Ретроспекция

Благодаря ви, че сте с Неуютен блог и във Facebook:

Благодаря ви, че не ме следите, а ме следвате:

Благодаря ви, че сте моето отбрано общество:

16.08.2012 г.

От мързел към масова истерия

"Ще махат/няма да махат Ботев от учебниците" гейт е прекрасен пример как общественото внимание може да бъде обзето от нещо, с което почти никой не е наясно - от възмущаващите се във Facebook до политиците.

Председателката на издателство "Просвета" Йоана Томова пише гневно писмо по повод позиция на Комисията за защита от дискриминация, внушаващо, че комисията иска да се премахне стихотворението на Христо Ботев "На прощаване" от учебниците по литература. Медиите масово започват да тиражират избрани отрязъци от това писмо (което не видях никъде цялото, включително и на сайта на "Просвета"). Намесва се самият образователен министър - ааа, няма да махаме Ботев, ако премиерът не беше толкова зает, и той щеше така да каже.

Не исках да се изказвам публично по темата, преди да съм прочела какво точно казва Комисията за защита от дискриминация. А това се оказа нелека задача, защото става въпрос за много доклади (не са 25, както твърди Емилия Милчева, защото два от линковете не работят, два от докладите се повтарят по два пъти, а един доклад го има в два различни варианта). Е, прочетох ги. Всичките. Докладите са обобщени в последния, който е озаглавен "Решение" - ако не сте вманиачени мазохисти като мен, можете да погледнете само него.

Анализите са направени в рамките на проект "Равенството - път към прогрес", към който проект е извършено изследване, озаглавено "Стереотипи и предразсъдъци в учебници, учебни помагала и образователни програми и планове в подготвителното и основното образование". В изследването се включват:

- количествено изследване (с анкетна карта), за което екипът твърди, че е представително, на 980 учители от цялата страна
- фокус групи (ще рече групови дискусии) със 135 деца от предучилищна възраст до завършване на степента на основно образование
- анализ на съдържанието на учебниците и учебните помагала от подготвителната и основната образователна степен.

Проектът не включва анализ на съдържанието на гимназиалните учебници, за което мога само да съжалявам.

Смисълът на проекта е простичък - не да се цензурира съдържание, което е неизменна част от българската култура, а да се преподава с уважение към човешките различия и с отчитане на социално-историческия контекст, в който са създавани дадени произведения. Да не се нагнетява омраза. Да не се учи само за християнските празници, защото в България няма само християни. Да се включват и приказки, песни и пр. на малцинствените групи. Жените да не се представят само като майки, домакини и съпруги. Да не се внушава, че децата са виновни или безпомощни, а старите хора са достойни за съжаление или присмех.Да се възпитава толерантност към хората с увреждания. Да не се премълчава сексуалната ориентация на велики личности като Оскар Уайлд. И т.н...

Смисълът на протеста също е простичък - не пипайте статуквото, не пипайте канона, не ни усложнявайте живота. Какво по-лесно от това да си вържем статуквото с популистки патриотични ценности. Едно от любимите ми определения за идеология е, че идеологията е представянето на частния интерес за всеобщ.

Йоана Томова (и не само тя, но нейно е писмото) би трябвало да знае, че литературните произведения, както и историческите събития, не говорят "сами по себе си", а се възприемат чрез интерпретации. И че именно интерпретациите са едно от основните неща, които образованието върши. Би трябвало да знае и че много елементи в учебниците действат скрито и внушават ценности и нагласи - картинки, въпроси и тъй нататък. Би трябвало да знае и че не по-маловажно от това какво пише е какво не пише. Каква чувствителност не се създава.

Смешното е, че, както се отбеляза и на други места, точно издателство "Просвета" е похвалено в доклада по признаци етническа принадлежност и възраст върху учебниците за седми и осми клас (стр.9-10) и то - точно за "На прощаване". Интерпретацията на стихотворението е определена като антидискриминационна. Следователно какъв е проблемът, щом "Просвета" е показала, че може прекрасно да се справи и без да цензурира Ботев:


