондация „Център за правна помощ – Глас в България“

Доц. Анна Кръстева
Ръководител на Центъра за бежански, миграционни и етнически изследвания-CERMES, Нов български университет

Проф. Благой Видин
Председател на Правна клиника за бежанци и имигранти, Софийски университет

Д-р Мимоза Димитрова
Председател на Центъра за подпомагане на хора, преживели изтезание-АСЕТ

Светла Енчева

Лидия Стайкова

Емил Коен

Борислав Димитров
,

гражданска инициатива Приятели на бежанците

Мила Манчева


Creative Commons License Правила и съвети за препечатване от Неуютния блог


Няма коментари :

Публикуване на коментар