Ретроспекция

Благодаря ви, че сте с Неуютен блог и във Facebook:

Благодаря ви, че не ме следите, а ме следвате:

Благодаря ви, че сте моето отбрано общество:

11.05.2008 г.

Обръщение на Боряна Димитрова и Светла Енчева по повод Деня на социолога в ЮЗУ

На 12.05.2008 се провежда за пореден път Ден на социолога, тази година под надслов "Формиране и функциониране на гражданско общество в българското общество". Приветстваме усилията на студентите от Клуба на социолога да организират социологическа дискусия по тази изключително значима тема. Ние обаче не можем да участваме в нея. За решението ни има формална и съдържателна причина:

Формалната причина е в начина, по който бе обявено “решението”, по думите на доц. Серафимова (в коментар, написан в този блог), да се проведе поредния Ден на социолога на тема “Формиране и функциониране на гражданско общество в българското общество" на 12.V. 2008 г. “Решение”, което на катедрено заседание беше просто “сведено”, а не поставено на обсъждане, както предполага академичната етика, зачитането на колегиалното мнение, а и всяко реално вземане на решение в гражданско общество. С други думи, решението за дискусията беше анти-проява на гражданско действие.

Далеч по-важни са съдържателните ни възражения. Смятаме, че има същностни противоречия между начина, по който ние, от една страна, и ръководството на катедра "Социология", от друга, разбираме природата на гражданското общество. Тези противоречия избуяха през последните месеци, когато трябваше да заемем ясни граждански позиции по казуса със законосъобразността на факултетното ръководство.

За нас основна характеристика на модерното гражданско общество е възможността за аргументирано отстояване на различни позиции и уважение на позицията на другия. В едно модерно общество правото е основен социален регулатор именно, за да се даде възможност на всички участници в обществения живот да постигат целите си, без с това да вредят на другите участници. Тоест законите, от една страна, ограничават, но от друга - дават свобода, понеже поставят гражданите в равни позиции и карат всички да се подчиняват на едни и същи правила. В една модерна държава не може да има право по “целесъобразност” – някой, който се “харесва повече”, или осигурява повече “привилегии”, да има повече права от останалите, вкл. и правото да определя нашите права.

Въпреки че някои не харесват да се цитира "Отговор на въпроса: Що е Просвещение" на Кант, ще рискуваме да припомним няколко реда от знаменитото му есе:

"Та колко е удобно да си непълнолетен! Щом имам книга, която има разсъдък вместо мен, духовен пастир, който има съвест вместо мен, лекар, който ми определя диета и пр., и пр., то тогава съвсем няма защо да се мъча. Аз не съм принуден и да мисля, след като мога само да плащам: нека другите поемат заради мен досадните неща."

Гражданското общество не може и не бива да бъде свеждано до властта, политиката и законите. Гражданското общество се формира от свободни, автономни индивиди и техните обединения, а не от зависими поданици. Гражданско общество не е да се ослушваш в посока към по-силния, да слушаш какво ще ти нареди и съвсем не е, ако използваме думите на Вебер, "желязната клетка на бъдещето". Напротив, гражданското общество е в стремежа да осъществиш идеите си, да следваш принципите си, вярата си, да защитаваш каузи. В гражданското общество участват по дефиниция хора, които са отговорни за постъпките си, а не чакат някой да им каже коя е правилната гледна точка. Властта и законите са условието това да се случва. Ако законите не се спазват, ще се облагодетелстват по-силните, онези с пари и връзки, корумпираните. Според нас именно личният ангажимент към спазването на законите е проява на гражданско общество, а не очакването “силната ръка” вън и независимо от гражданите, да гарантира техните права.

Не мислим, че катедра, чието ръководство с поведението и действията си пряко се противопоставя на подобно общоприето разбиране за гражданско общество, има моралното право да организира дебати на тази тема. Според ръководството на катедрата спорът от последните месеци няма две страни, а само една; гражданското общество е приравнено с военното, а законността – с “целесъобразността”.

Същевременно смятаме, че ако нашите млади колеги от Клуба на социолога се вълнуват от реалното формиране и отстояване на мнения в гражданското общество, а не от красиви декларации, те нямат нужда от ментори. Те са способни и сами да организират една истинска дискусия, в която да отстояват позицията си като социолози и като граждани. На тази дискусия пожелаваме успех.

Боряна Димитрова, Светла Енчева


Creative Commons License Правила и съвети за препечатване от Неуютния блог


55 коментара :

 1. Здравей, Светла,
  както знаеш, следя ставащото в този блог от няколко месеца насам, но след няколко коментара в началото реших да не участвам в дискусията.
  Денят и дебатите утре са инициатива на Клуба и темите за дискусиите не са избор на катедрата. Така че тази критика следва да е насочена по-скоро към мен.
  Точната формулировка на темата е: "Ролята на социолога в процеса на формиране и функциониране на гражданското общество", макар че това не е толкова съществено. Избрахме тази тема, защото включва разнообразни проблеми и аспекти, които могат да бъдат обсъждани, и обхваща няколкото предложения, между които не можехме да прециним кое ще е по-интересно за колегите. Така че не е точно решение спуснато отгоре. Наистина не съм питала всекиго по отделно, но това е абсолютно непосилно при цялото ми старание. Пък и втората част е дискусии на малки групи - различни по-конкретни проблеми - и всеки избира това, което в най-голяма степен му/й допада.
  Този казус беше вмъкнат като вариант за обсъждане едва впоследствие. Което, честно казано, на мен не ми харесва особено, защото при такива страсти добрият тон често отстъпва под потока на думтие и спорът се превръща в караница и размяна на обиди. В което не виждам нищо конструктивно.
  И накрая, идеята на Деня е не да се караме, а да отпразнуваме общността... доколкото я има.
  Честит дена на социолога в аванс.

  ОтговорИзтриване
 2. Мария Серафимова каза:
  Драги колеги, преди три години решихме заедно да провеждаме Ден на социолога, всяка година по едно и също време. Правим го с една единствена цел - да отговорим на въпроса: "Има ли социологическа общност?" Зададох го в една своя статия, поместена на сайта на БСА, доста отдавна. Искрено се надявам, че отговорът на този въпрос е - да, има.

  Привеждам двете съобщения от т. нар. неофициален блог на катедра "Социология"

  Чествания на Деня на социолога
  Клубът на социолога организира чествания на 12.05.2006 г. по случай Деня на социолога. Това не е официален, а още по-малко световен празник, но ние считаме, че е нужно да има Ден на социолога и се надяваме празнуването му да стане традиция.
  Тази година честванията ще се проведат под мотото: "Екологични измерения на социалната реалност и човешките взаимоотношения". Затова сме включили в програмата една малко нетрадиционна за отбелязване на празник дейност - засаждане на дърво, което ще носи гордото име Дървото на социологията.
  Партито ще бъде в хижа "Айгидик" в парк Парангалица, Рила. Поканени са всички от голямото семейство на социолозите от Югозападен университет.

  КЛУБ НА СОЦИОЛОГА и КАТЕДРА СОЦИОЛОГИЯ
  към ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  на ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“,
  съвместно с БЪЛГАРСКА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ

  огранизираг кръгла маса на тема:

  МЛАДИТЕ СОЦИОЛОЗИ И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО СОЦИОЛОГИЯ


  Кръглата маса ще се проведе на 18.05.2007 в Благоевград.

  Идеята за такава кръгла маса се зароди по време на 11-тия конгрес на БСА. Замисълът е да се предостави възможност на участниците „от другата страна“ на образователния процес да изразят мнението си относно какво, според тях, е, и какво би могло да бъде тяхното образование.

  Надяваме се да се получи интересна и „автентична“ дискусия, със силен елемент на импровизация. Предвиждаме впоследствие изказванията дабъдат публикувани като „несресани мисли на студентите по социология“.

  Всяка от катедрите по социология има право да определи и излъчи по пет участника с предварително подготвено изказване, плюс до пет, желаещи да се вкючат в дискусията, без предварителна подготовка.

  Организаторите поемат превоза на участниците.

  Очакваме заявки за участие до 01.05.2007 г.

  Програмата ще бъде изработена според подадените заявки и изпратена на участниците възможно най-скоро след изтичане на крайния срок.

  За допълнителна информация и заявки за участие оставяйте коментари в интернет блога на специалност Социология в Югозападен университет http://socioswu.blogspot.com, на адреса на Клуба на социолога към катедрата club_na_sociologa@hotmail.com, както и на адреса на Българската Социологическа Асоциация bsa@sociology.bas.bg.

  ОтговорИзтриване
 3. Люба, здравей,

  Честит ден на социолога в аванс и от мен :-). Мерси, че ми каза за заглавието на дискусията, защото то не беше съобщено на членовете на катедрата, но за това вината изобщо не е твоя. Ако ти участваше в катедрените заседания, тогава щях да мога да имам претенции. И изобщо, към теб и клуба не е насочена никаква критика. Както мога да разбера от коментара ти, не е и ваша идеята за включването на "този казус" в дебатите.

  Тъй че дано нашето решение с Боряна да не дойдем утре да спомогне да се осъществи първоначалната идея на теб и клуба за характера на дискусиите, които ще се водят.

  Успех!

  Социологът наистина има роля в гражданското общество ;-). А за това дали и доколко има "социологическа общност" у нас - и какво - аджеба, означава общност - разговорът е много дълъг...

  ОтговорИзтриване
 4. Мария Серафимова каза:

  Забравих да припомня още нещо от неофициалния блог. Надявам се хумора и доброто настроение да бъде водещо начало утре при Вашите дискусии. Преподавателите след откриването, когато ще сме на Ваше разположение за въпроси ще се намесват само при Ваше изрично желание.
  Чувството за хумор е важно качество, за да бъдеш социолог. То изостря чувствителността към социалната реалност. Блестящо го е показал още Иван Хаджийски. В нашата специалност се опитваме (и, мисля, успяваме) да утвърждаваме това човешко качество като важна част от професионалния етос - от начина на преподаване до неформалния дух на отношенията ни. Казвали сме ви вече за купоните, на които студенти подлагат преподавателите си на (трудни и нетипични за тях, но пък весели) изпити.  "А тук можете да видите как ръководителят на катедрата Мария Серафимова (която обича да казва, че името й не е "Доцент"), кара нашия служебен автобус. Всъщност, ако сме напълно честни, тя не го кара съвсем. Той се развали започна заплашително да пуши. Шофьорът излезе да се опитва да го поправя, а през това време нашият ръководител взе кормилото в свои ръце. Така де, който може да управлява катедра по социология, защо да не може да се справи и с пушещ автобус?

  Не й ли отива?

  Ако си мислите, че ще бъда убита или, най-малкото, сериозно порицана от нашата многостранно развита ръководителка, че разправям подобни неща тук, дълбоко се лъжете. Идеята за настоящия пост си е съвсем нейна.

  Както виждате, доста напред сме с чувството за хумор ;)."