Литература, 7. клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова
(...)
Стр. 7,8 - Христо Ботев, „На прощаване”. Противно на предварително съществуващи очаквания, анализът на произведението е изключително коректен и не предизвиква съвременно преекспониране на отрицателно отношение към турците.
Стр. 10 - Нови понятия – национално самосъзнание. „...именно Възраждането – епохата, в която Христо Ботев живее и твори – формира националното самосъзнание като групово и личностно преживяване... организираната борба за църковна независимост. ...идеята за собствена, независима българска държавност... Езикът, кирилската азбука, културата, традициите, историческата колективна памет, християнската ценностна система, празничният календар (...) – всичко това участва в изграждането на българската национална идентичност. Разбира се, днес в страната живеят и турци, евреи, арменци, роми и др., чийто произход ги обвързва с различни от най-разпространените тук битови, културни и/или религиозни традиции. Тези наши съграждани също са част от съвременната българска нация, защото възприемат България като своя родина, спазват законите на Републиката и са пълноправни участници в политическия, икономическия и духовния живот.” Единствено в този учебник толкова ясно и непредубедено авторите и изучаваните произведения се представят и коментират по начин, който не би предизвикал мълчалива съпротива и отрицание от страна на ученици, принадлежащи към различна от българската етническа принадлежност. Понятието национална принадлежност не е противопоставено на понятието етническа принадлежност. Нещо повече, посланието в текста е определено антидискриминационен [несъответствието в родовете е така в доклада, б.м. - Светла Енчева]. Този подход се наблюдава при анализа на всички текстове, кореспондиращи с признака етническа принадлежност. Намерена е и изключително подходящата форма за съпоставяне с аналогичните текстове от чуждата литература, с което акцентът се поставя върху общочовешките ценности и проблеми.

За интерпретацията (по-скоро за липсата на такава) на "На прощаване" е критикувано издателство "Анубис" (пак там, стр. 13):


"Турска прокуда, беснеещ турчин, турците...убиват, позорят.. и т.н." При евентуалното възприемане на текста извън историческия контекст, съществува риск за пренасяне на отрицателното отношение към турците от страна на учениците върху техните съвременници. Липсва съвременен коментар за историческите измерения на описани събития и явления.

И похвалата към "Просвета", и критиката към "Анубис" са отразени в окончателния доклад (стр. 12-13)

Смятам обаче, че основната отговорност за скандала не е на Йоана Томова, нито на медиите, а... на самата Комисия аз защита от дискриминация.

Защо?

Резултатите от изследването са публикувани в сайта на КЗД в рубриката "Новини". Само че "новината" се свежда до две изречения, че е направено еди-какво си изследване и че можем да "прегледаме резултатите по-долу". А "резултатите", са, както споменах, много доклади. С обем от 5 до 50 страници. А най-важният доклад, обобщаващият, е забит най-долу и носи плашещото заглавие "Решение". "Ау, щом има решение, ще ни карат да изпълняваме", казва си Йоана Томова, може би. И не само тя, а и много народ остава с впечатлението, че каквото пише в доклада, е задължително да се изпълни, пък практически никой не знае какво пише в доклада. А е известно, че неизвестността плаши...

Не се прави така, колеги от КЗД (казвам "колеги", защото на експерти от нашата Социологическа програма ни се е случвало да работим заедно с представители на комисията и те имат поглед какви доклади пише нашият екип). Когато се публикува информация по подобна чувствителна тема, много важно е тя да е придружена от прессъобщение (или аналогичен информативен текст), което да обобщава основното, което искате да излезе в медиите за изследването. Знаете, че медиите масово препечатват прессъобщения и че е много малко вероятно някой журналист, който гони сума ти други задачи, да се запознае със стотици страници анализи, че и смислен текст върху тях да напише.

Всъщност е по-добре, че почти никой няма да си даде труд да прочете докладите. Между тях има огромни разлики - като се почне от графичното оформление, мине се през структурата, гледните точки и се стигне до стила. Да не говорим за нивото. Някои от докладите са на високо академично ниво, други се чудя ученици ли са ги писали (който ги е писал, най-малкото не владее основни правила на правописа). Някои започват с лекции по въведение в социологията и социология на пола, в други само се посочват примери - в този учебник така, в онзи - иначе. Няма единство и в разбирането на признаците на дискриминация - според едни от авторите (само на един от докладите е ясно авторството, впрочем) дискриминация по възраст ще рече да се показва определена възраст в недобра светлина, според други признакът "възраст" ще рече най-вече дали учебникът е съобразен с възрастта на децата. Някои от експертите показват впечатляваща нечувствителност към определени форми на дискриминация. Някои пък "търсят под вола теле" - в един от докладите например се твърди, че поемата "Горски цар" на Гьоте била индиректно дискриминационна към децата, понеже образът на детето се свързвал със Смъртта (?) (доклада по признаци етническа принадлежност и възраст, стр. 12, 31). В някои от докладите прозират нерефлексивно попити клишета и стереотипи. Например в този за етническата принадлежност (върху учебниците за предучилищна възраст, първи и втори клас) на стр. 1 е даден следният пример от учебник:изображение на афро-американче с големи халки на ушите, тарамбука и боси нозе. Децата трябва да познаят думата „негър” към изображението.

