Ретроспекция

Благодаря ви, че сте с Неуютен блог и във Facebook:

Благодаря ви, че не ме следите, а ме следвате:

Благодаря ви, че сте моето отбрано общество:

5.10.2016 г.

#КОЙ злоупотребява с личните ми данни?

Вчера проверих, с помощта на тази публикация на „Дневник“, дали личните ми данни са използвани за президентските избори или за референдума на Слави. И що да видя – ЕГН-то ми присъства в подписката на инициативния комитет за разяснителна кампания за референдума, оглавяван от Петър Кичашки.

Останалите членове на инициативния комитет са: Борислав Бориславов Цеков, Димитър Димчев Кръстанов, Адриан Станев Боянов, Михаил Георгиев Димитров, Радослав Георгиев Георгиев, Петко Данаилов Петков, Здравка Владимирова Кръстева, Блажка Кръстева Трепетанова, Людмил Иванов Иванов, Ангел Андонов Стайков, Иван Борисов Базов, Цветомир Красимиров Николов, Свилен Стефанов Колев, Борис Василев Иванов, Мартин Филипов Кирилов, Александър Любомиров Рангелов, Стефка Танева Танева-Тотева, Яна Евгениева Челебиева, Иван Руменов Солаков и Валя Георгиева Кръстева.

Да, същият Борислав Цеков, шеф на Института за модерна политика, който беше кандидат за депутат от БСП и който по време на протестите бълваше огромни количества хейт по отношение на протестиращите. А преди това беше от НДСВ.

И същият Кичашки, който навремето водеше смислени дела за достъпност на градската среда, но после се присъедини към Борислав Цеков и компания и започна да прави други работи. Тук му е мястото да припомня, че миналата година Кичашки и компания направиха тъкмо с подобни инициативни комитети законната далавера – тези комитети да вземат по 40 хиляди лева за „разяснителни кампании“, които после бяха насочвани към сайта „Хаштаг", собственост на съпругата на Петър Кичашки – Милена Кичашка.

Може би пак се дават едни пари за тези инициативни комитети. Но използването на личните ми данни в подписки, за които не съм си давала съгласието, определено е незаконно.

Позицията за референдума, която ще застъпват Кичашки, Цеков и компания, е ДА (повод за симпатизантите на Слави и референдума му да се позамислят). Моята позиция определено е НЕ и съм я аргументирала в блога още през пролетта.

Днес жалба със следното съдържание се запътва към Комисията за защита на личните данни в препоръчано писмо с обратна разписка:


До
Комисията за защита на личните данни
гр. София 1592,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


ЖАЛБА 
от
Светла Пантелеева Енчева
ЕГН: ***
адрес: ***
електронен адрес: ***
телефон: ***


Уважаеми господин Председател,
Уважаеми членове на Комисията за защита на личните данни,

На 04 октомври 2016 г., след извършена справка в Централната избирателна комисия, установих, че личните ми данни са обработвани в Списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г., представляван от Петър Кичашки: страница 309, ред 2124.

Декларирам, че не съм се подписвала в подкрепа на съответната регистрация и не съм давала съгласие личните ми данни да бъдат обработвани за посочената цел. Смятам, че присъствието на личните ми данни в тези списъци представлява нарушение на правата, предоставени ми от Закона за защита на лични данни.

Приложение:
1. Резултат от справка на сайта на ЦИК.

гр. София                                   Подпис:
дата: 05.10.2016 г.                     ...................................Creative Commons License Правила и съвети за препечатване от Неуютния блог


Няма коментари :

Публикуване на коментар