Ретроспекция

Благодаря ви, че сте с Неуютен блог и във Facebook:

Благодаря ви, че не ме следите, а ме следвате:

Благодаря ви, че сте моето отбрано общество:

2.04.2012 г.

Eвропейско ЛГБТ проучване - вашият опит има значение!


Преди време конструирах индекс на толерантността към различната сексуалност на базата на Европейското социално изследване. Тогава някои хора ме попитаха защо не съм включила в него оценката на самите ЛГБТ хора за толерантността спрямо тях. Не го направих, защото наличните данни са пренебрежимо малко.

Нееднократно съм била свидетел на следния омагьосан кръг - ЛГБТ активисти биват призовавани от хомофоби да дадат достоверна статистическа информация за това колко ЛГБТ хора биват дискриминирани. Или поне какъв е броят на ЛГБТ. Статистически представителна информация по тези теми обаче няма. Първо, защото в малко изследвания има въпроси по темата. Второ и по-важно, защото голяма част хората с различна сексуална ориентация или полова идентичност не смеят или не смятат за престижно да дават информация по въпроса. А как да се правят политики за нещо или да се предприемат мерки срещу нещо, чиито размери не са ясни? По този начин страхът от хомофобия (често пъти - и вътрешната им хомофобия) става предпоставка за нови прояви на хомофобия.

Европейскатата агенция за основни човешки права (Fundamental Rights Agency - FRA) прави сериозен опит за разкъсването на този омагьосан кръг. С помощта на GALLUP (на истинския, а не на нашия) FRA провежда първото по рода си в Европейския съюз (плюс Хърватия) онлайн изследване на пълнолетните хомосексуални, бисексуални, транссексуални и т.н. хора. Има и българска версия, ако изберете "български" от менюто "Select language".

Изследването е на принципа на отзовалите се, но на този етап няма как да бъде друго - за да се направи представителна извадка на ЛГБТ, трябва да са налице данни за цялата им съвкупност, което, сещате се, е невъзможно. Но колкото повече хора се включат, толкова по-заслужаващи доверие ще бъдат и резултатите.

Затова, ако сте поне на 18 години, ако не сте 100% хетеросексуален или ако се чувствате не от този пол, с който сте се родили, от сърце ви моля да попълните анкетата. Напълно анонимна е. Аз вече я попълних (понеже не смятам себе си за 100% хетеросексуална) и мога да ви уверя, че не боли :-).

Дори и да не сте се разкрили и да не смятате да го правите, дори да смятате, че е само ваша работа кой ви привлича, с кого си лягате или какъв/каква се чувствате, дори дискриминацията да е нещо, което не ви засяга, пак ви моля да се включите в изследването. Ако само гей активисти попълнят анкетата, ще се получи изкривена картина. Ако не искате за вас да съдят по тези, които "демонстрират сексуалността си", добра идея е да споделите опита си на такива, които не я демонстрират, нали? За да не бъдат резултатите такива, с каквито не бихте искали да се идентифицирате.

Много ще съм благодарна, ако разпространите информация за изследването, независимо от сексуалната си ориентация или половата си идентичност. Понеже то е на принципа на отзовалите се, е важно да стигне до възможно повече хора. Ето адреса на анкетата, който ви моля да разпространите.


Creative Commons License Правила и съвети за препечатване от Неуютния блог


Няма коментари :

Публикуване на коментар