Заключение:
Така поднесена информацията създава впечатление у децата, че всички представители на негро-австралоидната раса изглеждат по този начин и ги учи на неправилното обръщение „негър”, което официално е признато като дискриминационен израз.

Нямам възражения към това, че обръщението "негър" е признато за дискриминационно. Думата "афроамериканец" обаче идва от Съединените щати, които и са родината на т. нар. "политическа коректност", и се отнася до американските граждани с африкански произход. Ако на картинката има босо чернокожо дете с халки на ушите и тарамбука, то по-скоро ще да е африканче, не афроамериканче. Не става дума за случайна грешка, защото в подобен контекст се говори за "афро-американци" на още три места в доклада (на стр. 2). Но кой да се замисля над клишетата...

Мога още много да говоря, но това не ми е целта - исках да дам само няколко примера. Количественото изследване и фокус-групите предпочитам да не коментирам - не че няма трески за дялане, но ще отворя една професионална уста, която едва ли някой ще иска да слуша.

Смятам, че отговорността не е толкова в отделните автори, колкото на цялостното ръководство на изследването (и проекта). Цари пълен хаос, не става ясно защо едни доклади включват по един признак на дискриминация, други - по два или три, защо има доклади, които се казват по еднакъв начин (в повечето случаи са изследване учебниците на различни класове), защо са така подредени докладите на сайта, защо има неработещи линкове, частично дублиращи се доклади и т.н. Случва се не всички експерти да си свършат работата еднакво добре, но е важно крайният продукт да е в приличен вид, а не правописни грешки да се копират без поправка и в окончателния доклад. Можеше в интернет просто да се публикува окончателният доклад, придружен от кратък текст какво пише в него.

Всичките ми критики не изключват убеждението, че направеното изследване е много ценно и че окончателният доклад като цяло е добър. Както и че воплите "махат Ботев" обслужват гилдийни, политически и прочее интереси. Но който иска да бъде разбран правилно (особено ако е недолюбван от всевъзможни популисти), трябва да положи поне минимални усилия за това.


Creative Commons License Правила и съвети за препечатване от Неуютния блог


24 коментара :

 1. Най-после едно чудесно мнение. Поздравления. Истерията стана метод на вземане на решения в милата родина, а сред крясъците никой не разбира какво изобщо се решава и какво се е питало в началото.

  ОтговорИзтриване
 2. Наистина поздравления! Напълно обективно и експертно /личи си/ мнение. С удоволствие ще го споделя на стената си във "Фейсбук".

  ОтговорИзтриване
 3. тая лелка от кзд, дето я даваха по новините снощи, направооо... "ние се разграничаваме"... това било проучване, поръчано от предишния състав на комисията... баси лекетата! и да чакаш после да те защитават от дискриминация...
  светле, ти мазохистично-пунктуално си пила от извора, чела си с бистър ум и зат'ва не окаш "махат ботев!"
  мамка му, не ми стига това мнение да е само в твоя блог!!!

  ОтговорИзтриване
 4. Ох... и те самите значи не са чели какво са направили колегите им... Пропуснала съм новините снощи, та научавам от теб.

  ОтговорИзтриване
 5. Диагнозата я постави един ФБ приятел - колкото по-безумна идея пуснеш да се предъвква в публичното пространство, толкова повече можеш да си вдигаш цените на бензина.

  ОтговорИзтриване
 6. Хмда, класическа "дъвка" за отклоняване на вниманието.

  ОтговорИзтриване
 7. Наистина много добре казано, Светла. Аз също (от чиста скука) прочетох повечето от докладите и ми направи много лошо впечатление както липсата на еднаква структура, така и правописните грешки! Да бяха потърсили доброволци, щях да се съглася да им ги редактирам, а не всяко "които" да бъде "който", пълен и кратък член който където свари, фрази от сорта на "по-пътя" и т.н. и това беше главно в доклада "по пол и сексуална ориентация", направо не ми издържаха нервите да го прочета целия. Не разбирам и защо наистина някой (от правителството или самото КЗД) не обясни спокойно това, което ти си обяснила - целта на изследването и основните му изводи. Всички побързаха да се разграничат и да обяснят, че който пипне Ботев ще пипне и ... трипер в затвора примерно...

