Ретроспекция

Благодаря ви, че сте с Неуютен блог и във Facebook:

Благодаря ви, че не ме следите, а ме следвате:

Благодаря ви, че сте моето отбрано общество:

22.11.2011 г.

България - на 15-то от общо 20 места по толерантност към различната сексуалност


Представям на вашето внимание индекса на толерантност към различната сексуалност, който конструирах и изчислих специално за читателите на Неуютен блог въз основа на данните от петата вълна на Европейското социално изследване (ЕСС).

ЕСС е голямо международно изследване, което се провежда в повечето страни от Европейския съюз (за съжаление - не всички) и някои други, като Норвегия, Швейцария, Русия а този път и Израел. Изследването се прави по много строга методика и с голяма извадка. Анкетирани са 38974 души, като само за България те са 2434, като имате предвид, че едно стандартно национално представително изследване включва около 1000. Резултатите от петата вълна на изследването бяха публикувани на сайта на ЕСС на 26 октомври и са достъпни за свободно ползване само срещу елементарна регистрация - разбира се, ако имате с какво да ги обработвате и имате известни познания как.

Един от въпросите в ЕСС има за цел да установи толерантността към ЛГБТ хората. Респондентите определят до каква степен са съгласни с твърдението "Гейовете и лесбийките са свободни да живеят, както желаят", като са дадени пет възможности - от категорично съгласие до категорично несъгласие. Резултатите са въз основата на 37162 отговорили (или 95,4 от всички) - не са взети гласовете на 1654 души, които са казали "не знам", 107, които са отказали да отговорят и 51, които не са дали отговор. Първоначално проверих какъв е резултатът за България, след което ми хрумна да сравня по този показател страната ни с останалите, включени в изследването. Установих, че най-категорично приемаща различната сексуалност е Холандия - относителният дял на онези, които са напълно съгласни, е 59,1%. Най-категорично нетолерантна е (защо ли не се учудвам) Русия - близо 1/4 от руските респонденти са изразили категорично несъгласие. България, макар да не е на едно от последните места по категорична толерантност, е трета по категорична нетолерантност - 11,6%.

Сравняването по един или друг от отговорите обаче не дава ясна представа за общата картина - отговорите са разположени в петстепенна скала и ако искаме да разберем как се подреждат страните по толерантност към ЛГБТ хората, трябва да намерим начин да ги обединим. За тази цел направих индекс. Ето каква е структурата на индекса:

 • делът на отговорите "твърдо съгласен" се умножава по 3
 • делът на отговорите "съгласен" се умножава по 1
 • делът на отговорите "нито съгласен, нито несъгласен" се умножава по 0
 • делът на отговорите "несъгласен" се умножава по -1
 • делът на отговорите "твърдо несъгласен" се умножава по -3
 • получените стойности се събират
 • крайните резултати се заклъгляват с точност до стотни - по естетически съображения

Получава се стройна единна класация, в която България заема петнадесето място от общо 20, а единствената страна с отрицателен индекс е Русия. Сега вече може двадесетте страни да се подредят на базата на единен критерий:


Страна
Твърдо съгласен
Съгласен
Нито съгласен, нито несъгласен
Несъгласен
Твърдо несъгласен
Индекс
1.      Холандия
59,1%
33,9%
3,8%
2,2%
1,0%
2,06
2.      Дания
55,1%
35,0%
5,1%
3,5%
1,3%
1,93
3.      Швеция
49,1%
41,1%
6,9%
2,2%
,7%
1,84
4.      Франция
56,0%
26,4%
8,3%
4,2%
5,1%
1,75
5.      Белгия
47,6%
39,5%
5,8%
4,1%
2,9%
1,70
6.      Испания
41,5%
39,9%
11,1%
6,1%
1,4%
1,54
7.      Норвегия
39,6%
43,8%
9,3%
4,5%
2,9%
1,49
8.      Великобритания
33,8%
51,2%
9,1%
4,4%
1,4%
1,44
9.      Германия
37,6%
44,7%
8,2%
5,3%
4,1%
1,40
10.    Швейцария
33,5%
49,1%
9,4%
5,6%
2,4%
1,37
11.    Финландия
32,9%
41,8%
13,4%
7,7%
4,2%
1,20
12.    Чехия
30,5%
35,1%
20,6%
8,3%
5,5%
1,02
13.    Израел
32,7%
29,4%
16,7%
10,8%
10,4%
0,85
14.    Португалия
19,2%
45,6%
15,4%
12,3%
7,5%
0,68
15.    България
25,8%
28,1%
23,0%
11,5%
11,6%
0,59
16.    Унгария
17,7%
30,6%
27,7%
12,9%
11,1%
0,37
17.    Словения
10,4%
42,3%
22,4%
16,5%
8,5%
0,31
18.    Полша
10,8%
38,0%
20,9%
19,3%
11,0%
0,18
19.    Естония
8,3%
34,6%
26,6%
17,7%
12,8%
0,03
20.    Русия
8,1%
21,5%
22,2%
23,9%
24,4%
-0,51
Средно за ЕСС
32,4%
37,6%
14,2%
9,1%
6,7%
1,06

И понеже образите често пъти "говорят" повече от числата, ето информацията от таблицата, представена графично:Предварителната ми хипотеза беше, че религиозността в дадена страна, в частност - католицизмът, ще бъде фактор за нетолерантност. Хипотезата не се потвърди. Ако се наблюдава разделение, то е между западноевропейски и източноевропейски страни - в западноевропейските толерантността към хората с различна сексуалност е чувствително по-голяма. Изключение прави Португалия, а от източноевропейските страни - Чехия, която е и най-близко до средната стойност на индекса. Иронично, близко до средната стойност за Европейското социално изследване е и страна извън Европа, а именно - Израел (който явно не е такова "гнездо" на радикализирана религия, за каквото често бива представян). Така че новата ми хипотеза е, че фактор за толерантността към хората с различна сексуалност е равнището на модернизация в дадена страна и, съответно, на свързаните с нея модерни демократични ценности. Уточнявам, че не свеждам модернизацията само до икономическите ѝ измерения.

Щях да имам повече увереност в хипотезите си, ако в изследването бяха включени повече страни, което би дало възможност да се правят по-прецизни типологии. Липсват ми Италия и Ирландия, които да сравня с Португалия. Липсва ми Румъния, с която сме толкова близки. Липсват ми други балкански страни като Гърция, Турция и Кипър. Липсват ми страните от бивша Югославия - от едната Словения не мога да направя извод.

В заключение, за мен резултатите са приятна изненада. Положителната нагласа към ЛГБТ категорично надделява над отрицателната в повечето от страните, включени в изследването. Дори в България сумата от положителните отговори надхвърля 50%. Лично аз не съм привърженик на скалите с нечетен брой варианти за отговор, защото средните (неутрални) отговори много често се използват за криене на позиция, но не аз съм правила въпросника. Хипотезата ми е, че в този случай част от скритата хомофобия намира място в неутралния отговор - с намаляване на толерантността се наблюдава нарастване на дела на "нито съгласните, нито несъгласните". Според мен това означава, че хомофобията е по-скоро нелегитимна като позиция, дори и в България, което също е оптимистичен извод.

Много пъти съм казвала, че социологията не е "отражение" на света - първо, като всяко познание, тя е интерпретация, второ - тя влияе върху обществото. Надявам се публикуването на тези резултати в блога ми да има практически смисъл - да вдъхне увереност на хора с различна сексуалност да бъдат себе си и да продължават да отстояват правата си, защото хомофобията в България не е толкова голяма, колкото изглежда. И защото начинът, по който се отнасят към нас, зависи не на последно място от това как се държим - ако се приемаме такива, каквито сме и излъчваме увереност, негативните реакции спрямо нас ще намаляват.