  ОтговорИзтриване
 5. За улеснение, слагам линк към неофициалния блог на катедрата, където можете да прочетете, всичко, което пише там, вкл. и коментарите.

  А чувството за хумор е хубаво нещо, да.

  ОтговорИзтриване
 6. МАРИЯ СЕРАФИМОВА КАЗА:

  Ето един материал, изготвен от Люба Спасова, която доста години е шеф на Клуба на социолога
  Участия в инициативи на Българската социологическа асоциация и Института по социология
  1. Приемане на клуба на Социолога за колективен член на Българска социологическа асоциация май 2004 г., участие в прлетния бал на БСА.
  2. Участие в студенски четения – “Иван Хаджийски”, Троян 2005г.
  Ивета Якова “Модерните мамини дечица с оглед опиянинието на техните бащи”
  Тодор Капитанов “Пропедевтичен курс по “Въведение в социологията за социолози”
  Красимир Лютов “Парвенюто- ключ към българската модернизация”
  3. Участие в четения – “Живко Ошавков”, Инстутут по Социология, БАН
  Ивета Якова “Религиозната ситуация в България – случаят БПЦ (Българска православна църква)”
  Теодор Тодоров “Агонията на една тоталитарна система (България в периода 1980-1989 г.)”
  Люба Спасова “Промяната в ценностната система на българина”
  Тодор Капитанов “Смисъла на социологията за социолози”
  Светла Енчева “Протестанство и икономически етос в България. Историческа реконструкция на възможността на една едностранна връзка”
  Петрана Стойкова “Модели на електорално поведение”
  Съвместни студентски конференции Югозападен университет “Неофит Рилски” и УНСС:
  1. “Трансформационни процеси и предизвикателства пред социолога в края на XX и началото на XXI век” - студентска конференция на Клубовете на социолога към ЮЗУ и УНСС – домакин Клуб на социолога в Правно-историческия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”- Благоевград, 2003 г.
  2. “Евроинтеграцията през погледа на един млад социолог” - студентска конференция на Клубовете на социолога към ЮЗУ и УНСС - домакин Клуб на социолога в УНСС – м. май 2004 г.; Петко Цончев “Спорта в модерното общество”; Явор Иванов “Геймарите и геймарството”
  3. “Икономика и социология” ,студентска конференция на Клубовете на социолога към ЮЗУ и УНСС – домакин Клуб на социолога в Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград – м. април 2005 г. Издаване на сборник “Икономика и Социология”.
  Ивета Якова “Знае ли българинът цената си?”
  Петрана Стойкова “Кооперативизмът в българското общество”
  Шабан Даракчи “Социологически измерения на неформалната икономика в България по време на прехода”
  Даниела Митова “Тютюнопушенето и неговата забрана”
  Максим Димитров “Безработицата - важен социално-икономически фактор”
  Мирослава Маринова “Финансовата несъстоятелност - мотив или бариера за българите да продължат обучение в престижен университет в чужбина”
  Лилия Некова “Студентските бригади”
  Люба Спасова “Зара и Големия брат – печелившият…”
  Радостина Георгиева “Корупцията през погледа на един млад социолог”
  Лилия Некова “Защо „хората от пещерата” биха убили, този, който иска да ги освободи”
  4. „Евроинтеграцията – предизвикателства пред младите социолози от българските университети” - национална студентска кононференция с домакин Клуб на социолога в УНСС и участници от Югозападен университет „Неофит Рилски”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” – София - 31 май – 1 юни 2006 г.
  Тодор Капитанов “Евроинтеграцията - предизвикателство пред балканските исторически стереотипи”
  Люба Спасова и Адриана Манчева “Нови образователни възможности — Програмата Сократ-Еразъм - наблюдение с участие”
  Шабан Даракчи “ЕС – реалност и перспектива”
  Петрана Стойкова “Как оценяват младите хора в България предстоящото присъединяване към ЕС – изследване”
  Участие като анкртьори в научно-изследователските проекти на катедра Социология:
  1. “Специфики на университетското образование по социология в България” (1999-2000)
  2. “Оценка на качеството на преподаване в ЮЗУ “Н. Рилски” (2001).
  3. “Отношението на чуждестранните студенти към обучението в Югозападен Университет “Неофит Рилски”(2002-2003) .
  4. “Качеството на обучение в Правно-исторически факултет на Югозападен Университет “Неофит Рилски”(2002-2003).
  5. “Отношението на студентите към процеса на обучение в Югозападен Университет “Неофит Рилски” (2002-2003).
  6. “Информационни предпоставки за нов тип социализация на докторантите по социология – към програма “Образование” на фондация “Отворено общество” (2002-2003).
  7. “Благоевградската общественост и Югозападен Университет “Неофит Рилски”: стратегии на общуване и обмяна на социален и икономически капитал” (2003).
  8. “Регионални специфики на протестантството в България” (2003).
  9. “Религиозните деноминации в България: институционален и/или индивидуален избор” (2003).
  10. “Чуждестранните студенти в ЮЗУ “Н. Рилски”: Стратегически модели на образователно поведение и интеркултурен диалог”
  11. “Усъвършенстване на академичното управление чрез система за поддържане на качеството”
  12. “Диалогът в образованието: религиозна и етническа идентичност на студентите в ЮЗУ “Неофит Рилски”
  Конференции, доклади и четения
  1. “Либералното мислене и дилеми на ХХІ век” - една съдържателно балансирана и интересна конференция, чиито доклади бяха публикувани в специален сборник през 2002 г.
  Ангел Цветков “След модерността…”
  Кирил Кирилов “Отворено ли е отвореното общество”
  2. Участие на студенти с доклади в сборника на катедра Социология СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ТРАЕКТОРИИ
  ДЕСЕТ ГОДИНИ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИОЛОГИЯ” 1994/1995 – 2004/2005
  Дани Серафимова “Темата за демокрацията”
  Таня Владимирова “Феноменът “Тоталитаризъм”
  Максим Димитров “Действително ли Огюст Конт е “баща на социологията?”
  3. Четения под мотото “Казаните неказани неща” в университетски комплекс “Бачиново”
  Светослав Осев и Светлана Фердинандова “Социологът и неговото общество.”
  Мая Тошева и Соня Желязкова “Музиката – ритъм на живот.”
  Нели Сотирова и Максим Димитров “Рекламата като манипулация.”
  Светослав Дамянов “Рекламата средство за само продажба.”
  Райна Белчева и Емилия Радкова “Разбира ли и оценява ли българинът изкуството в наши дни?”
  Тодор Капитанов “Личността на социолога.”
  Люба Спасова “Владетели и властници.”
  Адриана Манчева “Конфликта между поколенията. Културното наследство.”
  Шабан Даракчи “Властови измерения на сексуалността.”
  Теодор Тодоров “Утопията, като модел на съществуване смъртта на световната империя.”
  Олексей Поглубко “Следи от миналото (комунизъм, социализъм).”
  4. Първи чествания на Деня на социолога под мотото: „Екологични измерения на социалната реалност и човешките отношения” – 12.05.2006 г. - парк Парангалица, Рила и засаждане на Дървото на социологията
  5. Дискусионни четения на тема “Струва ли си да учим социология, ако не ни прави по - богати или по - щастливи” – 21.12.2006 г. – с участието на студенти от всички курсове и програми на специалност „Социология”
  Участници: Теодор Тодоров, Диана Манасиева, Светослав Дамянов, Светослав Осев, Марина Доцова и Лилия Стоилова
  6. Национална кръгла маса на тема “Младите социолози за образованието по социология” – 18.05.2007 - университетска база „Бачиново”. Форумът бе подкрепен от Българска социологическа асоциация (БСА). Гости на кръглата маса бяха студенти от специалност Социология от Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски”, Софийски Университет "Климент Охридски", Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Университет за Национално и Световно Стопанство.
  Участници от Югозападен Университет „Неофит Рилски”, представили доклади:
  Адрияна Манчева “Социологията днес – даваща и вземаща”
  Теодор Тодоров “Структурните промени в образователния процес”
  Люба Спасова “За образованието – между личното мнение и споделените оценки”
  Светослав Дамянов “Моята истина за качеството на образованието”

  ОтговорИзтриване
 7. Щом се справя с пушещ автобус, на Серафимова надали ще й се опре и една пушеща катедра.

  Един съвет от мен:

  За да е всичко наред, трябва да се сменят пушещите части или поне да се удържи ситуацията докато не стигнете сервиз.

  В крайна сметка, най-важното е автобусът да върви...

  ОтговорИзтриване
 8. Напоследък нееднократно бе коментиран т. нар. Ден на социолога в ЮЗУ и твърде странните представи на някои преподаватели от специалностите "социология", "история" и други в Правно-историческия факултет, за това с какво трябва и не трябва да се занимава гражданското общество. В катедрата по "Социология" при ПИФ тези спорове доведоха и до остри престрелки в блога на Светла Енчева.
  GTA се информира, че в крайна сметка, огромната част от студентите от 3-ти и 4-ти курс на специалност "Социология", в явно несъгласие спрямо тормоза, на който са били подложени Боряна Димитрова и Светла Енчева, не са уважили или направо са бойкотирали Деня на социолога и режисираната дискусия за гражданското общество.
  И наистина не може да не знаеш кога и защо избираш декан на факултета си, кога и защо гласуваш вот на доверие, да си спомняш само това, което Воденичаров иска да си спомняш и да говориш за гражданското общество. Може би е добре да се започне с "Горноджумайски приноси към теорията за авторитаризма - случая Воденичаров"

  ОтговорИзтриване
 9. GTA каза...

  "GTA се информира, че в крайна сметка, огромната част от студентите от 3-ти и 4-ти курс на специалност "Социология", в явно несъгласие спрямо тормоза, на който са били подложени Боряна Димитрова и Светла Енчева, не са уважили или направо са бойкотирали Деня на социолога и режисираната дискусия за гражданското общество."

  Някои другарки-лелки (или как там да ги нарека), като например - е, хайде да не назовавам поименно, може би мислят и биха казали отново, че аз, като външен човек за града с комунистическо име (не съм го посещавал в живота си - ако не се брои едно преминаване за час), не трябва, нямам право и т.н. да се бъркам в работата му, и конкретно в работата на ЮЗУ. Аз не се бъркам. Ще обясня на тая другарка-лелка и на всяка друга подобна, че аз, като гражданин на държава, която се стреми да стане правова и цивилизована - а това е и нещо, за което аз съм се борил твърде дълго, не само имам правото, но имам и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО - вътрешно, морално, постоянно да питам какво става в града с комунистическо име! И аз питам и ще продължа да питам! И ще продължа да давам мнения. Докато не видя резултат от това, което там сега става.

  Та въпросът ми е: вярно ли е горното? Че повечето студенти са бойкотирали "Деня на социолога" и режисираната дискусия за гражданското общество. Ако е вярно, това ще означава, че не всички млади хора са подражатели на родителите си, които не казаха "гък" на комунизма! И че има надежда за израстване на едно ново поколение, а оттам и една ново общество и една нова държава - различни от досегашните.