  ОтговорИзтриване
 8. Ами знаеш ли какво се оказва. Междувременно съставът на КЗД се е сменил. Може това да има връзка с недоредактирането на докладите и качването им в такъв хаотичен вид, нищо чудно. Изборите на държавните комисии, знаем, са политически. Новата комисия по всякакъв начин се опитва да се разграничи от старата. И е много неприятно, че "контрата" остава във вече бившите членове на комисията. Въпросът е каква работа изобщо ще вършат новите членове, но това ще го видим.


  Чак ми е съвестно, че така разкритикувах докладите, ако смяната на съставите е довела до недовършения вид, в който са качени на сайта.

  Иначе, държа да отбележа, има и добри доклади. Например този за етническия признак в учебниците за пети и шести клас.


  Междувременно КЗД е излязла все пак с кратко обяснение на сайта си - http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/component/content/article/29/448--------------2011-------

  ОтговорИзтриване
 9. Първото нещо, което съобщиха при идването си на власт сегашните властимащи, което ме впечатли, беше съобщението, че се преустановява съществуването на всички Комисии и Агенции, и те ще преминат към министерствата.
  Веднага зачаках, кога ще премахнат Комисията за защита от дискриминация и агенцията ДАИТС (Държавна агенция за информационни технологии и съобщения)- но всичко се оказа прах в очите на слепите.
  Благодаря на Светла, че си е направила труда да сдъвче за предубедени като мене докладите и решенията на КЗД. Нямаше да си помръдна пръста да ги чета заради огромната емоционална вреда, която ми нанесоха с грозното си поведение в едно дело, което накрая не спечелиха. И не само на мене, преките потърпевши още не са преодолели обидите, които именно служители от КЗД им нанесоха. Съжалявам за извънтемието, няма как да премълча. Именно интерпретацията на сегашните им доклади в публичното пространство отново показва, че вместо да се изглаждат бариери (някои дори не съществуват), се създават барикади.
  Иначе - повече от ясно е колко безумни дейности се овеществяват и заплащат под благовидни актуални идеи за обществото ни.

  ОтговорИзтриване
 10. Доста е лесно да не се мълчи анонимно и не конкретно...

  ОтговорИзтриване
 11. Така изглежда - лесно и анонимно, а всъщност отвсякъде гъмжи с примери и прецеденти, които отиват в архивите. Дори техническите грешки, които се откриват с бърз преглед в графиците на публичните заседания не правят впечатление.
  Би ли се сторило нагласено да злепоставя Комисията сегашното дъвчене? Няма да е ново чудо. Вмирисани чорапи има навсякъде.
  Тръгнал да се предлага за доброволец за правописните грешки @Bobby Gerasimov. Сигурно е, че не е анонимен, именно защото едва се е огледал около чудовището КЗД.
  А вонята е многогодишна. Жалко.

  ОтговорИзтриване
 12. А министърът на образованието допринася за разумната дискусия с изказвания за "гаври" и "заплахи за националната сигурност".

  ОтговорИзтриване
 13. Боби Герасимов на първо място е ясно, че е Боби Герасимов :-). Поради което и може да бъде обвиняван в качеството му на Боби Герасимов. Апропо, имам дело, което отлежава в КЗД. Наясно съм какви рискове поемам. Но трябва да има и кой да говори...

  ОтговорИзтриване
 14. Прочитайки анализа на Светла, у мен възникват няколко въпроса:

  Кой финансира изследването? В кръга на майтапа, да не се окаже, че е Министерството на образованието? :-) И сериозно, на кого и по какъв принцип КЗД е дала финансиране за тази експертна оценка? Има ли конкурс? От кого е спечелен? Или просто е имало там някакви пари, които е трябвало някак да се усвоят по-бързо? Последната информация е за мистериозно изчезнал договор...

  2. Кой е "авторският колектив"? Защо авторите на отделните доклади не са се подписали? Подписът, освен че е свързан с поемане на професионална отговорност за написаното, е важен и за установяване на авторските права (ясно, че в страната на Замунда "авторски права" е чуждица, но все пак...)