При наличие на интерес от ваша страна, мога да сравня резултатите за толерантността към хората с различна сексуалност от петата вълна на ЕСС с тези от четвъртата и от третата вълна, в които са включени и някои други страни (но пък някои от страни и липсват). (В първите две вълни България не е включена.) Това ще даде възможност за известно прецизиране на хипотезите, а също и ще може да се проследи дали за период от шест години (изследването се случва веднъж на две години) има динамика в толерантността към различната сексуалност и, ако да, каква. Но ако не ви е интересно, няма да ви досаждам с таблици, графики, проценти и хипотези, а ще го направя само за себе си, понеже ми е любопитно какво ще излезе.

Днес, на връщане от работа, видях добър стар приятел социолог, на когото разпалено разказах за индекса, който ви представих, и за идеите ми за продължение на анализа. Приятелят предложи да оформя нещата като проект и да кандидатствам за финансиране. Обаче аз не искам. Имам работа, която харесвам и за която ми плащат; предпочитам нещата извън нея да ги правя заради смисъла, заради споделянето, заради удоволствието от тях, а не заради някакви дивиденти. Нали затова имам блог?

Ако желаете да използвате представените от мен резултати, независимо дали сте блогър, журналист или нещо друго, свободни сте да го направите според правилата на лиценза на блога.


Creative Commons License Правила и съвети за препечатване от Неуютния блог


10 коментара :

 1. ще е интересно да се направи скала и спрямо брой население (с и без Русия) - за да си представим населението на Европа като цяло.  

  ОтговорИзтриване
 2. сега забелязвам, че заглавната страница на блога Ви изглежда странно и някак неуютно... http://www.networkedblogs.com/blog/svetlaen Или това е просто някаква платформа, от която се влиза? Преди май беше различно.

  ОтговорИзтриване
 3. В какъв смисъл "да си представим населението на Европа като цяло"? За тази цел не е нужно да се прави скала. Ако имате предвид колко "тежи" толерантността спрямо броя на населението, бих могла да направя крос таблиците сметнати не по ред, а по колона, но не виждам защо - на страните с по-голямо население всичко ще им е повече, и обратното. Ако ми се обясни какъв е смисълът, може и да го направя...

  Що се отнася до заглавната страница - това не е заглавната страница на блога ми, а приложението на Facebook "Networked blogs". Блогът ми продължава да си е този - http://svetlaen.blogspot.com

  ОтговорИзтриване
 4. мисля, че приемането на когото и да било е неразделна част от приемането на себе си, както свободата, която даваш на другите - тя е почти винаги почти равна на тази, която даваш на себе си. доволна съм от нашето място, към настоящия момент е прилично, мисля.

  ОтговорИзтриване
 5. Това за свободата се надявам много хора да го прочетат. И да, и аз съм доволна от нашето място и от ситуацията като цяло...

  ОтговорИзтриване
 6. Впечатлена съм от тази мисъл и възнамерявам да я разпространя малко из интернет. :)

  ОтговорИзтриване
 7. "Предварителната ми хипотеза беше, че религиозността в дадена страна, в частност - католицизмът, ще бъде фактор за нетолерантност." Това не го разбрах много. В смисъл че католицизмът е критерий за религиозност?

  ОтговорИзтриване
 8. Не, в смисъл, че католицизмът, когато е доминираща религия за дадена страна, е доста по-консервативен на равнището на всекидневния живот от, например, протестантството.

  ОтговорИзтриване
 9. Православието е според зависи, то в доста голяма степен зависи от политиката на страната, в която е. И е доста повече свързано с държавата и национализма, отколкото с по-общи религиозни принципи (не искам да обиждам православните християни, познавам и много умни и ненационалистични такива, говоря за доминиращи практики) Някои православни страни, особено минали през тоталитаризъм, са доста секуларизирани. Гръцкото православие е силно, румънското, чувам, и то е силно, макар и по не толкова националистически начин. Руското православие като че пък се възражда не на последно място по националистически причини и изпълнявайки националистически "поръчки"...

  ОтговорИзтриване