  Но бих искал Светла Енчева да потвърди горната информация.

  Красимир Кабакчиев, дфн

  ОтговорИзтриване
 10. Здравейте, господин Кабакчиев! Използвам случая да Ви благодаря за разбирането и че дадохте друга трибуна за обсъждане на научните Ви качества. Сега конкретно по въпроса Ви.

  Вижте, както писах в блога си, аз не присъствах на Деня на социолога. Не мога да твърдя от първа ръка какво е било там. Знам от надежден източник обаче, че са присъствали основно студенти от втори курс и част от първи. Що се отнася до студентите от горните курсове, от които са присъствали двама-трима от четвърти курс и един-двама от трети, вече мога да твърдя от първа ръка, че има такива (и то не един и двама), които твърдят, че напълно съзнателно не са уважили събитието. От една страна, поводът, естествено, може да се търси в разрива в катедрата. От друга страна обаче, смятам, че причините са много и комплексни. Студентите от горните курсове (нямам предвид всички, а преобладаващо) са естествено по-прагматично ориентирани и естествено ги боли за две взаимосвързани неща, които част от тях изложиха пред мен. Разговорът стана спонтанно, не го започнах аз. Ще запазя анонимността на студентите, които участваха в него. Ако мога да обобщя, болките им са тези:

  Първо, не се чувстват субект на собственото си образование, не мислят, че могат да му влияят по какъвто и да било начин, нямат никакво право на избор. Ако смятат, че даден преподавател на нищо не ги учи, няма кой да ги чуе. Тоест има кой, но от това не следва нищо. Ако смятат, че имат нужда от по-голямо наблягане върху изработването на определени професионални компетентности, ситуацията е същата. Както стана ясно, вече дори не могат свободно едно изследване да направят в рамките на дадена дисциплина, какво остава за влияние върху съдържанието на образованието им.

  Второ - и тук цитирам почти дословно една от студентките ми - "почти всички в университета се държат, сякаш той е единствената реалност на света". Сякаш всички интереси започват и свършват с ЮЗУ и освен него няма свят, в който на завършилите студенти ще се наложи да търсят реализацията си и който много добре знае какво се случва в ЮЗУ и без блогове и форуми. И в този "измислен свят" не е важно какво научават студентите, а кой преподавател да взима заплата и на кого да се подмажем, защото е член на еди-какво-си. И тук - което много се хареса на Красимир Кабакчиев ;-) - студентката стигна до извода, че това са по същество социалистически стереотипи.

  Искам обаче да подчертая, че не бих си и помислила да упреквам студентите, които са присъствали на Деня на социолога. Бойкотът не е единственият начин студентът да покаже, че му пука за образованието му. Още повече, в рамките на Деня на социолога е било избрано и ново ръководство на Клуба на социолога. Използвам случая да поздравя новото ръководство, както и да благодаря на старото - и особено на Люба Спасова - за всеотдайната работа :-)!

  ОтговорИзтриване
 11. И какво?!

  Значи кресливото обръщение на доц. Димитрова и Светла Енчева е всъщност резултат на формално недоразумение.

  Намирисва ми на истерия цялата тази работа около Деня на социолога...

  Така ли смятате да спечелите уважението на студентите си, доц. Димитрова?

  Или може би като ги наричате "доносници"?!

  Вече на няколко места в интернет открито наричате студентите си "доносници".

  Както и Енчева.

  Това ли ви е отношението към "Вашите" студенти, доц. Димитрова?!

  Или може би вашата дейност на преподавател не подлежи на проверка и критика?!

  Нямам ли право аз, като студент по социология да подложа на съмнение вашата преподавателска дейност?

  Или всеки, който с позволи да си задава въпроси, е "доносник"?

  За какво гражданско общество можем да говорим, когато студентите биват наричани доносници?!

  Това е безсрамие и безпринципност, именно от вашите уста, с които се опитвате да проповядвате легитимност и гражданственост.

  А не мога ли аз, като студент, да избера друг преподавател на Ваше място?!

  Или може би сте несменяема, доц. Димитрова?

  В някои западни университети има алтернативни преподаватели по една и съща специалност, което дава възможност на студентите да изберат най-добрия преподавател.

  Ако такава възможност съществуваше и в България, нямаше да стъпя повече във Ваша лекция, както и немалко мои колеги.

  Всичката тази помия, която се изля напоследък около катедрата разкри много неща, които нямат място в работата на един нормален университет!...

  ОтговорИзтриване
 12. Благодаря, Светла,
  за позитивното отношение към Клуба и моята работа в него.
  Не мога, обаче, да не възразя на няколко неща, които казваш.
  Да се нарича незаинтересованноста на някого бойкот и активна гражданска позиция е малко пресилено.
  Повечето от колегите, които някога открито са протестирали и са се опитвали да предизвикат промяна, когато нещата не са както трябва; тези, за които знам със сигурност, че им пука - те или бяха горе, или имаха неотложни и важни ангажименти и изказаха съжаление, че не могат да присъстват.
  Няма нищо по-страшно от празните погледи. Подобно отношение винаги ме е демотивирало и е възпирало ентусиазма ми. Но това е отношение преди всичко към себе си и няма как да се промени само с усилия идващи отвън. За моя голяма радост, на Деня на социолога отсъстващи погледи нямаше. Имаше отсъстващи колеги.
  Ако някои от тях са избрали съзнателно да не присъсвтват именно като форма на протест, извинявам се. Но просто да си стоиш вкъщи и никой да не разбере- в това не виждам смисъл. И не мисля, че случаят е такъв.
  Жалко, ако някой е имал да каже нещо, но не е дошъл. Мисля, че всички загубихме от това.
  Друго, с което не мога да се съглася: това, че студентите нямат глас и не могат да влияят върху образователния процес. Аз лично съм била недоволна от начина на водене на лекции и упражнения на някои от преподавателите. Промяната, която е последвала, е направо зашеметяваща - сякаш това са напълно нови хора с коренно различен стил на работа. Така че, нещата се случват. Катедрата по социология винаги е подкрепяла своите студенти. Само трябва да се поиска. Но не заради субективни симпатии или антипатии.

  Към gta,
  Мога да те уверя, че дискусиите на Деня на социолога не бяха по никакъв начин режисирани. И нещо повече - никога не е имало режисирани дискусии на студентите по социология. Обидно ми е да чета такива неща. Не съм нито кукла, нито кукловод и не мисля, че някой от колегите ми е. Разбира се, ти няма как да знаеш това - просто си говориш и говориш глупости.

  ОтговорИзтриване
 13. Я, кога Азимов станал студент по социология? Да му е честито!

  ОтговорИзтриване
 14. Към подписалия се "студент-доносник": Ако вие сте лицето Г.Г. от С.С., искам да използвам случая да ви подсетя,че отдавна ви чакаме с колегите от 3-ти курс, изучаващи SPSS, за да поговорим лице в лице за вашия "сигнал до Ръководството на ЮЗУ" и за правото на студентите да работят по теми, които ги вълнуват.

  Колкото до възможността да се избира измежду алтернативни преподаватели по един и същи предмет, това е чудесна практика, която горещо подкрепям (направете това предложение до Ректора на ЮЗУ и ще имате моята пълна подкрепа). Както в частния бизнес, така и в университетите, когато човек има възможност да сравнява, той прави по-добрият избор. Плурализмът и конкуренцията - в политиката, в преподаването, в избора на ръководство, независимо дали на клуб, факултет, университет и пр., е истинският стимул за прогрес.

  В тази връзка - искрени поздравления на Люба за стореното до момента от Клуба на социолога и успех на новото ръководство!
  Боряна Димитрова

  ОтговорИзтриване
 15. Люба,

  Благодаря ти за коментара. По отношение на несъгласията ти - първо, като социолог (и психолог) би следвало да знаеш, че човешките мотиви не са нещо едноизмерно и че обикновено декларирането им се вписва в рамките на определени социални роли. Ако казвам, че студенти (аз самата уточних, че не става въпрос за всички студенти), не си го измислям, защото залагам името си.

  По отношение на ГТА - прочела съм комай всичко, дето Горноджумайската телеграфна агенция е написала (а то е много) и съм убедена, че там празни приказки няма. В случая тава въпрос за неразбиране. Под "режисирана дискусия" не се има предвид, че на студентите им е казано какво да говорят, а че възраженията им срещу определени неща в тяхното образование (ти самата може да се сетиш за неща и имена) не са имали резултат с години и изведнъж се решава те да бъдат обсъдени на този форум. Но какво от това.

  Не знам какво конкретно имаш предвид под промяна на стила на преподаване на някои преподаватели поради студентско недоволство. Предполагам, че си права, има и такива случаи. Но и ти си знаеш другото, което имах предвид с коментара си ;-).

  Люба, за съжаление, не съм съгласна с теб, че катедрата винаги стои зад студентите си. Има казуси с цели курсове и отделни студенти, когато нещата не стоят точно така. Ръководството на катедрата не подкрепи например трети курс, когато бяха обвинени за анкетната карта по СПСС. А знаеш, че предишни години студентите са избирали всякакви теми за изследване в рамките на тази дисциплина и е нямало проблем. Катедрата отхвърли предложението на Марио и мен да се признаят кредитите на студентка, които е взела по време на обучението си в Швеция по Еразъм, въпреки че член 62а от Правилника за образователните дейности на ЮЗУ изрично гласи: "/1/ На български студенти, обучавани по програма Socrates / Erasmus за срок не повече от един семестър в университет от страна на Европейския съюз се признават кредитите (респективно оценките) по дисциплините, които са изучавали." И не само правилника, а така е и според Болонската стратегия, която България официално е приела. А международното законодателство е с приоритет пред българското.

  Тук има обаче един проблем и той е отживелицата "задължителен учебен план", която на практика обезсмисля кредитната система и респективно прилагането на въпросния член, който ти цитирах, става проблематично. Ала все пак си мисля, че ако катедрата поне се беше опитала да подкрепи студентката, резултатът щеше да е различен, като по този начин и други студенти щяха да се мотивират да се възползват от договора ни с Швеция.

  Тъй че не казвай "винаги", Люба ;-).