  3. На какъв принцип са избрани членовете на екипа? Каква експертиза имат те в провеждане на такъв тип изследвания? Психолози да изследват учебници по история, да правят фокус-групи и да дават оценки за написването и пренаписването на българската история не е саморазбиращо се. Има ли в екипа историци, литератори, социолози, политолози, педагози...?

  4. Кой е ръководителят на изследването и защо той или тя трети ден мълчи като ..., а не излезе публично да защити изследването и екипа си, както се полага на един добър ръководител?

  Поставям тези въпроси не толкова с очаквания към форума за отговори, а за дискусия.

  ОтговорИзтриване
 15. Доста добър коментар, г-жо Енчева. Мен обаче ме притеснява следното твърдение, което липсва тук, неясно защо:

  "


  „… османската полиция заловила Апостола и съдът го осъдила на смърт” – тази
  тема е много деликатна,, защото Васил Левски е национален герой и при
  преподаването на урока за Левски и неговото залавяне, трябва да се внимава с
  етнонимите „османци” и „турци”. Факт е, че в конкретния случай авторите коректно
  са използвали словосъчетанието „османска полиция”, а не турска, но смятам, че е
  редно да има и допълнителен обяснителен текст за това, че османската полиция е
  изпълнявала служебните си ангажименти, за османската полиция, Васил Левски е
  бил нарушител на реда. Такава е била политиката на империята."


  Трябва ли да разбирам това изказване в смисъл, че "Васил Левски е бил престъпник и като такъв той е екзекутиран напълно заслужено?" Мен лично това ме стряска. Може да е казано от един човек, а не от всички експерти; факт е обаче, че този доклад е приет и публикуван. Одобрявате или не това твърдение. Моля, не излизайте извън контекста на въпросите ми.

  ОтговорИзтриване
 16. Човек е престъпник или не в даден контекст и спрямо дадена юридическа система. В САЩ едно и също нещо в някой щат може да е престъпление, в друг - не. "Престъпник", следователно, е релативно определение, а не онтологическо. Тоест, човек не може да бъде "сам по себе си" престъпник. От тази гледна точка - спрямо юридическата система на Османската империя Левски е бил престъпник. Това не го прави престъпник по природа.


  По същата логика, ако Ботев живееше в наши дни и правеше това, което е правил, щеше еднозначно да бъде обявен за терорист - според нашата юридическа система. В контекста на националното Възраждане обаче се явява герой. С което не искам да кажа, че Ботев е терорист, а че определенията и последствията от тях зависят от контекста.

  ОтговорИзтриване
 17. Светла, благодаря за отговорите! За съжаление не успях да прегледам документите. Докладът "Решение", както и всички останали доклади, бяха свалени от страницата на КЗД, което само по себе си е пълен абсурд! Не по-малък абсурд, разбира се, е качването в интернет на нередактирани доклади. Но това са бели кахъри...

  Ще си позволя да кажа, че и аз имам известни наблюдения върху проектната работа, макар и те да не са от България. Това, че "когато се кандидатства по проект, няма практика да се възлагат конкурси за експерти" е не съвсем и не винаги така. Зависи кой е поръчителят на проекта. Ако финансирането идва от частна фондация, условията по възлагане на изследването се задават от частния поръчител и/ или са въпрос на договаряне между поръчител и изпълнител. В този случай не винаги има конкурс за институция-изпълнител на проекта. Когато, обаче, финансирането е обществено, т.е. се извършва с данъчни средства (бюджетни средства, програми на ЕС, обществени поръчки и т.н.), е общоприето и/ или нормативно фиксирано да има публичен конкурс, в рамките на който всички заинтересовани институции могат да кандидатстват с екипите си. Точно това е един от проблемите, който виждам в случая. Кандидатствала ли е институцията КЗД пред МТСП за финансиране на този проект? Имало ли е конкурс? Кои конкуриращи институции са се явили на него, с какви проекти и защо проектът и екипът на КЗД са били предпочетени? Според мен, освен за всички други "бакии", в случая става дума и за непрозрачността на публичното финансиране! Проблемът в България съвсем не е нов. Пари по програми на ЕС се изсипват през министерства към неизвестно как подбрани екипи, които, поне в случая, са очевидно не дотам кадърни и произвеждат, меко казано, неубедителни резултати. Тези резултати компрометират (очевидно в конкретния случай не без политическа помощ) идеята на самото изследване. Вместо да се изпишат вежди, се вадят очи...

