Ретроспекция

Благодаря ви, че сте с Неуютен блог и във Facebook:

Благодаря ви, че не ме следите, а ме следвате:

Благодаря ви, че сте моето отбрано общество:

2.12.2009 г.

Български правозащитници извоюваха победа в Съда на Европейския съюз за правата на имигрантите в Европа

Знам, обещала съм да публикувам снимки от събитието в Червената къща, а все не смогвам. Физическо време нямам напоследък, затънала съм в работа до ушите. Но ще си удържа на обещанието :-).

Сега имам удоволствието (и благодаря за любезното разрешение на Валерия Иларева) да постна нюзлетър, който получих преди няколко часа. Благодарение на адвокати като Валерия и като Диана Даскалова има шансове България да бъде понатисната да бъде по-демократична страна :-). А съдебното решение създава прецедент и за целия ЕС.

Поздравления, момичета! Кой казва, че истински важната работа не може да се върши безвъзмездно?


Prelom.bg

Съобщение до медиите, София, 2 декември 2009

Съдът в Люксембург за първи път се произнесе относно задържането на имигранти


На 30 ноември 2009 г. Съдът на Европейските общности в Люксембург постанови решението си по дело С-357/09 PPU в отговор на преюдициалното питане на България относно продължителното имиграционно задържане на Саид Кадзоев в страната. Решението на Съда в Люксембург гласи, че при никакви изключения максималният срок на задържане от 18 месеца според Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) не може да бъде удължаван.

Така българските правозащитници адв. Валерия Иларева от Правната клиника за бежанци и имигранти и адв. Диана Даскалова от Фондация "Център за правна помощ - Глас в България" извоюваха победа в Съда на Европейските общности за правата на имигрантите в Европа. Това първо и задължително тълкуване на Новата Директива на ЕС 2008/115 е прецедент в европейското право и ще бъде валидно за имигрантите във всички 27 държави-членки на ЕС. То създава гаранции срещу възможностите за произволно ограничаване правото на свобода на чужденците.

Делото беше гледано от Голямата камара на Съда в състав от 13 съдии, което е показател за неговата значимост.

Според администрацията на Съда «делото е и прецедент по бързината на неговото разглеждане и вземане на решение в толкова кратки срокове». Това показва отношението на Европейския съд към подобни случаи, когато предмет на делото е човешкото право на свобода и чужденецът очаква решението на съда задържан.

«Решението на Голямата камара, постановено за по-малко от 3 месеца, илюстрира как питане от национален съд може да доведе до важни гаранции за широка общност от имигранти» - споделя уважаван европейски преподавател–експерт по имиграционно право.

Тълкуването на Директивата на ЕС, предложено от българския съдия в преюдициалното питане и подкрепено от българското правителство щеше да доведе до удължаване на 18-месечния срок на задържане и да допусне допълнителни основания за задържане.

Становището на Комисията на Европейските общности и на адвокатите на Саид Кадзоев, потвърдено в решението на Европейския съд е, че максималните срокове за задържане са абсолютни и не могат да бъдат удължавани въз основа на никакви други обстоятелства, освен на изрично описаните в Директивата.

Съдът в Люксембург обърна внимание на това, че задържането на имигрантите не е санкция за извършено от тях престъпление, а обслужва еднинствено изпълнението на решението за тяхното извеждане от страната. Поради това Съдът подчертава, че чужденецът може да бъде задържан, само докато съществува реална възможност за успешно извеждане от страната и то само, докато действията по неговото депортиране се предприемат с необходимата грижа. Европейският съд постанови, че когато не съществува разумна възможност за извеждане, задържаният чужденец трябва да бъде НЕЗАБАВНО освободен.

Поводът за поставяне на въпроса пред Европейския съд бе задържането на г-н Саид Кадзоев в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в Бусманци от месец октомври 2006 г.

Решението на Съда на Европейските общности в Люксембург задължава българския съд и правителство да се съобразят с абсолютния 18 месечен максимален срок, потвърден от решението на Съда и да освободят Саид Кадзоев незабавно.

Гражданска инициатива «Справедливост 21»
към Християнски център «Прелом»


За контакт:
Адв. Валерия Иларева
Правна клиника за бежанци и имигранти
valeria.ilareva в gmail


* Гражданска инициатива “Справедливост 21» към Християнски център «Прелом» си сътрудничи с Правната клиника за бежанци и имигранти и Центъра за правна помощ "Глас в България" в работата си с бежанци и имигранти. От една година следи случая на г-н Саид Кадзоев като емблематичен за грубо нарушаване правото на свобода и редовно информира медиите за отказа на държавните институции да разрешат този казус, въпреки застъпничеството на международни правозащитни организации и жалбата на г-н Кадзоев до Европейския съд по правата на човека.Creative Commons License Правила и съвети за препечатване от Неуютния блог


Няма коментари :

Публикуване на коментар