  ОтговорИзтриване
 16. Владо, ти си направил един качествен български блог, който заслужава да бъде четен - блог, в който си струва човек да направи опит да сътрудничи.
  Още в зората на разгръщането на масовия печат английският медиен магнат лорд Нордклиф казва: „The power of the press is to suppress” Преводът, който е направен
  в един от сборниците по масмедии гласи, че „силата на печата е в това, което се премълчава” или иначе казано - в умението на журналиста да изключи всичко онова, което би имало ентропиен характер, което не е стойностно, което е пошло, уродливо и пр.
  Блоговете по своя замисъл са нова форма на медиа, която наред с влоговете и други нови медии станаха поредни аргументации на една моя отдавнашна идея за превръщане на индивидите в самостоятелни медии и за подстъпи към цялостна медиализация на обществото. Тази моя идея бе публикувана в една от книгите ми и разгърната в няколко мои статии, включително и в чужбина. За съжаление ще се окаже прав проф.Скот Лаш, който малко по-късно акцентира върху необходимостта от поставянето на много въпросителни от последиците на медиатизирането на обществото и изрази съмнения за „битието в дезинформираното информационно общество” в неговата книга „Критика на информацията”, станала бестселър.
  Впрочем за отрицателните последици се изказах и аз на лекцията си пред колегите и докторантите от докторантското училище, което катедра „Социология” осъществи миналата учебна година, където акцентирах върху профанизирането и чалгаризирането на не малка част от медийния изказ, свързан с вулгаризиране, прикачването на етикети, дискредитиране, неутрализиране, извеждането на моята истина за последна истина, с възвеличаването, идеализациите, размиването на авторството и пр.
  Искрено съжалявам, за така наречения блог на нашата колега от катедрата - Светла Енчева, който отговаря на тези отрицателни последици, в който преобладава долнопробното, пошлото - жълтото писание за колегите ми, включително и за мен, въпреки наличието на някои стойностни материали и въпреки чувствителното му подобрение от гледна точка на формална конструкция . За съжаление жълтото преобладава не само за единия, а и за другия лагер, ако така мога да се изразя за колегите, които имат противоположни гледни точки.
  Колкото за мен и моите студенти от катедра „Социология”- изпитвала съм и продължавам да изпитвам удовлетворение от повечето от моите студенти. От тях пък съм получавала цветя за благодарност от наученото от мен. Всъщност при мен, както и при други мои колеги, студентите получават не само теоретични знания, при това свързани с най-новото в областта, но и известни практични умения, в зависимост от спецификата на въпросите, които разглеждаме. Получавам ежегодно и показвам на студентите си последните излезли броеве на 4 международни списания по дисциплините ми. Някои от статиите в тях предлагам за рефериране и представяне от и пред студентите
  От този семестър използвам почти изцяло мултимедийната форма на преподаване, а присъствалите на лекциите ми студенти вече получават в електронен вид преподавания материал. Старала съм се и продължавам да се опитвам да се съобразявам с молбите и претенциите на почти всички студенти и ще продължавам да го правя, защото по природа съм такава. Когато не успея да взема целия материал по различни обективни причини се старая да осигуря в електронен вид лекциите си.
  Разбира се сигурно има и струва ми се зная какво още трябва да усъвършенствам. За това ми помагат и самите студенти, които често сама питам дали имат някакви предложения или забележки.
  Участието ми в международно журиране на студентски, докторантски и преподавателски материали за различни научни форуми, включително и за участия в международни конференции и конгреси, за което също имам изразявани благодарности, също ми помага в не малка степен за работа със студентите.

  Но да се върна към блога ти, Владо.

  Макар и съвсем нов от него лъха професионално отношение. Ти отговаряш на казаното от лорд Нордклиф за уменията на издателя да включва стойностното и да изключва пошлото и уродливото.
  Ще се опитам да съдействам в него да се включат и колеги от чужбина.
  Той дава сериозна заявка, заедно с някои други професионално направени блогове в нашата страна, че блогът като нова медиа ще има положително присъствие в България.
  Пожелавам ти сериозни творчески успехи!

  Добринка Пейчева
  Петък, 2008, Май 9 3:15

  ОтговорИзтриване
 17. Обръщение
  до Боряна Димитрова и Светла Енчева по повод Деня на социолога в ЮЗУ

  Госпожо, Димитрова,госпожо Енчева,

  То си било цял бойкот, а вие сте го кръстили – „Обръщение”, макар, че можеше и още по-поетично – „Възвание” например ! Само че след многото думи, които сте изхабили се разбира единствено това, че вие точно сте тези, които по-добре знаят истината. Да ви припомня само, че много преди Кант друг един велик е разбрал, че и той не я знае. Но явно вие сте от тези, които и това не знаят. (Ако не се сещате става въпрос за Сократ). И защо като говорите за гражданско общество не цитирате направо Волтер - „Не съм съгласен с това, което казваш, но докато съм жив ще защитавам правото ти да го казваш” вместо да го перифразирате -
  „За нас основна характеристика на модерното гражданско общество е възможността за аргументирано отстояване на различни позиции и уважение на позицията на другия”– цитат от „Обръщението”. Сигурно тайно се надявате някой заблуден студент да не е стигнал още до Волтер, та да си помисли, че това велико прозрение си е лично ваше!
  Защо, ако знаете по-добре истината за гражданското общество просто не отидохте да я споделите с вашите студенти? Нали прекрасно знаете, че това си е инициатива на самите студенти, а не на катедрата. (За което ви подсеща и шефът на Клуба на социолога - Люба Спасова ….”Денят и дебатите утре са инициатива на Клуба и темите за дискусиите не са избор на катедрата”.)
  Но... шубето е голям страх, нали ?
  Истината е, че вие вече сте се самоизолирали от тази общност, от колегите си, от студентите си. И вашето морално превъзходство, което си самовнушавате през последните месеци, вече правилно усещате се превръща във морално фиаско, най-вече пред студентите. Защото никой не обича предателите, независимо с какви благородни мотиви ви предават!
  А и не дай си боже някой неудобен студент ви зададе някой неудобен въпрос – там не може да си замълчите както тук, трябва нещо да отговорите, нали. Например – добре, вие сте против Воденичаров, ясно.
  Но защо сте против ПИФ, където учат студентите ви, защо сте против колегите си от катедрата ???
  То това на Енчева си е обикновена глупост, (прочетете просто нескопосаните и опити да манипулира това, което е написала Люба Спасова)
  Ама и Вашето ли, госпожо Димитрова е от глупост? ...
  Защо стигнахте до там - да бойкотирате студентите си? Нали знаете – който се е захванал със студентите добро не е видял. А ако и те решат да ви бойкотират?! Тогава не се учудвайте, ако някой ден влезете в час и там не намерите никого.
  Не ви завиждам какво следва от това...

  Чичо Сам,
  много бивш студент,
  но не по социология
  не и от катедрата ...

  ОтговорИзтриване
 18. Хайде стига глупости, чичо Сам. Най-малкото, студентите, които четат този блог, знаят, че Боряна Димитрова беше тази, която първа цитира тук споменатата мисъл на Волтер... някои не могат много повече от копи-пейст, но ние не сме от тях. И стига с това, че сме били бойкотирали студентите, след като стана ясно от първия коментар на Люба към този пост, че инициативата да се обсъжда ставащото в катедрата на Деня на социолога не е дошла от тях.

  Нито Боряна, нито аз сме се изолирали от студентите. И не сме отказали да отговорим на нито един техен въпрос. На мен лично преди няколко дни ми се наложи да отговарям дълго и честно на всякакви техни въпроси, за което не съжалявам, а смятам, че и те. Защото и за мен, и за студентите ми доверието е важно нещо. Не е като да обещаваш "да, разбира се, вие сте прави, ще направим нещо по въпроса", а накрая да ги пратиш за зелен хайвер.

  ОтговорИзтриване
 19. Мнозина предположиха, че Димитрова и Енчева няма да отидат на срещата на Клуба на социолога. Готови бяха, но съжалиха, че не се хванаха на бас, че двете ще използват някакви «псевдоаргументации», включително и инсинуации, за да не присъстват.
  Впрочем присъствието на преподавателите не е било задължително, така че обръщението може да се разглежда като опит да се скрие евентуалното им притеснение да се изправят пред студентите.
  Както впрочем стана и при първото обръщение на Димитрова към Факултетния съвет, което бе изпратила в електронен вид, но без електронен подпис /впрочем без никакъв подпис/ и настояваше да бъде прочетено. Тя не дойде да се изправи и да си го прочете сама пред членовете на Съвета, намирайки пак предтексти и използвайки инсинуации. Тогава някои членове на Факултетния съвет наистина спечелиха басове, че няма да дойде.
  Сега след като срещата на Деня на социолога се е провела успешно са решили да правят коментар, че студентите, които са присъствали са били малко. Само че като социолози не са си направили труда да направят сравнение с данните от миналата година - колко са били – повече или по-малко. Може би защото такава информация няма да послужи за техните «аргументи» - защото тази година са били повече от миналата.
  Спрете вече, губите своето и времето на колегите и студентите си. А може би нямате друга работа и си запълвате времето.

  Приятел на катедрата

  ОтговорИзтриване
 20. С риск като външен наблюдател да бъда обвинен за свръхвърховен досадник (то и няма да е съвсем несправедливо, но досадността ми е провокирана), питам за пореден път:

  НАЛИЦЕ ЛИ СА СЪМНЕНИЯ ЗА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ И ДОРИ НАПЪЛНО НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ (КОЛЕКТИВНИ ИЛИ ЕДНОЛИЧНИ) В ЮЗУ?

  Отговор: налице са! И това се знае вече от цяла България, включително и лично от мен!

  Проявяват ли гражданско достойнство в ЮЗУ мнозинството лица и инстанции (гражданите в тях), състоящо се в произнасяне по тези съмнения? Не проявяват!

  А Светла Енчева и Боряна Димитрова проявяват ли го? Проявяват го! И поради тази причина се радват на МОЕТО ЛИЧНО голямо възхищение!

  * * *

  В малко по-принизен стил, но много по-откровено. Ама некви си "академични лелки", ама некви си писачки на съчинения през комунизма, ама некви си ритнитопковци- преподаватели, ама некви си студентчета, дето родителите им са мълчали през комунизма и винаги са ръкопляскали на деребеите, и винаги са учили отрочетата си за своя рахатлък да не казват "гък", ама некви си като онези "учени в БАН" (огромното мнозинство - които аз наричам едни влечуги, всеки ден лазещи по корем пред началниците за трохици от трапезата им) не се били произнесли!? И самите те били имали привърженици!? Това е напълно вярно! И е съвсем разбираемо, и е съвсем нормално за тая така наречена държава, всъщност една истинска кочина! И за тая така наречена популация в нея, всъщност една мърша, наречена така още преди век и половина от един велик класик!

  Защото, всъщност както е повече от всеизвестно,

  ХОРАТА С МИСЪЛ В ГЛАВАТА СИ И С ГРАЖДАНСКО ДОСТОЙНСТВО В ТАЯ "ДЪРЖАВА" СА СТРАШНО МНОГО ..., АМА СТРАШНО МНОГО ... МАЛКО!*

  Красимир Кабакчиев, дфн

  * ДАЖЕ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ (ПОЧТИ) ГИ НЯМА!