  Между другото темата за съдържанието на учебниците по история съвсем не е нова за българския контекст. Сещам се за няколко изследвания, проведени и публикувани през 90-те години в България - за изследването, ръководено от А. Желязкова "Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България", за "Националната идентичност в ситуация на преход", реализирано от социологически екип, за историците от Фондация "Балкански колежи", които издадоха "Образа на другия в балканските учебници по история". Може би поради различния социален контекст те не предизвикаха (доколкото помня) негативни обществени реакции.
  Любопитно е, обаче, че нито един от авторите на тези изследвания не участва в екипа, изготвил настоящето изследване. Изобщо не твърдя, че щом веднъж си писал по една тема, трябва да участваш във всички екипи, които работят по нея. Но все пак някаква приемственост - поне едно или две имена - не би била навредила. Спекулирам, но си мисля, че ако поне част от тези изследователи бяха поканени да участват в екипа на КЗД, или ако бяха покенени да кандидатстват за този проект със свои екипи, ефектът от работата щеше да е малко по-различен.
  В заключение - проблемът е, че изключително важна тема - за толерантността в българските учебници - бива публично дискредитирана заради неумения да се представят резултатите от изследване по професионален начин. Това е сериозен професионален гаф, който никой не иска да поеме. Обяснението едва ли е само августовско...

  ОтговорИзтриване
 18. А, още вчера се погрижих да компенсирам липсата на докладите, като качих основния в блога :-) http://svetlaen.blogspot.com/2012/08/blog-post_18.html

  При всички европейски проекти, с които съм имала досег, не е имало изискване да се възлага конкурс за експерти. В конкретния случай мисля, че би трябвало проектът на КЗД да е спечелен с конкурс - има си референтен номер и всички останали атрибути. В противен случай не знам дали щеше изобщо да се нарича проект.


  Иначе съм съгласна със забележките, но ми се струва неудачно точно в този момент да критикувам проекта "отвътре", тоест добронамерено, след като върху него се излива такава недобронамерена помия. Само най-добрите изследователи да бяха поканени (а някои от участниците безспорно са много добри изследователи, мисля), пак щеше да стане скандал, защото се разбутват базисни митологеми. По същия начин, по който стана скандал с изследването за баташкото клане. Точно набедената за "скандална" част за Ботев и Вазов е от добрите доклади, а на слабите не е обърнато никакво внимание.


  И си мисля, че от екипа на изследването мълчат, защото се страхуват. Дори не знаем дали те са качили резултатите, или го е направил някой "доброжелател". Вече писах, че имаше нужда от прессъобщение, но се замислих, че не знам защо така се е получило и какви изобщо са били нещата в периода на смяна на двата състава на комисията.

  ОтговорИзтриване
 19. Може ли все пак да отговорите на въпроса ми- одобрявате ли твърдение от рода на: "Васил Левски е бил престъпник и като такъв той е екзекутиран напълно заслужено?"
  Действително, има множество гледни точки, включително спрямо Хитлер и Бен Ладен. Дали обаче няма риск да объркаме гледните точки с промиването на мозъци- това, срещи което блогът Ви е насочен?

  ОтговорИзтриване
 20. Обезателно ще отговоря, след като Вие ми отговорите на въпроса, хубаво формулиран от Пипи Дългото Чорапче, дали престанахте да биете майка си всяка сутрин. Ама с "да" или "не" отговорете :-).

  ОтговорИзтриване
 21. Светла, благодаря Ви отново - този път за достъпа до доклада! Прочетох го и макар МНОГО да се изкушавам да го коментирам съдържателно, ще уважа предложението Ви и ще се въздържа да упражнявам "добронамерена критика отвътре". Едно нещо, обаче, не мога да спестя - в този си вид докладът е на ниво First draft. Най-малкото - липсват позовавания и списък с цитираната литература. Според мен докладът изобщо не е трябвало да се публикува в този вид. Как и защо е бил публикуван, дали това е станало със съгласието на авторите или без тяхното знание - това са много любопитни въпроси. Ако е станало със знанието на екипа, значи това е нивото, което би било професионален проблем. Ако е станало без знанието на екипа, работата намирисва на целенасочено компрометиране на проекта и на идеята, която стои зад него, а това би бил политически проблем. В интересни времена живеем :-)

  ОтговорИзтриване
 22. Да, и аз това се зачудих, след като разкритикувах докладите. Може да се окаже неслучайно, че са качени драфтове в такъв хаотичен вид, и в такъв случай хипотезите никак, ама никак не са приятни.

  ОтговорИзтриване