  ОтговорИзтриване
 21. GTA се осведоми, че на вчерашното заседание на катедра "Социология" се е взело решение Боряна Димитрова и Светла Енчева да бъдат предложени за наказание пред университетското ръководство поради нарушение на член 56, алинея 2 от Закона за висшето образование, който гласи, че членовете на академичния състав са длъжни да съблюдават академичната и професионалната етика. Повод за предложението за наказание било обръщението на Димитрова и Енчева към студентите по повод Деня на социолога (http://svetlaen.blogspot.com/2008/05/blog-post.html), в което се засягало доброто име на катедрата. И в дух на истинска академична и професионална етика се е съобщило, че Димитрова и Енчева са изключени от участниците в предстоящата конференция по повод 150 години от рождението на Емил Дюркейм "Социология и право".

  Ние знаем, че това не е първият път, когато "черните овце" на катедра Социология са били предлагани за наказание. В един от случаите Мария Серафимова се обърнала към член на ръководството на Българската социологическа асоциация с молба за съдействие блогът на Светла Енчева да бъде порицан от Комисията по етика към асоциацията. Представителят на ръководството на БСА отговорил, че Комисията по етика не се занимава с мнения, а с поведение и че социолозите са свободни да изразяват своето мнение. Сега Боряна Димитрова и Светла Енчева са предложени за наказание на същото основание, което е било отхвърлено от представителя на ръководството на БСА - че са си позволили да имат различно мнение относно природата на гражданското общество от колегите си. Този път усилията им може и да се увенчаят с успех.

  Вече няма никакво, ама никакво съмнение за това кой какви позиции защитава в катедра "Социология". Въпреки двойнственото поведение на някои от преподавателите в нея, днес всички бяха принудени от ръководството да се самоопределят. Резултатът - Мария Серафимова, Жеко Кьосев, Ивета Якова, Добринка Пейчева, Владимир Дулов (в командировка,
  но изпратил писмо, че подкрепя катедрата в решенията й), Марио Маринов, Ангел Цветков и Вера Велева единодушно гласуваха колегите им Боряна Димитрова и Светла Енчева да бъдат наказани. Така те оправдаха доверието им, гласувано от узурпатора Воденичаров, благодарение на когото, както било казано на заседанието, конференция за Дюркейм ще има, макар поради лошото поведение на Димитрова и Енчева тя да е била изправена пред провал. Така преподавателите от катедра "Социология" дадоха пример как се осъществяват академична и професионална етика в условията на гражданско общество.

  GTA припомня, на между 5 и 12 декември 2007 г. преподавателите от катедрите по история, с изключение на двама, подписаха писмо срещу Стефан Дечев. Подписите им са факт и няма връщане назад. По същия начин е факт и че колегите им социолози са гласували в подкрепа на статуквото на Воденичаров. И както е нелепо да казваш "ама мене някой ме е подписал", така никой няма да вярва, ако кажеш "ама на мен ми вдигнаха ръката" или "точно в този момент ме засърбя главата, а те решили, че съм гласувал".

  ОтговорИзтриване
 22. Браво, ей не можахте да се пристиснете още малко а? Не за наказание, направо на съд ги давайте двете дами, много им стана вече приказването. Що не вземете да се почуствате лично засегнати и да заведете граждански искове за обида и клевета? Знаем, че ги можете тия работи по Горноджумайските съдилища! Боже, в кой свят живеете бе хора. Комунизмът си отиде и последните влечуги от това време, като лицето Воденичаров, ще са аут скоро. Вие (Серафимова и сие от катедрата по соц.)какво ще правите тогава? В борци за свобода на словото и защитници на гражданското общество ли ще се преклалифицирате? Не че ще е изненада, ама имайте малко повече нюх да се ориентирате из напред в идната обстановка я, че да не се налага да правите чак толкова големи кълбета после.

  ОтговорИзтриване
 23. Тия които имат нюх за идното вече са направили кълбетата и са се ориентирали, но вместо обикновени продажници наричат себе си смели борци за законност и справедливост. А хората им казват просто предатели.

  ОтговорИзтриване
 24. Приятелю на катедра социология, не знам дали си социолог, но имаш пропуски в знанията си. Викаш, че на деня на социолога са били повече студенти от миналата година. Според тебе това е доказателство, че няма курсове, големи части от които са решили да не посетят събитието. Защото аз четох внимателно и никъде не видях да се казва, че присъствалите студенти на деня на социолога са били малко. Прочетох обаче, че части от трети и четвърти курс съзнателно не са отишли.

  Учили са ме, че не само количеството е важно, а и представителността. Ако един курс е посетил събитието масово, а от другите курсове е имало единици, това не е като от всички курсове да са отишли горе-долу равен брой студенти. Извадката и нейната представителност или непредставителност не е въпрос само на бройка.

  Уважаема Пейчева, бихте ли превели от английски думата "suppress", ако обичате? Може и с речник. Бас държа, че "the power of press is to suppress" изобщо не означава, това, което му приписвате. Кой и къде го е превел така от английски - не знам. Но ако на такива интерпретации учите студентите си, горките студенти.

  ОтговорИзтриване
 25. Какво ни казват в писмото си доц. Димитрова и ас. Енчева? Че имат различни разбирания за гражданското общество с ръководството на катедрата и че те няма да участват в Деня на социолога. Ако ние искаме да си организираме истинска студентска дискусия, това ще си е наша заслуга. Напълно се съгласявам с това. Не е необходимо някоя от двете спорещи страни да ни говори по повдигнатите проблеми, за да си съставим свое мнение. Ние сами можем да преценим на чия страна е истината и е хубаво, когато не искат да ни влияят.Аз лично не отидох на този ден заради интригантството на любимката на доц.Серафимова ас.Якова и заради поведението на един преподавател, когото доскоро уважавах.

  В този блог се пише какво ли не за доц.Димитрова и ас.Енчева, но не се казва нищо за проблемите които те поставят. Ако заради това катедрата ги предлага за наказание и ги изключва от конференцията, е срам за нея. Според мене това се прави от завист, страх и злоба. Завист, заради знанията и професионализма на доц.Димитрова и ас.Енчева. Страх от тяхната смелост да назовават нещата с истинските им имена. Злоба, заради уважението на студентите към тях.
  Студент

  ОтговорИзтриване
 26. Благодаря на анонимния студент. В интерес на истината, това, което ме крепи в най-голяма степен, е отношението на студентите, мотивацията, която показват, когато вляза в час. И тук ще кажа нещо, което близки хора ме посъветваха да премълча, но имам нужда да го споделя. Може би е грешка, не знам. Ще видим скоро.

  Става дума за това, че на последното катедрено заседание едно от основните обвинения към мен беше, че съм нарекла студентите по социология доносници. Настоях да се запише за протокола, че никога не съм твърдяла подобно нещо. Мога да преглътна всякакво обвинение, но не и това. Повод за упрека беше мой коментар във форума "Анамнеза" по повод на фестивала "ЕВРОАРТ", в който казвам дословно следното":

  "И аз чувам, че откриването на феста е минало страхотно. Поднасям извинения, че не можах да присъствам и се присъединявам към studio в поздравленията към проф. Потеров, доц. Дянкова и всички в ЮЗУ и извън ЮЗУ, които помогнаха в спасяването на фестивала! Възхищавам се на смелостта, волята и всеотдайността най-вече на проф. Потеров и доц. Дянкова!

  Специални поздрави от мен и за студентите от Факултета по изкуствата! Докато едни студенти се занимават с доносничество, други осъществяват онова, за което са призвани - правят изкуство.

  Успех на феста!!!"


  Та колегите решили, че с изречението "Докато едни студенти се занимават с доносничество, други осъществяват онова, за което са призвани - правят изкуство" съм имала предвид студентите по социология. Докато другите читатели, които питах, много добре бяха разбрали, че съм визирала Г.Г. от СС, който беше писал писмо срещу студентите от трети курс на специалност "Социология" във връзка с анкетната им карта по SPSS. Така че студентите ми не само не са доносници, а напротив, са жертви на доносничество. Отговора на въпроса "кой обижда студентите по социология" оставям на вас.

  ОтговорИзтриване
 27. Великолепно обяснение. Може малко да позакъсня, ама поне изяснява нещата. Дано преподавателите от катедрата по социология го прочетат и решат своевременно да поправят несправедливото си решение

  ОтговорИзтриване
 28. Защо да е закъсняло обяснението. То е за студентите. Светла пише, че го е казала още на заседанието. Катедрата не е променила решението си. И как да го промени - иначе няма пари за конференция. Как да тълкуваме написаното от ГТА, че конференцията е била пред провал, но благодарение на Воденичаров финансиране е осигурено и конференция ще има. Мирчев и Воденичаров са дали да се разбере, че катедрата или трябва да се разграничи достатъчно категорично от Боряна и Светла, или няма конференция. Затова катедрата ги изключва от конференцията и ги предлага за наказание. Заслужили са си парите, поздравления. Това те наричат професионална и академична етика. Аз го наричам чиста корупция.

  ОтговорИзтриване
 29. За 30 сребърника Серафимова и сие продадоха съвестта си. По закон Воденичаров няма право на отделна сметка: ПИФ не е ЮЛ. Явно Воденичаров и Мирчев играят Лошото и Доброто ченге. Мирчев не дава пари за транспорт (или не го осигурява, но има пари за Лялев и Петко Петков, за командировките в чужбина на Воденичаров и хората му. Воденичаров няма право на разпореждане с никакви средства. Въпреки всичко и това се прави. Жалко.

  ОтговорИзтриване
 30. Редно е честната солдатка на Студената Гражданска Война, Светла Енчева, да спре нескопосаното тролене в собствения си блог. Редно е да спре и нескопосаните си бездарни литературни опити, между другото. Създава само хард -двоичен образ:
  Студент (Светла Енчева) - Светла Енчева (Светла Енчева).
  Инак, читалците могат да си помислят, че става дума за процес на монотеизацията на Green chameleon (втория блог "англохаехазиченхахаха" на Светла Енчева).
  Спри да се излагаш, жено-35 годишна. Та ти имаш толкова много образи! Качи се на токчета, сложи грим и спри да завиждаш на младите, успешни и красиви колежки! Това те вкарва в екзистенциална криза. Не тях - теб. И като Green Chameneon губиш най-важното си средство за защита, освен отровата.

  ОтговорИзтриване
 31. Че не съм анонимния студент, най-добре може да потвърди студентът. Но имайки предвид, че студентите виждат какво се случва с несъгласните им преподаватели, разбирам желанието им да останат анонимни. Трябва да се явяват на изпити при онези, които единодушно гласуваха срещу Боряна и мен.

  Грим няма да сложа. Токчета също. Нито пък ще отида на фитнес или антицелулитен масаж. Грозновата съм, знам. Но така ми е по-удобно.

  И да, имам англоезичен блог под съответния псевдоним. Това не е тайна. Само че онзи блог е само личен, а този е "публично-личен". А повечето хамелеони не са отровни.

  Между другото, може ли да попитам "wery preaty" на какъв език е?

  ОтговорИзтриване
 32. И какво излезе от Отвореното писмо на Борбянка и Притъмнянка? Че текста му е чиста злонамерена измишльотина,
  лишено е от елементарна логика,
  лишено е от елементарно познаване на живота на катедра Социология и елементарни познания по мечтаното от тях Първобитво общество(!sic!.

  Свободно съчинение на 12 годишни девойки (в проблемна възраст със силно въображение и със значителна липса на информация, които дори не са прочели урока, урок, който смятат да преподават или си мислят, че преподават.

  Студентите им се оказаха "по-възрастни" от тях.

  Наистина, ЮЗУ има прекрасни студенти, които не заслужават такива 12 годишни преподаватели.

  Искрени поздравление и Поклон на Люба Спасова и студентите от специалност Социология на ЮЗУ! Те осъзнават какво е Гражданско общество и имат поведение на истински Граждани, съзнателни хора, които не се манипулират, както старата Борбянка е свикнала - със старичиките й понабръчкани методи.

  Стари методи, Борбянке!
  Историята никога не се повтаря буквално. "Вторият път" е винаги трагикомичен Фарс. Фарс, който вие съчинихте и играете!

  "Фарсът на Студената Гражданска Война".

  ОтговорИзтриване
 33. Енчева, отново нещастно се мъчите да манипулирате. Много ясно сте си го казали, не го извъртайте „Докато едни студенти се занимават с доносничество, други осъществяват онова, за което са призвани - правят изкуство"
  Студентите по социология ли правят изкуство?
  Другото си е във ваш стил - за никого конкретно (щото е подсъдимо и после боли) но затова пък към всички, като това например:
  „ Мога да разбера колегите, че мълчат. Не е само страхът. Огромната част от тях се чувстват лично благодарни на декана, че им е дал възможност да ходят в командировки и да организират конференции, че е оборудвал модерни кабинети и лаборатории и т.н. и т.н.”
  Изобщо те всички са страхливци и използвачи, а вие не сте. А като сте ходила в задгранични командировки с пари на Европейския съюз, (а не само с пари на ПИФ както се оправдавате), не е ли именно за това, че сте била от ПИФ, а не от Марс?

  ОтговорИзтриване
 34. " Анонимен каза...
  Този разказ подсеща за много кучета и за много подобни подмазвачи, включително и за пишещия горния разказ. На какви подмазвания само са били свидетели членовете на катедрата , не е за разказване... Вече им идва времето, но все още не е днес. В аванс... Светлето е образец на човек подмазвач, според конкретните си интереси.
  Разказът навежда на асоциации и за Лазар Копринаров и за някои други от 18-те.
  Всъщност Лазар Копринаров, който е в основата на цялата мръсна кампания против ЮЗУ, захранван с документация от бившия Зам. Ректор – Димитър Димитров, дори направи официално подмазваческо изказване на Общото събрание, което днес смята за нелегитимно. А как иначе да бъде забелязан, след като 9 години е бил извън университета и не се е занимавал с научна или преподавателска дейност, а е играл ролята на дипломат, каквато дават на онези непрофесионалисти, които са извън дипломатическата сфера, но имат „някакви” заслуги. При това „дипломатствал” при няколко правителства. Сещате се какви могат да бъдат заслугите му, нали? Освен това му се е пазело мястото в ЮЗУ - при ректор, който на добра воля и съвсем незаконно му е пазел мястото. При ректор, който вместо да обяви конкурс за вакантното място, на което Копринаров да се яви, го преназначава. По силата на кой документ той му пази толкова дълго време мястото и е преназначен? Поради целесъобразност ли, както обича да говори неговата другарка Боряна Димитрова? Та за толкова време той сам се е дисквалифицирал. Нещо повече, не само е преназначен незаконно, но проявава претенции за ръководно, включително и деканско място. Да не говорим, че дори и ръководителството му на катедра е незаконно. Никой няма право да се предлага или да бъде избиран, ако няма 5 години работа в съответната катедра. А той 9 години е бил в далечна чужбина. Нали законите и писаните правила трябва да се спазват. Те обаче са за другите. Не за нас. Други е трябвало да се явяват на конкурси, а не ние. Та нали точно след неизбирането му за декан започва мръсната кампания, която първоначално е подета от споменатата другарка Димитрова под предлог за законност и приципност. Това за днес, макар че никак не е малко.
  Анонимен, но не за неверни неща "

  ОтговорИзтриване
 35. Анонимний колега,

  Странна ми е логиката Ви. От нея излиза, че всички, които не са студенти по изкуство, са студенти по социология. Което ми е трудно да проумея.

  А щом искате да кажа конкретно, моля. Доц. д-р Мария Серафимова, доц. д-р Жеко Кьосев, ст. ас. Ивета Якова, доц. д-р Владимир Дулов (чрез писмо - не конкретно за наказанията, а че подкрепя решенията на катедрата), доц. д-р Добринка Пейчева, гл. ас. Марио Маринов, гл. ас. Ангел Цветков и ас. Вера Велева гласуваха с Боряна да бъдем наказани, защото сме си позволили да изразим позицията си публично.

  Аз не се крия. Поемам си рисковете. Готова съм да понеса и наказание. Готова съм никога повече да не видя конференция и чужбина по линия на ЮЗУ. А Вие сте анонимен, уважаемий колега, въпреки че властта и силата са на Ваша страна. Защитавате тези, които предпочитат парите за конференция пред спазването на закона (всъщност най-вероятно сте един от тях - изброих ги поименно малко по-горе), а мене обвинявате в страхливост и използвачество. Жалка история.

  ОтговорИзтриване
 36. На Копринаров му били пазели мястото в ЮЗУ 9 години. Аз не знам за който и да е било отсъствал от ЮЗУ да не е пазено мястото, включително и на сегашния зам. областне управител Ст. Манов.
  Това са глупости и понеже форума е анонимен можем да ги бълваме в изобилие, както и това, че Енчева била подмазвач. Това пък са глупости на квадрат. но какво да се прави, всеки разсъждава според собствените си разбирания за живота.

  ОтговорИзтриване
 37. Не съм един от тях, Енчева. А използвачеството ви е явно и го прави още по-грозно като вижда човек как „смело” бързате да напуснете и се разграничите от потъващото корабче Ал. Вод.

  ОтговорИзтриване
 38. Откога Воденичаров е "потъващо корабче"? Чета, че съвсем истински пари дава за съвсем истинска конференция. А ако му се клати положението, то е заради активността на Дечев, Дошков, Димитрова, Енчева и останалите. Ако не бяха те, бат Санди щеше да си е твърд като скала и да се готви за още поне 6 години на власт.

  И какво излиза? Който се прави на ударен за беззаконията на работното си място, е образец за гражданско съзнание, а който си позволява да ги покаже, е използвач.

  Наздраве! Воденицата сигурно е предвидил пари и за питиета на конференцията.

  ОтговорИзтриване
 39. браво вече всички признават че е "потъващ кораб" Воденичаров. Само катедрата по социология още не е стигнала до този извод. Ама има още малко време. Тогава ще тичат като обезумели да тръбят навсякъде как не били разбрани точно. Нормално поведение, но с какви очи ще гледат колегите си, които с така лека ръка предложиха за наказание. Моят апел къв Вас, колеги социолози е да не прибързвате с неразумните си решения. Обмисляйте ги предварително. Гледайте напред с няколко хода, за да не изпадате в неудобни ситуации впоследствие

  ОтговорИзтриване
 40. От всичко казано дотук само не можах да разбера, по какъв начин катедрата по социология реши, че Димитрова и Енчева са обидили студентите от тяхната специалност.
  Доколкото разбрах в писмото на двете дами е фиксиран студента Георги георгиев - Председател на Студентския съвет, по прицина всеизвестна на всички.
  Аз пък мога да Ви кажа, че това момче наистина не прави добро впечатление. Само като си спомня Общото събрание на 29.10 и метаните, които отправи към бившия Ректор, гарнирани с обилна доза хвалебствия и бощото ми впечатление от него не изразяваше по никакъв начин възторг.
  Все пак Г.Г. трябва да се опомни. Не може един председател на Студ. съвет да се държи по този начин. Ами как би защитавал интересите на своите колеги, ако по този толкова публичен начин възхвалява Ректора. Че това си е обидно и за нас, преподавателите.
  Мисля, че студентската общоност на ЮЗУ би трябвало да се замисли върху този факт и да реагира по някакъв адекватен начин. И най-важното при нови избори за Председател на Студ. съвет да предявява по-високи морални критерии към кандидатите.

  ОтговорИзтриване
 41. Отговарям с малко закъснение... Не знам откъде имате информацията кое е точно лицето Г.Г. от СС. Доколкото на мен ми е известно, въпросната личност е мистична и неоткриваема, след като досега не се е появила в часа по SPSS въпреки желанието и на Боряна Димитрова, изразено в писмото й до доц. Попкочев, и на студентите от трети курс.

  ОтговорИзтриване
 42. Наказания за уронване на престиж? Такава концепция наистина ли съществува в България днес? Мислех, че го има само в Турция (по повод уронване на престижа на нацията, ако се говори за арменски геноцид). Но в България, 21 век, университетска катедра, по социология?

  Има нещо, наречено академична свобода. Основна концепция на американския академизъм, която никой не смее да нарушава.

  Някой гласува някой друг да бъде "изключен" от (научна) конференция? В кой свят се намираме всъщност???

  ОтговорИзтриване
 43. Така е, доскоро и аз си мислих, че у нас подобно на Турция не може да се отмени несъстояла се конференция, щото някой имал притеснения, че нещата които ще се приказват са в ущърб на нацията. Уви, преди година гледахме този сеир и у нас, та даже беше по-зле и от турския случай, щото тяхната отменена конференция все пак се състоя след време. Що да се чудим, че подобни нрави битуват по югозападните ни университети и хората се наказват, че били имали мнение. Та забележете, че тези мастити социолози и историци все към колективите ги тегли нещо. Как пък не разбраха, че ТКЗС-тата ги разпуснаха и е добре земеделската менталност от близкото минало, която битува в някои факултети да си замине заедно с видните изследователи на комсомола.
  Г.Бойков

  ОтговорИзтриване
 44. razmisli каза...

  "Наказания за уронване на престиж? Такава концепция наистина ли съществува в България днес? Мислех, че го има само в Турция (по повод уронване на престижа на нацията, ако се говори за арменски геноцид). Но в България, 21 век, университетска катедра, по социология?
  Има нещо, наречено академична свобода. Основна концепция на американския академизъм, която никой не смее да нарушава.
  Някой гласува някой друг да бъде "изключен" от (научна) конференция? В кой свят се намираме всъщност???"

  Цитирам изцяло razmisli, защото съобщението му е много точно и уместно. (Макар че неправомерно прехвърля американския академизъм в така наричащите се български университети, пълни с "академични" ганьовци и ганьовки, закърмени с комунистическа простащина и варварство). А ако се интересувате относно конкретни твърдения от типа "уронване на авторитет и престиж" в академичната сфера, и конкретно в БАН, и от конкретни казуси, при който са налице множество твърдения за "уронване на авторитет и престиж" (неистинни, естествено), какво решение е взето от така наричащ се научен съвет на институт, дали е приведено в сила, какви наказателни дела са заведени после, как са завършили при груби нарушения на закона от страна на първоинстанционния и второинстанционния съд (нарушения, вписани в решения на Върховния касационен съд), как е изтекла давността на извършените (евентуално) масови престъпления поради тези груби нарушения на съдилищата, какви дела са заведени после и т.н. -

  ПИТАЙТЕ МЕН!

  Може да попитате и колежката ст.н.с. д.р Любима Йорданова.

  Аз лично със сигурност ще опиша случая с блога си, посветен на съдебната система -
  http://kkabakciev.blogspot.com/
  и, надявам се, това - живот и здраве - да не стане чак в далечното бъдеще (както се досещате, изисква време и прецизно описание).

  Красимир Кабакчиев, дфн

  ОтговорИзтриване
 45. Ще взема пак думата, дори и да е малко прекалено - защото въпросът е важен.

  Вижте, трябва да бъдем още по-точни и откровени. Понеже по-горе е спомената Турция, в която има проблеми именно поради известните клаузи за "обида срещу турщината" и пр., заради което (сред всичко останало) Турция не бива допускана в ЕС, нека да оставим Турция да си решава сама проблемите. И да видим какво стана в тази тук така наречена държава, всъщност една абсолютна кочина!

  Преди 23 години (а и преди това) в тази кочина бяха извършени масови престъпления - и по тогавашното законодателство, състоящи се в смяната на имената на стотици хиляди хора! Всички тези хора, до един, трябваше тогава, и най-вече след края на 1989 г., когато щеше да е възможно, да заведат граждански искове за равностойността на десет-двадесет хиляди долара заради изключително флагрантно нанесените им огромни неимуществени вреди! Трябваше тогава така наречената държава, всъщност кочина, да заплати на тези хора тези пари до стотинка, а след това, ако трябва, да фалира и да изчезне от картата на земята! (Така както доста набързо изчезна една подобна наблизо)!

  А за индивидите, наричащи се прокурори, които имаха невероятния гьонсурат да се явяват по телевизията и да заявяват, че престъпление от страна на извършилите преименуването не било видно, изобщо не заслужава да се говори. Това са не само и не просто некадърници, това са автентични морални изроди!

  А декомунизацията е съвсем отделен проблем, в рамките на който би влизал и горният. Ако съществуваше декомунизация ...

  Красимир Кабакчиев, дфн

  ОтговорИзтриване
 46. Е наистина си много досаден Кабакчиев. Какво сега, оправихме си Университета, че и възродителния процес ще оправяме. Трийте му писаниците на този, ако някои се грижи за този блог.

  ОтговорИзтриване
 47. Ей, тая по-горе! Откога кой какво да пише се определя от клиентки на здравно заведение? А?

  ОтговорИзтриване
 48. Обръщение
  към студентите
  на Боряна Димитрова и Светла Енчева

  Драги студенти,

  Сигурно и вие чакате отговор на въпросите, които поставих на Б. Димитрова и С. Енчева в откритото си писмо от 8 май в този блог с цел изясняване на техните позиции и мотиви след създалото се напрежението в катедра „Социология” по казуса „Воденичаров”. И аз, а може би и вие чакате с интерес, но... и досега няма отговори. Мислех, че въпросите са лесни. Честно казано за мен отговорите им не са толкова важни, защото не съм от катедрата, но за всички вас са много, много важни! Ще разберете по-долу защо, но нека ги попитаме отново, по-накратко, може да са били заети:
  Госпожо, Димитрова, госпожо, Енчева,

  1. Легитимна ли е катедра „Социология” към ЮЗУ да се произнесе по въпроса легитимен декан ли е Воденичаров?
  И подвъпрос - ако отговора Ви е „Не” с каква цел тогава сте го писали онова първо писмо до катедрата, госпожо Димитрова ?
  2. Законен (легитимен ) ли е Закона за висше образование, който определя и мандатността на ръководните органи на университетите, като всички виждат и знаят, че болшинството от законите в Н. Събрание се гласуват само от 10, 15 депутати с по 10, 15 чужди карти?
  3. Госпожо Димитрова, вие легитимен член ли сте на това Общо събрание за което говорите след като знаете прекрасно, че Вие никога не сте присъствали на тези общи събрания и не сте избирали декан?
  4. Госпожо Димитрова, кога сте почтена – когато го декларирате или когато послъгвате, за да вложите малко сила в немощния си стил на писане. Пак ви цитирам
  „е странно да гледаме отстрани някой да ни каже кога какво сме избирали.”
  5. Госпожо, Димитрова, колегите Ви от катедрата не взеха страна в конфликта, - никой от тях не е защитил по никакъв повод Воденичаров, но и не пожелаха да Ви свършат черната работа, да участват във Вашата битка за власт и да и придадат легитимност.
  Защо се криете зад гърба на колегите си от катедра „Социология” и само пишете разни писъмца до Факултетния съвет?
  6. Защо не застанахте лице в лице с престъпника Воденичаров и го разобличите лично пред всички на Факултетния съвет? Смелост ли не Ви достигна, госпожо ?
  7. Защо и двете с Енчева не отказахте да си взимате заплатата от ПИФ, нали и тя трябва да е „нелегитимна” по вашата логика ?

  В първото си писмо попитах Енчева „Вие за ПИФ ли сте или против ПИФ?” Вчера за първи път от любопитство реших да отворя и да видя що е то ГТА. (Енчева винаги услужливо цитира в блога си ГТА, щом там се оплюват колегите и от катедрата)
  Но тук в ГТА, открих нещо, което ме смая и всъщност ме и провокира да напиша това обръщение. Копирах само текста, който много, ама много ви засяга, драги студенти, (останалото може да го видите сами) - http://anamnesis.info/forum/index.php?PHPSESSID=03aef87d3a01a08bee00530db534efc3&topic=409.585

  София, 14 май 2008 г.

  ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ПРОДЪЛЖАВА ДА ПОДДДЪРЖА 6 ОТ 7-ТЕ ТОЧКИ ОТ 2 АПРИЛ
  1.
  2.
  3. Разпускане на ПИФ поради системно осъществяване на дейност в разрез със Закона за висшето образование (Предоставяне на катедрите и отделните специалности в ПИФ на възможността демократично и свободно да помислят за своето организационно преструктуриране в бъдеще).
  4, 5,6 7.........

  За комитета подписали:
  Стефан Дечев
  Светла Енчева
  Петър Дошков

  Госпожо, Енчева,
  Защо досега винаги услужливо цитирате ГТА, щом там се злепоставят колегите ви от катедрата, а не сте цитирали в блога си този много важен за вашето израстване в заверата документ, под който стои името ви? Та вие сте в челната тройка! Това, Светла си е върхът на светлата ви борба за правда, защо се свените? Да не би да се притеснявате, че студентите ви могат да ви попитат нещо? Нищо, аз ще ви попитам вместо тях:
  1. Кажете, Светла, ако ПИФ и респективно катедра „Социология” се разпуснат или закрият, (което също е вариант), какво ще стане с вашите студенти, в кой университет ще довършат образованието си, в Тутракан или в Малко Търново? И наново ли ще кандидатстват и плащат такси? Ще им признае ли някой изпитите, които нелегитимно са положили в нелегитимен според вас факултет?
  2. Ако се закрие ПИФ вие какво ще правите? В Боливия ли ще отидете като Ернесто Че (Гевара) и там да разбиете и техния ПИФ?
  3. Тъй като, Енчева, университетът не е детска градина и не може там демократично да си се измислят детски игрички и да се определят демократично отборчета „(Предоставяне на катедрите и отделните специалности в ПИФ на възможността демократично и свободно да помислят за своето организационно преструктуриране в бъдеще)”
  Въпросът ми е:
  Кой от революционната тройка подписали се под този ваш документ ще направи нова структура и личен състав на ЮЗУ, щото и ректорът също е нелегитимен според комитета ви, нали?
  4. Какво е виждането на комитета за нова структура на университета? Има ли нещо по-ясно като схема например? То лесно и бързо се руши, всички го знаят.
  5. Ще има ли там катедра „Социология”?
  А ако вашите досегашни колеги откажат да работят с вас, как ще я сформирате, с какви преподаватели? С Боряна и .....кои още 10 души?

  Не се крийте и този път, Енчева, отговорете, като ще рушите нещо какво ще градите ?

  Скъпи студенти,

  Сами виждате. И глупостта и инфантилността на Енчева се оказва не са нищо случайно, а са си просто неин личен дълбинен ресурс. Написах й в първото ми писмо, че е объркана, ама тя е... много объркана. Господ да и помага!
  (Не твърдя за Б. Димитрова, защото не се е подписала, но пък е явно, че е дала право на тройката да я представлява??!).
  Схващате ли обаче, че такива хора могат да бъдат и опасни, ако обстоятелствата им дадат някакъв шанс в бъдеще. Затова не гледайте пасивно на ситуацията, защото става въпрос и за ВАШЕТО БЪДЕЩЕ.
  Изолирайте тези хора, бойкотирайте ги, не им влизайте в час?
  Не им давайте шанс, преследвайки малките си нахъсени амбиции да унищожат Вашия университет и да поставят под въпрос Вашето образование!

  чичо Сам

  Мога и да си напиша името, но все това - нито вие ме познавате, нито аз вас, не съм от ЮЗУ. Познавам единствено 2,3 от вашите преподаватели. И ако пиша, то е единствено защото ме боли за тях, като се поставям на тяхно място и като гледам как от 3 месеца тези хора живеят в стрес, защото при всеки удобен случай Енчевци, Дошковци и с-е завераджии абсолютно незаслужено ги очернят и дискредитират.
  Само заради това, че не са взели ничия страна, а просто искат да си гледат спокойно работата, както и вие следването предполагам.

  чичо Сам,
  много бивш студент

  ОтговорИзтриване
 49. Тоя горе е нанизал толкоз редове и глупости, а нещо, което си е казано ясно и точно, го подминава.
  ПИФ е мафия и се закрива
  Ето:
  3. Разпускане на ПИФ поради системно осъществяване на дейност в разрез със Закона за висшето образование (Предоставяне на катедрите и отделните специалности в ПИФ на възможността демократично и свободно да помислят за своето организационно преструктуриране в бъдеще).

  Значи - "Предоставяне на катедрите и отделните специалности в ПИФ на възможността демократично и свободно да помислят за своето организационно преструктуриране в бъдеще)."
  Ако катедрите решат, че се групират по друг начин, те се групират по друг начин. Ако решат, че отиват в Малко Търново, отиват там. Но те трябва да го решат. Не Дулов да ги праща.
  Но разпускането на ПИФ е задължително. Мафиите задължително се разпускат. От остатъците здраво се гради нещо ново.

  Там където дълго време се е карало без законен декан и без законен Факултетен съвет нещата не могат да оставят просто хей така.
  Браво на Инициативния комитет, браво на преподавателите подписали писмото срещу мафията ПИФ!!!
  Благодарим ви, че ви има!!!
  Долу мафията в образованието!!!
  Евала на хората от специлностите "право" и "международни отношения", които засега анонимно са се съгласили да подпомагат набиращото сили движение срещу мафиота Воденичаров и мафията наречена ПИФ.
  Пише се история!
  Победата е близка!!!!

  ОтговорИзтриване
 50. колко жалко е да се четат коментари като този на чичо Сам, които по такъв нагъл начин да уронват нечие човешко достойнство.Достойнство, градено на основата на честността и непримиримостта към неправдите.Колко е лесно да се клеветят хората чрез анонимни коментари.
  Затова те призовавам драги клеветнико - Застани очи в очи с Енчева и й кажи какво мислиш за нея. Ти ще чуеш и нейното мнение за тебе. Но не по този интригантски начин. Той е обиден най-вече за тебе, защото не доказва по-нинакъв начин по-високите ти морални качества от тези на Енчева, Димитрова или който и да е друг.

  ОтговорИзтриване
 51. Нямах няколко дена интернет и те коментарите се събрали.

  Ели, много ти благодаря за коментара. Някои анонимни колеги се опитват да ме убедят че ако съм Щатите, да са ме уволнили отдавна, а такъв като Воденичаров да са предложили за Нобелова награда. Ти като преподавател в Щатите как мислиш - ако декан не спазва закона и преподаватели кажат това, ще бъдат ли уволнени, че действат против академичната етика?

  Красимир, съгласна съм за Турция. Прочее все забравям да Ви кажа, че с Любима Йорданова се познаваме от времената на студентските протести 1997, после тя написа книга за езика на протеста. Много я уважавам.

  Чичо Сам, толкова сте прозрачен, че ще Ви казвам чичо Джам. Твърде добре трябва да познавате "2-3" преподаватели от катедрата, след като дума по дума възпроизвеждате това, което някои от тях казват на заседание. А и Владимир Дулов, който не допускаше анонимни коментари в блога си, с удоволствие Ви приютява, там намирате одобрение и благодарност. Ама покажете се де, чичо Джам, нали правдата е на Ваша страна, от какво се боите?

  Чичо Джам, не мисля, че съм длъжна да давам отчет на анонимни обвинения. Още повече, че повечето от тези въпроси не ги задавате за първи път. Манипулирате по много елементарен начин, но нямате избор. Умен човек сте, но като защитавате нечитави позиции, какво друго ви остава, освен повече или по-малко плоски манипулации. Понеже обаче се опитвате да манипулирате и студентите, ще отговоря - не на всичко, а на което сметна за добре. Не че студентите вече не се ориентират достатъчно добре в обстановката.

  1. Преподавателите в ПИФ са легитимни да се произнасят за законността на ръководните органи на факултета, понеже те ги избират.
  2. Плоска манипулация. Тогава да обявим всичко за незаконно и да си правим, каквото си поискаме, а?
  7. Не взимам заплатата си от ПИФ. Взимам я от университета.

  По осношение на втория тур въпроси:

  Нищо не се притеснявам по отношение на онзи документ, той е публикуван в "Анамнеза" и всеки може да го види. Не виждам за нужно в блога ми да отразявам всичко, което съм направила и да се бия в гърдите. В блогрола ми има линк към ГТА, седемте точки лесно могат да бъдат намерени, вкл. и от университетското ръководство.

  1. От закриването на ПИФ не следва закриване на катедра "Социология". Местили сме се веднъж в друг факултет и не загинахме. Можем и пак. Не сме малки деца да се държим за крачола на тати, я.
  2. Ако се закрие ПИФ, предполагам че катедра "Социология" ще отиде в друг факултет. При Че Гевара се надявам, че е още рано да ходя. Не ми е известно за ПИФ на оня свят, за Боливия не знам.
  3. Тъп въпрос... извинявайте, чичо Джам. Естествено, че никой от подписалите документа няма право да избира нито нова структура, още по-малко нов личен състав на ЮЗУ. Що се отнася до органите на управление, те се избират от Общото събрание. Така мисля.
  4. Преди всичко, в ЮЗУ трябва да има законност. Останалото ще се нареди.
  5. Не виждам причини в ЮЗУ да няма катедра "Социология". А ние с Боряна сме малцинство, така че нямаме капацитета да я "сформираме".

  Чичо Джам, колкото и да нахъсвате студентите да ни бойкотират, те най-добре могат да преценят какво да направят. Не си губете времето, поразходете се - пролет е. Пък могат да Ви дойдат и хубави желания в сърцето... така де, сезонът на любовта е!

  ОтговорИзтриване
 52. Ей, грозноватото пате. :)

  Поне с интелект да компенсираше, ма ти явно си в голям кармичен дефицит.

  Двете с мойта фаворитка Барборянката вече сте документирани манипулатори и обидници на студентите, наричайки ги „доносници”.

  А отречи го де!

  Манипулаторите(-ките) крещят „Дръжте манипулаторите” !!!

  --------

  Сега, точка по точка, да коментирам отговорите ти към моя скъп колега чичо Сам(уел):

  „1. Преподавателите в ПИФ са легитимни да се произнасят за законността на ръководните органи на факултета, понеже те ги избират.”

  Кои преподаватели? Само тези от катедра „Социология” или 50 % плюс един от всички преподаватели.

  Ако имаш предвид 50%+1, си във въздуха, защото този критерий за легитимност далеч надхвърля личния състав на катедра „Социология”, и така нямаш нито юридическо, нито морално право да държиш сметка на хората от катедрата, защото това не е единствено техен избор. Фактът, че независимо от това, ти реално се опитваш да държиш сметка, а освен това плюеш, нападаш и дискредитираш хората от катедрата, е не-етичен и подлежи на наказание, което ще получиш.

  А освен това, „Преподавателите в ПИФ” вече са се произнесли по въпроса.

  Ако имаш предвид, че легитимността зависи само от преподавателите от катедра „Социология”, си пак във въздуха, ама нямаш и парашут дори.

  Една катедра да решава(носи отговорност) сама по такъв кардинален казус? Нима другите катедри и преподаватели нямат същото право на избор\отговорност? Защо им го отнемаш.

  Казусът е отвъд (не извън!) правото на избор\отговорност на катедра „Социология”.

  -------

  „2. Плоска манипулация. Тогава да обявим всичко за незаконно и да си правим, каквото си поискаме, а?”

  С това си изказване ти се солидаризираш с депутатската практика да се гласува с чужди карти и де факто подкрепяш КОРЕНА на всяка една фалшива легитимност в България.

  Цяла България гледа в парламентарния контрол как всеки петък 15-30 човека нелигитимно стъкмяват избор, който трябва да извършат 240 човека. Те гласуват нелегално с чужди карти, което по правилата за одобряване на закон, фактически превръща закона в невалиден.

  Понятието за легитимност е неразривно свързано с понятието за закон.

  Как е възможна легитимността като такава?!

  На базата на какво отсъждаме нещо за легитимно или не?

  В едно демократично общество?

  Откъде тръгва легитимността?

  Длъжна си да експлицираш становището си по тези въпроси, тъй като пледираш за не-легитимност в конкретния казус.

  Ами кажи тогава какво е легитимност?

  Тръгнала си да обявяваш някой за нелигитимен, като се позоваваш на невалидна законова база.

  Остава само да кажеш, че тази препратка към парламента и гласуването с чужди карти няма значение?!

  Това ще е много полезно за чичо Сам, хехе.

  -----------

  „7. Не взимам заплатата си от ПИФ. Взимам я от университета.”

  С горното фактически изказваш твърдението, че ПИФ няма нищо общо с Университета.

  ПИФ във някакъв вакуум ли съществува? Или в паралелно измерение?

  Това е все едно като обвиняваш студентите в доносничество, а след това да се опитваш да замажеш положението с нещо в стил: „Не бях аз, беше устата ми”.

  Късно е вече, студентите ви видяха какво представлявате.

  Всичко останало е сумтене.

  ОтговорИзтриване
 53. Абе чичо Сам или Джам много написа, но ако качеството на написанато се припокриваше с количеството можеше и Кристал да се кръстиш. Ще ми се да те питам ясно и просто - ти смяташ ли, че упражняващият длъжността декан на ПИФ е законно избран или не? Ей това ни кажи и гледай да се ограничаваш откъм просташки провиквания и лични нападки, някак некрасиво пада на иначе голямата претенция.
  Пък ако вземеш да намогнеш бездушието и се подпишеш може и да започна да те уважавам, че поне си човек с позиция. Засега оставаш ананимник, който пълни блогът с глупости. Хайде лека нощ от мен.
  Г.Бойков

  ОтговорИзтриване
 54. Ако декан в САЩ не спазва закона и преподавател каже това, назначава се вътрешно разследване - независимо от прокуратура и други законови процеси, които си текат паралелно. Обикновено още преди то да е завършило деканът си подава оставката (за да избегне срама да се наложи да бъде свален от поста не по своя воля). Обикновено заедно с него под ударите на закона попадат и всички други от администрацията, които са знаели за незаконната простъпка и са го подпомагали или прикривали.

  Ако ли пък се установи, че преподавател е подлаган на административен натиск заради изказано мнение, може да си наеме адвокат, да започне дело и да получи доста солидна сума за това. Под натиск се разбира създаване на враждебна обстановка на работното място, изключване от съвместна работа, дискриминация при вземане на решения, засягащи състава на катедрата и така нататък.

  Общо взето академичната свобода - свободата на становище на един преподавател - е нещо със статут едва ли не на свято. Никой не смее да го пипа.

  Въобще, това за репутацията изглежда нещо типично за страна, в която определяща ценност е какво се знае за нас от другите, а не какви ги вършим ние в действителност. Примерно средновековното общество е така или пък някои общества днес в Близкия Изток. Ако бях юрист или поне имах електронен достъп до законите в България с удоволствие бих написала една статия за положението "уронване на престижа" от правна гледна точка. (Мислех си това и по повод ПИБ.) Интересно ми е също така как една структура на по-ниско ниво се смята, че не й е работа да коментира легитимността на структурата на по-високо ниво, в която участва - един вид, йерархия на авторитета/репутацията, не изборност и демократичен принцип. Остатък от патриархалното общество, което си е все още живо. От там водят началото си поговорки от рода "Не хапи ръката, която те храни" и подобни.

  Отстрани погледнато всичко това изглежда просто абсурдно. Крещящо абсурдно. Но явно за България това си е нормално.

  ОтговорИзтриване
 55. Ели, много, много ти благодаря за отговора. Ще се погрижа да го прочетат възможно повече хора.

  Виж, не мисля, че навсякъде в България ставащото е толкова нормално, но в ЮЗУ със сигурност... Въпреки че, разбира се, в България малцина подават оставки само защото има подозрения към тях.

  ОтговорИзтриване